• 2016/2017

   • V školskom roku 2016/ 2017 žiaci a pedagógovia školy navštívili nasledovné
    odborné výstavy, veľtrhy, prezentácie, akcie a iné:

    SEPTEMBER 2016:

    MEMORIÁL SNOPKA A DOBRÍKA (Banská Bystrica, 6.9.2016) žiaci triedy 1.H študijný odbor Ochrana osôb a majetku pred požiarom pod vedením vyučujúcich Ing. Vallašekovej a Ing. Vatalovej sa zúčastnili ukážok hasičskej techniky a súťaži HaZZ pri vyslobodzovaní osôb z vrakov áut.

    DREVODOM ORAVA (Podbiel, Zuberec, 19.9.2016) študenti 2.T a 2.A sa zúčastnili odbornej exkurzie s obsahom zameraným na prehĺbenie poznatkov z predmetov technológia, stavebné konštrukcie, drevostavby a odborný výcvik. Technologická časť exkurzie sa konala v drevospracujúcej spoločnosti Slovlepexu v Dolnom Kubíne. Odborná exkurzia pokračovala v spoločnosti Drevodom Orava, s. r. o. so sídlom v Podbieli. Spoločnosť sa zameriava na výrobu a montáž drevených zrubových a  stĺpikových drevostavieb (domov) a rekreačných chát. Výrobný program dopĺňa široký sortiment záhradných chatiek, altánkov , prístreškov. V blízkosti sídla firmy sa nachádza rekreačná oblasť Svrčkovce, ktorú tvorí 12 rodinných domov, všetko z produkcie spoločnosti Drevodom Orava, s. r. o.. S tradičnou konštrukciou zrubových drevostavieb sa  žiaci oboznámili v Múzeu oravskej dediny v Zuberci.

    DIVADLO J.G. TAJOVSKÉHO (Zvolen, 29.9.2016) žiaci 2.,3. a 4. ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia hry Zajatec autora Jakuba Nvotu.

    OKTÓBER 2016:

    KRAJSKÁ KNIŽNICA (Zvolen, 3.10.2016) žiaci triedy I.H absolvovali návštevu Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene v rámci predmetu Slovenský jazyk a literatúra.

    Veľtrh AKADÉMIA & VAPAC (Bratislava, 12.10.2016) vybraní žiaci 4-tého ročníka sa zúčastnili na veľtrhu vysokých škôl v Národnom tenisovom centre v Bratislave, aby získali informácie o možnostiach ďalšieho štúdia na vysokých školách.

    Cvičenie HaZZ (Donovaly, 17.10.2016) žiaci 3.H triedy študijného odboru OOMPP sa zúčastnili ako figuranti a pozorovatelia krajského cvičenia HaZZ na Donovaloch, kde ako figuranti boli vyslobodzovaní z hotelovej izby, pozorovali vyslobodzovanie osôb z lanovky a hasenie lesného požiaru. Žiaci mohli vidieť organizáciu, technické zabezpečenie pri veľkej záchrannej akcii.

    Cvičenie Lešť (Lešť, 20.10.2016, 26.10.2016) žiaci 2.H a 1.H triedy študijného odboru OOMPP sa zúčastnili ako figuranti a pozorovatelia na cvičení VHJ Sliač na Lešti.

    NOVEMBER 2016:

    SCHACHERMAYER - prezentácia firmy (aula SOŠ drevárskej vo Zvolene, 3.11. 2016) zástupca firmy pán Marek Čeliga prezentoval firmu Schachermayer, ich ponúkané produkty pre žiakov učebného odboru Stolár a študijného odboru Technik drevostavieb.

    Cvičenie Lešť (Lešť, 9.11.2016, 16.11.2016, 23.11.2016, 30.11.2016) žiaci 3.H triedy študijného odboru OOMPP sa zúčastnili ako figuranti a pozorovatelia na cvičení HaZZ v Lešti v rámci predmetu Prax.

    Modlitby pre zomrelých (Cintorín Môťová, 8.11.2016) v rámci predmetu Náboženstvo sa žiaci 1.a 2. ročníka zúčastnili spomienkovej akcie. 

