• 2018/2019

   • V školskom roku 2018/ 2019 žiaci a pedagógovia školy navštívili nasledovné odborné výstavy, veľtrhy, prezentácie, akcie a iné:
    SEPTEMBER 2018:

    Železnice SR (6.9.2018, Zvolen) žiaci triedy 3.H študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili ako pozorovatelia cvičenia záchrannej akcie na nákladnej stanici ŽSR vo Zvolene.

    DREVODOM ORAVA (6.9.2018, Podbiel)                                                                                                                                          SLOVLEPEX (6.9.2018, Dolný Kubín)                                                                                                                                          Múzeum oravskej dediny (6.9.2018 Zuberec)                                                                                                                                  Žiaci tried  2.T , 2.S  a 2.A sa zúčastnili odbornej exkurzie s obsahom zameraným na prehĺbenie poznatkov z predmetov technológia, stavebné konštrukcie, drevostavby a odborný výcvik. Technologická časť exkurzie sa konala v drevospracujúcej spoločnosti Slovlepexu v Dolnom Kubíne,  kde sa oboznámili s technológiou výroby okenných a dverových eurohranolov, dverových sendvičov, lepených plátov, tatranského obkladu a rôznych neštandardných výrobkov. Odborná exkurzia pokračovala v spoločnosti Drevodom Orava, s. r. o. so sídlom v Podbieli. Spoločnosť sa zameriava na výrobu a montáž drevených zrubových a  stĺpikových drevostavieb (domov) a rekreačných chát. Výrobný program dopĺňa široký sortiment záhradných chatiek, altánkov, prístreškov. V blízkosti sídla firmy sa nachádza rekreačná oblasť Svrčkovce, ktorú tvorí 12 rodinných domov, všetko z produkcie spoločnosti Drevodom Orava, s. r. o.. S tradičnou konštrukciou zrubových drevostavieb sa  žiaci oboznámili v Múzeu oravskej dediny v Zuberci.     

    Majstrovstvá sveta v hasičaskom športe (12.-14.9.2018, Banská Bystrica)                                                                                        Naši študenti všetkých ročníkov odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili ako diváci na MS v HŠ. V dňoch 10. až 16. septembra 2018 sa Slovensko stalo historicky po prvýkrát dejiskom14. ročníka mužských a 5. ročníka ženských majstrovstiev sveta v hasičskom športe. Slovensko ako hostiteľská krajina Majstrovstiev sveta v hasičskom športe privítalo športové delegácie takmer z 30 krajín sveta. 

    LIGNUM EXPO - LES (20.9.2018, Nitra) žiaci tried 3.A, 3.S, 4.A študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo a učebného odboru Stolár sa zúčastnili výstavy Lignum expo, kde sa oboznámili s najmodernejšou technikou a technológiou v drevárskom priemysle.

    OKTÓBER 2018:

    Krajská knižnica Ľ. Štúra (02. a 09.10.2018, Zvolen) žiaci triedy 1.D a 1.H sa zúčastnili exkurzie do Krajskej knižnice, aby získali informácie o zdrojoch informácií, oboznámili sa s fungovaním knižnice a tak sa podnietil záujem žiakov o čítanie.

    Banská Štiavnica (08. - 09.10.2018) plenér - žiaci triedy 1.D Tvorba nábytku a interiéru.

    Múzeum hasičskej techniky (10.10.2018, Priekopa / Martin) žiaci triedy III.H sa v rámci odbornej praxe zúčastnili prehliadky hasičského múzea v Priekope.

    Gaudeamus - veľtrh vysokých škôl (10.10.2018, Bratislava) výber žiakov štvrtého ročníka sa zúčastnil na veľtrhu vysokých škôl, kde sa oboznámili s možnosťami štúdia na vysokých školách. Zároveň navštívili aj Národnú radu SR. 

