• 2014/2015

   • V školskom roku 2014/ 2015 žiaci a pedagógovia školy navštívili nasledovné
    odborné výstavy, veľtrhy, prezentácie, akcie a iné:

    SEPTEMBER 2014:

    Rušňové depo Zvolen (24.09.2014) – žiaci 1.až 3. ročníka št. odboru OCHRANA OSOB  A MAJETKU PRED POŽIAROM sa zúčastnili ako diváci Krajského taktického cvičenia HaZZ  „Železnice 2014“ kde videli akciu hasenia horľavých kvapalín – požiar veľkoobjemových nádrží na naftu v rušňovom depe  a cvičenie hasičského záchranného zboru.

    OKTÓBER 2014:

    VÝSTAVISKO AGROKOMPLEX NITRA (01.10.2014) – žiaci učebného odboru STOLÁR a študijných odborov DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO a TECHNIK DREVOSTAVIEB 1. až 3. ročník navštívili výstavu  LIGNUMEXPO 2014 v Nitre. Žiaci so záujmom si prezreli vystavené exponáty drevárskych strojov a zariadení, nástrojov a náradia, najmodernejšie technológie v drevárskom priemysle. Už tradične popri hlavnej akcii prebiehali rôzne semináre a v exteriéri vystavovali rôzni vystavovatelia.

    NOVEMBER 2014:

    HRONSEK (12.11.2014) – žiaci študijného odboru TECHNIK DREVOSTAVIEB si boli prezrieť drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý je vzácnou historickou pamiatkou spolu s drevenou zvonicou. Oboznámili sa s konštrukciou tejto drevenej stavby z roku 1726. Pani Kollárová urobila zaujímavý výklad o histórii kostolíka.

    DECEMBER 2014:

    BUČINA DDD ZVOLEN (16.12.2014) - žiaci 3. ročníka študijného odboru DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO sa zúčastnili exkurzie s odborným sprievodcom v prevádzkach výroby a povrchovej úpravy drevotrieskových dosiek a výroby masívnych lepených dosiek.

    FORDOM (12.12.2014) – vybraní žiaci sa zúčastnili prezentácie firmy ForDom v rámci podujatia Javor 2014.

     

    JANUÁR 2015

    FEBRUÁR 2015

    LUKAMASÍV Kriváň a J.HJK Hriňová (12.02.2015) - žiaci IV.A triedy absolvovali exkurziu v týchto firmách. Vo firme Lukamasív sprevádzal žiakov majiteľ firmz p. Očenáš. Žiaci videli prevádzku na hromadnú výrobu vybavenú viacerými CNC centrami. Tieto boli obsluhované priamo pracovníkmi, mechanizovanými obslužnými ramenami alebo robotickým ramenom, čím vzniklo plnoautomatické robotické pracovisko.Na záver exkurzie p. Očenáš diskutoval so žiakmi o podnikaní, zamestnanosti, pracovnej morálke a rôznych aspektoch ptracovno-právnych vzťahov v praxi.

    Vo firme J.MJK kontinental žiakov sprevádzal majiteľ firmy p. karlík. tento prezentoval strojové vybavenie dielne zameranej na zákazkovú výrobu. Hlavne to bola elektronicky ovládaná formátovacia píla a štvorosové CNC centrum. Na tomto odprezentoval spôsob jeho práce a programovania  aj s ukážkou výroby niektorých modelových dielcov.

    TON a.s.Bystřice pod Hostýnem ČR (26.2.2015) žiaci študijného odboru TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU a DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO zameranie NÁBYTKÁRSTVO sa zúčastnili odbornej exkurzie do továrne na výrobu ohýbaného nábytku. Továreň firmy TON a.s. je jedno z prvých miest na ktorých sa vyrábala ikonická kaviarenská stolička číslo 14. Naším hlavným cieľom bolo vidieť ich dlho zaužívané spôsoby ohýbania. Zároveň nám predstavili aj svoje moderné CNC technológie, povrchovú úpravu a dostali sme sa až do múzea/predajne kde sme sa mohli zoznámiť s dôležitou častou ich produktového portfólia.

