Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Radoslav Barcík
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ivana Chovancová
I.H Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Vonkomerová
I.S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Blažko
I.TM Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Miroslava Buktová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slávka Luptáková
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Svíbová
II.H Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Miroslav Oťapka
II.SC Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jozef Vaník
II.TM Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Božidara Bobeničová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Danka Račková
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Iveta Šáliová
III.H Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Andrea Vallašeková, PhD.
III.S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Mojžišová
III.T Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Kubíková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Melánia Vatalová
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Igor Švingál
IV.H Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Slavka Mošková
IV.M Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Osvaldová
IV.T Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Janka Pápayová

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.12.2018

Novinky

Právne informácie

Kontakt

  • Stredná odborná škola drevárska Zvolen
    Lučenecká cesta 2193/17
    96001 Zvolen
  • +421 45 / 52 42 135

Fotogaléria