    Železnice SR (17.10.2018, Zvolen) žiaci triedy 3.H sa v rámci odbornej praxe zúčastnili záchranného cvičenia ŽSR, ktoré sa konalo na nákladnej stanici vo Zvolene. 

    NOVEMBER 2018:

    NOC DREVÁRSKEJ FAKULTY (7.11.2018, TU Zvolen) vybraní žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa zúčastnili podujatia Noc drevárskej fakulty na Technickej univerzite vo Zvolene. Netradičnou formou a v netradičnom čase DF prezentovala svoju vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť pre žiakov stredných škôl a širokú verejnosť.

    Modlitba za zomrelých (6.11.2018, Zvolen) žiaci v rámci predmetu Náboženská výchova sa zúčastnili pietnej spomienky Modlitba za zomrelých na Môťovskom cintoríne.  

    DEŇ REMESIEL (8.11.2018, Zvolen) Združenie Mladé Slovensko realizovalo v spolupráci so strednými školami a ZŠ propagáciu remeselných odborov a SDV "s finančnou podporou Banskobystrického kraja". Akcia sa konala na 6. ZŠ vo Zvolene.

    Technické múzeum ( 8.11.2018, Košice) žiaci tried 1.TM, 2.TM a 4.TM-2. skupina sa zúčastnili výstavy v Technickom múzeu v Košiciach. Zároveň si prezreli aj historické centrum Košíc.V rámci Týždňa vedy a techniky študenti odborov Mechanik počítačových sietí a Technik drevostavieb navštívili interaktívnu prednášku v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.

    100. výročie československého lesníctva (12.11.2018, Zvolen) žiaci tried 1.A, 2.A, 3.A, 4.A sa zúčastnili výstavy 100. výročia československého lesníctva a 100. výročia Československa v Národnom lesníckom centre vo Zvolene.

    Odborná prednáška Saint-Gobain (15.11.2018, aula SOŠ drevárska Zvolen) žiaci tried 2.T, 3.T a 4.T študijného odboru Technik drevostavieb sa zúčastnili odbornej prednášky spoločnosti ISOVER a RIGIPS (Saint-Gobain) na tému izolačné, obkladové, podlahové a ostatné materiály používané v drevostavbách, ich vlastnosti a použitie. Prednášajúci boli zástupcovia spoločnosti Isover Bc. Buranovský a zástupca spoločnosti Rigips p. Gergelčík. 

    Divadelné predstavenie (22.11.2018, DJGT Zvolen) žiaci 1. až 3. ročníka navštívili kultúrno-spoločenské podujatie v divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. V podaní profesionálnych hercov sa pobavili na komédii o večnom boji študentov a učiteľov - Škola základ života.

    Divadelné predstavenie (23.11.2018, KD Podborová) žiaci tried 2.D a 3. H navštívili divadelné predstavenie v anglickom jazyku  " The Onlines".

    Prednáškový deň (29.11.2018, TU DF Zvolen) Druháci v študijných odboroch: drevárstvo a nábytkárstvo a technik drevostavieb sa zúčastnili v priestoroch univerzity na odborných prednáškach. Pedagógovia vysokej školy im pútavou formou poskytli nové odborné informácie na témy- sušenie dreva, spoje v konštrukciách, viacposchodové drevené stavby a ochrana dreva. Rozšírili si tak svoje vedomosti z odboru, ktoré využijú pri svojom ďalšom štúdiu.

    DECEMBER 2018:

    JAVOR 2018 Deň otvorených dverí (7.12.2018, SOŠ drevárska Zvolen) prezentácia študijných a učebných odborov.

    Divadelné predstavenie (11.12.2018, DJGT Zvolen) žiaci 4. ročníka navštívili kultúrno-spoločenské podujatie v divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. V podaní profesionálnych hercov sa pobavili na komédii o večnom boji študentov a učiteľov - Škola základ života.