    DIVADLO J.G. TAJOVSKÉHO (Zvolen, 10.11.2016) žiaci 1.ročníka študijných odborov a žiaci učebného odboru Stolár sa zúčastnili divadelného predstavenia hry Zajatec autora Jakuba Nvotu.

    Technická univerzita Zvolen (22.11.2016) žiaci 2.ročníka študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom prakticky vykonávali laboratórne skúšky v laboratóriu TU. 

    DECEMBER 2016:

    Cvičenie Lešť (Lešť, 7.12.2016, 14.12.2016) žiaci 3.H triedy sa zúčastňujú pravidelne podľa harmonogramu nácviku záchrannej akcie v rámci predmetu Prax.

    JANUÁR 2017

    Cvičenie Lešť (Lešť, 11.1.,18.1., 25.1.2017) žiaci 3.H triedy študijného odboru OOMPP sa zúčastnili ako figuranti a pozorovatelia na cvičení HaZZ v Lešti v rámci predmetu Prax.

    FEBRUÁR 2017

    TU Zvolen (8.2.2017)  žiaci 3.ročníka študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom prakticky vykonávali laboratórne skúšky v laboratóriu TU. 

    ETUDY Z DREVA (Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen, 14.2.2017) žiaci všetkých štyroch ročníkov študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru sa zúčastnili vernisáže výstavy drevená hračka.

    Cvičenie Lešť (Lešť, 15.2., 22.2.2017) žiaci 3.H triedy študijného odboru OOMPP sa zúčastnili ako figuranti a pozorovatelia na záchrannom cvičení HaZZ v Lešti v rámci predmetu Prax.

    TON a.s. Bystřice nad Hostýnem (Bystřice nad Hostýnem, 22.2.2017) 45 žiakov študijného odboru TNI navštívili firmu TON a.s. , kde sa oboznámili s navrhovaním, technológiou a výrobou ohýbaného nábytku. 

    DECODOM s.r.o. Topoľčany (Topoľčany, 22.2.2017) žiaci učebného odboru stolár a študijného odboru drevárstvo a nábytkárstvo navštívili firmu Decodom, kde sa oboznámili so sériovou výrobou kuchynského nábytku a nábytku do obývacích izieb na CNC zariadeniach. 

    Europlace s.r.o. Topoľčany (Topoľčany, 22.2.2017) žiaci učebného odboru stolár a študijného odboru drevárstvo a nábytkárstvo navštívili firmu Europlace, kde sa oboznámili s výrobou dýhovaných dielcov.

    MAREC 2017

    Cvičenie Lešť (Lešť, 8.3., 15.3.,29.3. 2017) žiaci 3.H triedy študijného odboru OOMPP sa zúčastnili ako figuranti a pozorovatelia na záchrannom cvičení HaZZ v Lešti v rámci predmetu Prax.

    CONTINENTAL (Zvolen, 22.3.2017) žiaci triedy III.H študijného odboru OOMPP sa zúčastnili exkurzie vo firme Continental, kde sa oboznámili s nevýrobnou a výrobnou prevádzkou s ohľadom na protipožiarne zabezpečenie.

    CONECO - stavebný veľtrh (Bratislava, 23.3.2017) žiaci tried II.H a I.T študijných odborov OOMPP a TED navštívili stavebný veľtrh, kde si hlavne všímali drevostavby a protipožiarne zabezpečenie budov.

    APRÍL 2017

    Cvičenie Lešť (Lešť, 5.4. 12.4. 2017) žiaci 3.H triedy študijného odboru OOMPP sa zúčastnili ako figuranti a pozorovatelia na záchrannom cvičení HaZZ v Lešti v rámci predmetu Prax.

    TÍMOVÝ ZÁCHRANÁR (Žilina, 12.4.2017) 17 žiakov študijného odboru OOMPP sa zúčastnilo súťaže Tímový záchranár, ktorú  zorganizovala Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Strednou školou požiarnej ochrany MV SR v Žiline športovo-vedomostnú súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo 78 súťažiacich z troch vysokých a 7 stredných škôl z celého Slovenska. Teoretická časť súťaže bola zameraná na vedomosti z oblasti ochrany pred požiarmi. Športovú časť tvorilo 9 disciplín: roztiahnutie hadíc „B“ prúdov, záchrana zraneného – vytiahnutie z vraku a prenesenie, prekonanie bariéry, vytvorenie útočného vedenia, vytiahnutie závažia na druhé poschodie, stáčanie hadíc, údery ťažkým kladivom v hammerboxe, premiestnenie pneumatiky a potiahnutie vraku. 

