• v projekte

     "Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2019-2020"

     Názov prijímajúcej inštitúcie: Institut Pere Martell
     Adresa: Autovia de Salou, Tarragona, Španielsko
     Institut Pere Martell je jednou z popredných škôl OVP v Katalánsku.
     V rámci vzdelávacieho komplexu môžu študenti (1100) a učitelia (120) využívať
     učebne, dielne, sály, športové ihriská alebo jedáleň.


     Škola poskytuje 21 kurzov OVP (EQF4 a EQF5) v 9 rôznych odvetviach: drevárska
     výroba, stavebníctvo, priemyselná výroba, grafický dizajn, voda a energia, inštalácia a údržba,
     elektronika a elektrotechnika, audiovizuálna tvorba, údržba a oprava motorových vozidiel.
     Škola ponúka tiež kurzy v systéme učňovského vzdelávania (duálny kurz) a stáže pre
     študentov v približne 400 spoločnostiach.


     Škola sa zúčastňuje sa na projektoch od r. 1992. Za posledných 26 rokov uskutočnila
     veľké množstvo programov s rôznymi krajinami, je zapojená do inovačných projektov na
     podporu špecifických aktivít na nadnárodnej úrovni a je tiež členom siete mobilít
     d'Ensenyment de la Generalitat de Catalunya od roku 2014.


     Od konca akademického roka 2015/2016 je tiež súčasťou siete ECVET, ktoré školu
     zaradilo do pilotného projektu dlhodobej mobility pre študentov vytvoreného konzorciom Les
     Compagnons du Devoir a združením EuroApp, ktorý je podporovaný Európskou komisiou a
     konzorciom európskych učňovských vyslancov.