    Prezentácia spoločnosti BRIK (12.12.2018, aula SOŠ drevárska Zvolen) žiaci tried 4.A, 4.D a 3.S študijného odboru DaN, TNI a učebného odboru stolár sa zúčastnili prezentácie spoločnosti BRIK so sídlom v Kremnici. Firma sa zaoberá výrobou nábytku a interiérových prvkov. Prednášajúci boli zástupcovia spoločnosti Ing. Mihók obchodný riaditeľ a Ing. Lopúch výrobný riaditeľ.

    Workshop (19.12.2018, Zvolen) žiaci tried 1.TM, 2.TM a 4.TM študijného odboru Mechanik počítačových sietí sa zúčastnili workshopu ROBOT Mindstorm EV3, ktorý sa konal na Technickej univerzite vo Zvolene.  

    JANUÁR 2019:

    Kam na vysokú (5.2.2019, Banská Bystrica)  v utorok sa konal ďalší ročník dvojvýstavy Kam na vysokú / Kam po strednej určenej študentom v záverečných a tretích ročníkov. Podujatie sa konalo v priestoroch Hotela Lux v čase od 9.00 do 14.00. 
    Aj tento rok sa v Banskej Bystrici prezentovali slovenské a zahraničné vysoké školy. Akcie sa zúčastnil výber žiakov tried 3.A, 3.D, 3.H a 3.T.

    FEBRUÁR 2019:

    Hausmesse Bučina DDD s.r.o.(14.02.2019, Zvolen) žiaci 4. ročníka študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo s pedagogickým dozorom sa zúčastnili prezentácie spoločnosti Bučina DDD , kde bola predstavená globálna kolekcia Kronodesign, výrobný program a prezentácia noviniek v oblasti technologických inovácií (nová pílnica).

    Etudy z dreva (19.02.2019, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene) žiaci triedy 4.D sa zúčastnili vernisáže súťaže Etudy z dreva XX. Drevený bytový doplnok ( súťaž v tvorbe drevených bytových doplnkov o naj...bytový doplnok).  

    CONTINENTAL (20.2.2019, Zvolen)  žiaci triedy III.H študijného odboru OOMPP sa zúčastnili exkurzie vo firme Continental, kde sa oboznámili s nevýrobnou a výrobnou prevádzkou s ohľadom na protipožiarne zabezpečenie prevádzky,( stabilné hasiace zariadenia, elektronická požiarna signalizácia ).

    BUČINA DDD (19., 21., 26.2.2019, Zvolen) žiaci triedy II.A, III.A a III.D študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru a Drevárstvo a nábytkárstvo sa zúčastnili exkurzie v spoločnosti Bučina DDD, kde si prezreli technológiu výroby DTD a výroby laminátov, povrchovú úpravu DTD, balenie, skladovanie DTD. Výrobu reziva , sušiarne a tiež navštívili prevádzku výroby lepených masívnych dosiek, kde videli technológiu výroby lepených dosiek. 

    DEŇ MAFELL 2019 na drevárine (SOŠ drevárska Zvolen, 27.2.2019)

    Slávnostné podpísanie zmluvy o poskytnutí  bezplatného zapožičania elektrického náradia Mafell v zmysle firemného sloganu „Od profesionálov pre profesionálov“a jeho oficiálne odovzdanie škole na obdobie rokov 2019 -2020 v hodnote, ktorá presahuje viac ako 20-tisíc EUR sa uskutočnilo 27. februára 2019 v priestoroch auly SOŠ drevárskej vo Zvolene za účasti zástupcov spoločnosti Mafell: Ing. JiříhoOdvárku (area manager Mafell), Martina Sazamu (technický poradca Mafell) a Martina Bošeľu (konateľ Hybox Slovakia), vedenia školy a žiakov drevárskych odborov.

    MAREC 2019:

    Biblická olympiáda (Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zvolen, 21.3.2019) 3 žiaci sa zúčastnili s p. Mgr. Puškárovou Biblickej olympiády.