    DEŇ ZEME (Námestie SNP Zvolen, Arborétum Borová Hora, 21.4.2017) žiaci druhého ročníka sa zúčastnili v rámci podujatia Dňa zeme na námestí SNP vo Zvolene na Lesníckych dňoch. Žiaci študijného odboru TNI vystavovali svoje výrobky zhotovené z odpadu.  Žiaci študijného odboru DaN sa zúčastnili exkurzie v Arboréte na Borovej hore. Ostatní žiaci druhého ročníka zveľaďovali okolie našej školy.

    BUČINA DDD (Zvolen, 25.4.2017) žiaci triedy 1.T sa zúčastnili exkurzie v spoločnosti Bučina DDD vo Zvolene, aby sa oboznámili s prevádzkou sušiarní na drevo, riadením a obsluhou týchto zariadení.

    MLADÝ TVORCA (Nitra, 26. - 28.4.2017) výstava a súťaž výrobkov žiakov stredných škôl. Cieľom výstavy Mladý tvorca je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie,najmä systém rozbiehajúceho sa duálneho vzdelávania. Chce tiež vytvoriťpriestor pre nadviazanie resp. prehĺbenie spolupráce stredných odbornýchškôl so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnýmizdruženiami. Rodičom a žiakom základných škôl poskytne väčší prehľad oprofilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce, motivovať mladých ľudí ku súťaživosti,kreativite, inováciám a kvalite a podporiť záujem mladých ľudí o podnikanie.  

    MÁJ 2017

    Cvičenie Lešť (Lešť, 3.5., 10.5.. 2017) žiaci 3.H triedy študijného odboru OOMPP sa zúčastnili ako figuranti a pozorovatelia na záchrannom cvičení HaZZ v Lešti v rámci predmetu Prax.

    FIRECO (Trenčín, 4.5.2017) žiaci triedy 1.H a 2.H študijného odboru OOMPP sa zúčastnili na 13. ročníku medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky

    TU Zvolen (Zvolen, 5.5.2017) výstava hasičskej techniky.

    BUČINA DDD (Zvolen, 18.5.2017) žiaci triedy 2.A a 2.S sa zúčastnili exkurzie v spoločnosti Bučina DDD vo Zvolene, aby sa oboznámili s prevádzkou sušiarní na drevo, riadením a obsluhou týchto zariadení, pariaceho kotla, výrobou lepených masívnych dosiek, výrobou drevotrieskových dosiek, povrchovou úpravou DTD, balením a skladovaním týchto výrobkov.

    BUČINA DDD (Zvolen, 19.5.2017) žiaci triedy 2.T sa zúčastnili exkurzie v spoločnosti Bučina DDD vo Zvolene, aby sa oboznámili s prevádzkou sušiarní na drevo, riadením a obsluhou týchto zariadení, pariaceho kotla, výrobou lepených masívnych dosiek, výrobou drevotrieskových dosiek, povrchovou úpravou DTD, balením a skladovaním týchto výrobkov.

    Stredoslovenské múzeum Matejov Dom (Banská Bystrica, 22.5.2017) žiaci triedy 1.H navštívili výstavu Najničivejšie požiare v histórii mesta Banská Bystrica.

    PÍLA SPEKTRUM (Hliník nad hronom, 22.5.2017), RAJČAN (Kremnička, 22.5.2017) žiaci tried 1.A, 1.T a 1.S v rámci prevádzkovej praxe absolvovali exkurziu v Píle Spektrum v Hliníku nad Hronom, kde sa oboznámili s piliarskou technológiou výroby reziva na rámových pílach.  Vo firme Rajčan v Kremnička sa oboznámili s technológiou výroby nábytku z masívneho dreva.

    TU Zvolen (Zvolen, 23.5.2017) žiaci triedy 1.A vykonávali v dielenských laboratóriách TU vo  Zvolene skúšanie mechanických vlastností dreva a mikroskopiu dreva.

    OR HaZZ (Zvolen, 23.5.2017) žiaci 1. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM absolvovali exkurziu v hasičskom útvare, kde sa oboznámili s organizačnou štruktúrou, odbornými službami, výkonom služby hasičov a s hasičskou technikou.

