• 2020/2021

   • V školskom roku 2020/ 2021 žiaci a pedagógovia školy navštívili nasledovné odborné výstavy, veľtrhy, prezentácie, akcie a iné:

    SEPTEMBER 2020:
    OKTÓBER 2020:
    Pre mimoriadnu situáciu Covid-19 prebieha vyučovanie dištančnou formou a všetky hromadné akcie boli zrušené do odvolania.