Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Javor 2017 

  95. rokov školy 

  8. december 2017 od 08:00 do 12:00 h. 

 • Obchodná verejná súťaž na školský BUFET

 • Zo školy rovno do práce

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • KABU 2017

  Do galérie KABU 2017 boli pridané fotografie.

  15.11.2017  študenti 4. ročníka spolu so Študentskou radou zorganizovali tradičný Krst absolventov budúcich- KABU, teda prijímanie prvákov do cechu drevárskeho. Celá akcia sa konala v aule. Najskôr si cechmajster spolu s pani cechmajstrovou vypočuli sľub prvákov, ktorých zastupovalo“ zelené ucho“. V ňom sa prváci zaviazali správať sa slušne a s úctou k starším spolužiakom. Neskôr 4 štvrtáci v úlohe katov vyberali prvákov na plnenie jednotlivých úloh. Zatĺkali klince do pňa, stáčali hasiace hadice, netradičnou formou šmirgľovali dosky, ústami  lovili jablká vo vode a vyberali cukríky z múky, odpovedali na otázky  kvízu či vkladali písmená do klávesnice. Moderátori  aj veselý  šašo  priložili ruku k celkovému zábavnému vyzneniu jednotlivých úloh a uvoľnili napätie prvákov. V plnení úloh napokon najlepšie obstáli prváci z 1.TM(technik drevostavieb a mechanik počítačových sietí). Víťazi mohli ako prví prejsť popod gáter. Až bohatý prídel pilín, ktoré sa všetkým prvákom vysypali za golier, z nich urobil riadnych členov cechu drevárskeho.

       Z.Vonkomerová

 • Zo stránky Speváckeho zboru slovenských učiteľov

  SZSU pod vedením Doc. Štefana Sedlického sa predstavil priaznivcom vokálnej hudby na koncertných vystúpeniach počas víkendu na svojom Zvolenskom turné.

  Piatok 10. 11. 2017 –

  10.30 hodine na SOŠ drevárskej výchovný koncert pre žiakov a zamestnancov školy. Tento koncert možno zaradiť medzi najpôsobivejšie výchovné podujatia SZSU za posledné desaťročia. Žiaci SOŠ drevárskej poctili vystúpenie SZSU pozornosťou a ocenili potleskom, aký nemá páru na podujatiach takéhoto charakteru od čias revolučného nadšenia mládeže v revolučnom roku 1989! Ďakujeme! Vaše dobré meno dlho budeme spomínať na svojich cestách!

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Návšteva divadelného predstavenia

  9. 11. 2017

             Je tradíciou našej školy navštevovať kultúrno- spoločenské podujatia. Sme radi, že sme opäť mohli v jeden jesenný deň zavítať do Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. Študenti 4. ročníka sa pobavili na komédii o večnom boji študentov a učiteľov - Škola základ života. Študenti 1. až 3. ročníka  naplno precítili tragickú drámu antických rozmerov v prostredí slovenskej dediny- Beta, kde si? Naši študenti po predstavení vyjadrili svoju pozitívnu reakciu potleskom. Znovu sme príjemne strávili dopoludnie v kultúrnom prostredí. Vďaka patrí Mgr. Ďurčíkovej, ktorá organizovala návštevu oboch divadelných  predstavení.

             Z.Vonkomerová

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Halloween

  2. 11. 2017

  Do galérie Halloween boli pridané fotografie.

  Koniec októbra sa spája so sviatkom Halloween, ktorým sa v minulosti starí Kelti lúčili s letom a vítali zimu. Kelti sa snažili týmto sviatkom okrem iného nakloniť si dobrých duchov, aby ochraňovali ich domovy. Aj v našej škole sa študenti s odhodlaním, nadšením a tvorivosťou pustili do príprav sviatku Halloween. Od rána 27.10.2017 sa po chodbách prechádzali hrôzostrašné aj vtipné masky. Neskôr nás v aule uvítala tajomná scéna s kulisami na javisku a  slovno- hudobný  program sa mohol začať. Tradične veľký počet masiek ukázal,  že zábava a recesia patrí k tomuto dňu. Tento rok sa najviac posnažili študenti 1.D triedy a v počte masiek na triedu zvíťazili. Halloween sa však nezaobíde aj bez typických oranžových predmetov, ktoré v tomto období skrášľujú rôzne miesta. Áno, sú to tekvice, ktoré ozdobili javisko našej auly. Študenti naplno popustili uzdu svojej fantázii a hotové umelecké diela boli na svete. Určite bude väčšina prítomných súhlasiť, že v tento deň vládla v našej škole úžasná atmosféra, taká, aká na Halloween má byť. Poďakovanie patrí Ing. Šáliovej, ktorá podujatie organizačne pripravila.                             

   Z.Vonkomerová

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Druhý ročník súťaže pre študentov stredných škôl.

 • Štúdium a kariéra

  Do galérie Štúdium a kariéra boli pridané fotografie.

  Dňa 11.10.2017 sme sa zúčastnili veľtrhu štúdia a kariéry Akadémia & Vapac, ktorý sa konal v Bratislave a bol zameraný na prezentáciu štúdia pre budúcich absolventov našej školy.

  Na veľtrhu bola pripravená najkomplexnejšia prezentácia možností štúdia na štátnych a súkromných školách a to nielen na Slovensku ale  aj v zahraničí.

  Pedagogický dozor Ing. Šáliová a Mgr. Kubíková skonštatovali, že žiaci sa počas cesty a veľtrhu správali disciplinovane . Mali záujem o jednotlivé prezentácie, ktoré boli pripravené.

  Ing. Iveta Šáliová 

 • Exkurzia prvákov do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene

  13. 10. 2017

  Do galérie Exkurzia prvákov do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene boli pridané fotografie.

  Študenti 1. ročníka sa v predmete SJL v rámci tematického celku Práca s informáciami oboznámili s novými odbornými pojmami- zdroje informácií, bibliografia, bibliografický zápis či rešerš. Následne vyučujúce SJL Mgr. Ďurčíková a Mgr. Vonkomerová s triedami prvákov absolvovali exkurziu do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene. Počas nej študenti mohli svoje získané teoretické vedomosti aplikovať v praxi.  Pracovníčka knižnice ich oboznámila s fungovaním knižnice, jej oddeleniami, výhodami pre čitateľov. Študenti si zároveň rozšírili svoje nadobudnuté odborné  znalosti z tejto oblasti. Viacerých študentov zaujala najmä možnosť bezplatného prístupu k počítačom pre čitateľov. Potešujúce je, že niektorí študenti sa po exkurzii stali členom tejto kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie.

  Z.Vonkomerová

strana:

Novinky

Právne informácie

Kontakt

 • Stredná odborná škola drevárska Zvolen
  Lučenecká cesta 2193/17
  96001 Zvolen
 • +421 45 / 52 42 135

Fotogaléria