    Nábytok a bývanie (5.- 10.3.2019) prezentácia školy na veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre.

    Veľtrh CONECO - RACIOENERGIA - PASÍVNE DOMY - DREVOSTAVBY (Bratislava, 27.3.2019) žiaci tried I.TM a II.M  študijných odborov MPS a TED navštívili stavebný veľtrh, kde videli nové trendy v stavebníctve i v architektúre. Všetko potrebné pre stavbu a rekonštrukciu – od stavebných materiálov, cez okná, dvere, strechy, podlahy, klimatizácie, elektroinštalácie, sauny, vírivky, garážové brány až po zariadenie do záhrady, nové revolučné materiály, ktoré zabezpečia úsporu energie a inteligentné elektroinštalácie.

    DOKA Drevo (27.3.2019, Banská Bystrica) žiaci triedy 3.H študijného odboru OOMPP sa zúčastnili exkurzie vo firme Doka, kde sa oboznámili s  protipožiarnym zabezpečením prevádzky, stabilnými hasiacimi zariadeniami a elektronickou požiarnou signalizáciou.

    Koncentračný tábor OSVIENČIM (Osvienčim /PL/, 28.3.2019) - exkurzie sa zúčastnilo 40 žiakov s pedagogickým sprievodom. Koncentračný tábor Osvienčim bol počas druhej svetovej vojny nemecký vyhladzovací tábor. Prenasledovaní boli predovšetkým Židia, ale aj Rómovia, Sovietskí zajatci a taktiež mnohí ďalší. Väčšina našla svoju smrť v plynových komorách. História siaha do rokov 1940 až 1945 kedy dochádzalo k masovým popravám. V Osvienčime zahynulo približne 1,5 milióna nevinných ľudí v plynových komorách, v dôsledku vyhladovania alebo ťažkých prác. Konali sa tu aj nehumánne experimenty

    APRÍL 2019:

    BUČINA DDD (10.4. 2019, Zvolen) žiaci triedy II.TM študijného odboru Technik drevostavieb sa zúčastnili exkurzie v spoločnosti Bučina DDD, kde si prezreli technológiu výroby DTD a výroby laminátov, povrchovú úpravu DTD, balenie, skladovanie DTD. Výrobu reziva a prevádzku výroby lepených masívnych dosiek.

    Vojenský výcvikový priestor (17.4.2019, LEŠŤ) žiaci tried 1.H a 3.H sa zúčastnili ukážky výcviku hasičských jednotiek.

    BUČINA DDD (17.4. 2019, Zvolen) žiaci triedy I.TM študijného odboru Technik drevostavieb sa zúčastnili exkurzie v spoločnosti Bučina DDD, kde si prezreli teplovzdušné komorové sušiarne a oboznámili sa s procesom sušenia.

    MÁJ 2019:

    OR HaZZ HS (23.5.2019, Banská Bystrica) žiaci triedy 1.H boli na exkurzii v HS OR HaZZ v BB, kde boli oboznámení s organizačnou štruktúrou hasičského útvaru, jej personálnym zabezpečením, operačným strediskom hasičského útvaru, ako aj  materiálno-technickým vybavením hasičského útvaru , hasičov – záchranárov ( aj s praktickou ukážkou techniky, výstroje a vybavenia hasiča pri zásahu).

    HVJ (21.5.2019. SLIAČ) žiaci triedy 1.H navštívili v rámci odbornej praxe Vojenskú hasičskú jednotku na letisku Sliač, kde boli oboznámení s organizačnou štruktúrou hasičského útvaru, jej personálnym zabezpečením, operačným strediskom hasičského útvaru, ako aj  materiálno-technickým vybavením hasičského útvaru , hasičov – záchranárov ( aj s praktickou ukážkou techniky, výstroje a vybavenia hasiča pri zásahu a pod.).