    Drevený artikulárny kostol (Hronsek, 24.5.2017) žiaci 1. ročníka študijného odboru Technik drevostavieb, oboznámenie sa s históriou, architektúrou dreveného evanjelického kostola.

    KR HaZZ (Banská Bystrica, 25.5.2017) žiaci 1. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM absolvovali exkurziu v hasičskom útvare, kde sa oboznámili s organizačnou štruktúrou, odbornými službami, výkonom služby hasičov a s hasičskou technikou.

    DOKA DREVO (23.5.2017, Banská Bystrica) žiaci 1.T triedy v rámci odbornej praxe sa zúčastnili exkurzie v DOKA drevo s.r.o. kde si pozreli technológiu výroby lepených lešenárskych dielcov, sušenie dreva, oboznámili sa s históriou firmy v zahraničí a súčasnosťou firmy na Slovensku.

    BPP (23.5.2017, Banská Bystrica) žiaci 1.T triedy v rámci odbornej praxe sa zúčastnili exkurzie vo firme BPP, ktorá sa zaoberá výrobou malých zrubových stavieb a detských ihrísk.

    MVSR Výcvikové centrum HaZZ Lešť ( 24.5. 2017) žiaci triedy 1.H  sa zúčastnili výcviku HaZZ vo výcvikovom stredisku Lešť.

    LIND MOBLER Slovakia (24.5.2017, Krupina) žiaci 1. ročníka št. odboru Drevárstvo a nábytkárstvo navštívili fabriku na výrobu čalúneného nábytku.

    BUČINA DDD (25.5. 2017, Zvolen) žiaci I. T  triedy študijného odboru Technik drevostavieb sa zúčastnili ezkurzie v s.r.o. Bučina DDD Zvolen v prevádzke výroba DTD, laminácia, lepené dosky a umelé sušenie dreva. Žiaci mali možnosť vidieť linku výroby drevotrieskovej dosky, povrchovú úpravu surovej DTD a modernú linku na výrobu lepených dosiek (nekonečný vlys, škárovka) vrátane sušenia materiálu.

    LUNIT (26.5.2017, Zvolen) žiaci 1. ročníka št. odboru Drevárstvo a nábytkárstvo navštívili firmu, ktorá vyrába nábytkové dvierka, navrhuje dizajn a predáva nábytkové kovania a potreby pre nábytkárov.

    STOKAT (26.5.2017, Zvolen) žiaci 1.T triedy sa zúčastnili exkurzie do firmy Stokat vo Zvolene, kde si pozreli výrobu schodov, TPV, materiály, povrchovú úpravu. 

    Lesnícke a drevárske múzeum (26.5.2017, Zvolen) trieda 1.H Premeny dreva - výstava maturitných prác SOŠ drevárskej vo Zvolene. Galéria na Tehelnej - fotogaléria.

    Arborétum TU (Zvolen, 25.5.2017) žiaci 1.A triedy sa zúčastnili výstavy ruží, vypočuli si prednášku zamestnanca arboréta a absolvovali obhliadku drevín.

    KURZ OCHRANY OSôB A MAJETKU ( Kalamárka, 22.5. - 26.5.2017) prvý turnus.

    KURZ OCHRANY OSôB A MAJETKU ( Kalamárka, 29.5. - 2.6.2017) druhý turnus.

    ELOSYS (Nitra, 24.5.2017) žiaci tried 2.M a 3.M navštívili veľtrh na výstavisku Agrokomplex Nitra.

    SAV (Bratislava, 25.5.2017) žiaci tried 2.M a 3.M navštívili výstavu v SAV a Superpočítač Aurel.

    JÚN 2017

    BUČINA DDD Zvolen (14.6.2017, Zvolen) žiaci 3.ročníka študijného odboru OOMPP sa zúčastnili odbornej exkurzie zameranej na zabezpečenie protipožiarnej ochrany v podniku.

    Cvičenie Lešť (Lešť, 21.6. 2017) žiaci 3.H triedy študijného odboru OOMPP sa zúčastnili ako figuranti a pozorovatelia na záchrannom cvičení HaZZ v Lešti v rámci predmetu Prax.