• Biela pastelka

     • Naša škola viac rokov úspešne spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Aj tento rok sa 24.9.2021 desať našich študentov zapojilo do jej verejnej zbierky Biela pastelka. Ako dobrovoľníci sa zúčastnili študenti- G.Holíková, K.Šubertová, E.Jančiarová, M.Šnircová, V.Katrenčíková(2.D), D.Kamenský(2.TCM), M.Jacenková, V.Giertová, j.Mistrík a D.Hampachel(3.H). Oslovovali študentov a pedagógov našej školy i verejnosť v uliciach Zvolena. Vyzbierali spolu sumu 413,48 eur. Aj vďaka finančnej pomoci dobrovoľných darcov sa zlepšujú služby pre ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos smeruje do rôznych integračných aktivít, na odstraňovanie architektonických bariér či prevenciu.

      Z.Vonkomerová

     • Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce

     • 30.9.2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene v spolupráci s mestom Zvolen organizoval pre maturantov online formou súťaž- Čo ako absolvent školy viem o prechode zo sveta vzdelávania na trh práce v rámci poradenstva pre voľbu povolania. V silnej konkurencii 8 stredných škôl naše družstvo v zložení- H.Baranová, V.Klimáček(4.TM), A.Augustín, D.Dianiška(4.A) a V.Šrámeková(4.H) obsadilo 2. miesto. K vynikajúcemu umiestneniu našim študentom srdečne blahoželáme. Študentov na súťaž pripravili vyučujúce Mgr. S. Kubíková a Ing. I.Šáliová.

      Z.Vonkomerová