    Výcvikové stredisko HaZZ LEŠŤ (22.5.2019, Lešť) žiaci triedy 1.H navštívili v rámci odbornej praxe Výcvikové stredisko HaZZ Lešť, kde boli oboznámení s organizačnou štruktúrou hasičského útvaru, jej personálnym zabezpečením, operačným strediskom hasičského útvaru, ako aj  materiálno-technickým vybavením hasičského útvaru , hasičov – záchranárov ( aj s praktickou ukážkou techniky, výstroje a vybavenia hasiča pri zásahu a pod.).

    Hasičské múzeum Priekopa (20.5.2019, Martin) žiaci triedy 1.H navštívili v rámci odbornej praxe Hasičské múzeum v Martine - Priekope, kde videli históriu a vývoj hasičskej techniky.

    PLENER (20.5. -24.5.2019) žiaci triedy 1.D v rámci odbornej praxe navštívili historické a kultúrne pamiatky v Slovenskej Ľupči, Zvolenskej Slatine, Oravský hrad, Zvolenský zámok - galériu.

    DOKA Drevo, BPP (20.5.2019, Banská Bystrica) žiaci triedy 1.T a 1.A sa oboznámili v rámci odbornej praxe s výrobou v spoločnosti Doka - výroba lešenárskych dielcov a polotovarov a s výrobou malých zrubových stavieb a detských ihrísk v spoločnosti BPP.

    LIND (24.5.2019, Krupina) žiaci triedy 1.A v rámci odbornej praxe navštívili firmu LIND v Krupine, kde sa oboznámili s výrobou čalúneného nábytku.

    BUČINA DDD ( 22.5.2019, Zvolen) žiaci tried 1.A a 1.T sa zúčastnili exkurzie v spoločnosti Bučina DDD, kde si prezreli technológiu výroby DTD a výroby laminátov, povrchovú úpravu DTD, balenie, skladovanie DTD. Výrobu reziva na pásovej píle, sušiarne a tiež navštívili prevádzku výroby lepených masívnych dosiek, kde videli technológiu výroby lepených dosiek. 

    PASIV-DOM (21.5.2019, Banská Bystrica) žiaci triedy 1. T v rámci odbornej praxe navštívili spoločnosť Pasiv-Dom , kde sa oboznámili s výrobou panelových drevostavieb.

    ELO SYS (22.5.2019. Nitra) žiaci tried 1.TM, 2.TM študijného odboru Mechanik počítačových sietí navštívili výstavu Elo Sys v Agrokoplexe Nitra, 25. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií. 

    SAV (23.5.2019, Bratislava) žiaci tried 1.TM, 2.TM študijného odboru Mechanik počítačových sietí navštívili v rámci odbornej praxe Slovenskú akadémiu vied, kde si pozreli a boli oboznámení so Superpočítačom Aurel.

    Arborétum (23.5.2019, Zvolen Borová Hora) žiaci triedy 1.A navštívili v rámci odbornej praxe Arborétum vo Zvolene - Borovej Hore, TU Zvolen. Žiaci tu videli zbierku takmer 500 druhov drevín a viac ako 1000 ich rôznych foriem, resp. kultivarov.

    TU Zvolen (21.5.2019, Zvolen)  žiaci triedy 1.A navštívili v rámci odbornej praxe laboratórium TU vo Zvolene, kde boli oboznámení so skúškami mechanických vlastností dreva.

    Drevený kostol (23.5.2019, Hronsek) žiaci triedy 1. T v rámci odbornej praxe navštívili a prehliadli si drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý je vzácnou historickou pamiatkou spolu s drevenou zvonicou. Kostol bol postavený v roku 1726.

    Kurz ochrany osôb a majetku (20.5. - 24.5.2019, Kaľamárka) žiaci triedy 3.H v rámci odbornej praxe absolvovali kurz ochrany osôb a majetku v Detve - Kalamárke.