    MAREC 2015

    NÁBYTOK A BÝVANIE NITRA 2015 (10.až 15.3.2015) pedagógovia a vybraní študenti tried 1.D a 2.D prezentovali našu školu na výstave v pavilóne N v stánku Zväzu spracovateľov dreva. Naša škola dostala priestor na prezentáciu prác žiakov a propagáciu študijných odborov. Všetci pedagógovia si prezreli výstavu a vo večerných hodinách navštívili divadelné predstavenie. 

    Cvičenie HaZZ Lešť (20.03.2015) žiaci triedy 3.H, 9 žiakov št. odboru OCHRANA OSOB  A MAJETKU PRED POŽIAROM sa zúčastnili inštruktáže a cvičenia HaZZ vo výcvikovom stredisku Lešť.

    CONTINENTAL  Automotive Systems Slovakia, s.r.o., Zvolen (24.3.2015) žiaci triedy 3.H, 29 žiakov št. odboru OCHRANA OSOB  A MAJETKU PRED POŽIAROM a 2 pedagógovia sa zúčastnili exkurzie vo výrobnom závode vo Zvolene, kde sa oboznámili s protipožiarnym zabezpečením.

    Výstava "Prečo som na svete rád" (24.3.2015) žiaci štud. odboru TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU 16 žiakov a 2 pedagógovia sa zúčastnili výstavy v  Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene.

    CONECO RACIOENERGIA Bratislava (26.3.2015) študenti 2.H  pod vedením  Ing. Moškovej a Ing. Vaníka  absolvovali vyučovanie v rámci predmetu Stavebné konštrukcie a systémy formou odbornej exkurzie na stavebnom veľtrhu ConecoRacioenergia v Bratislave. Na 36. ročníku najväčšieho stavebného veľtrhu na Slovensku sa predstavilo takmer 500 vystavovateľov, ktorí opäť predstavilinové trendy v stavebníctve i v architektúre.  Stavebné materiály, okná, dvere, strechy, podlahy, klimatizácie, elektroinštalácie, sauny, vírivky, garážové brány až po zariadenie do záhrad. Nechýbali nové revolučné materiály zabezpečujúceúsporu energie a  inteligentné elektroinštalácie.

    SOČ (27. 3. 2015) sa na SPŠ J.Murgaša v Banskej Bystrici  konal XXXVII. ročník krajského kola SOČ.  Stretli sa tam mladí ľudia z celého kraja, ktorí prišli reprezentovať seba a svoje školy v roznych odboroch s prácami, ktoré charakterizujú študijný odbor ktorý študujú alebo ich samých. Naši žiaci sa medzi všetkými nestratili a získali sme dve tretie, bohužiaľ nepostupujúce miesta. V odb. 01 – problematika voľného času žiak III.H triedy Ondrej Šmidriak  za prácu Bojové umenie a v odb. 11 – Informatika žiak IV.M triedy Tomáš Hlaváč získal ocenenie za prácu, v ktorej riešil zabezpečovací systém domov. Obom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

    APRÍL 2015

    Súťaž " Tímový záchranár" Žilina (8.4.2015) zúčastnili sa po dvaja žiaci z tried I.H, II.H, II.H, IV.H. Je to súťaž skĺbenia teoretických vedomostí nadobudnutých počas štúdia s praktickým overením svojich zručností pri hasičských disciplínach a fyzickej zdatnosti.

    BUČINA DDD Zvolen (14.04.20015) exkurzie sa zúčastnili žiaci 2.ročníka učebného odboru Stolár. Žiaci si prezreli prevádzky výroby DTD, povrchovej úpravy DTD, výrobu laminátov a výrobu lepených dosiek s odborným výkladom. Dozor: Ing. Vatalová

    Exkurzia III.D odboru TNI do kostolíka v Zolnej (15.4.2015) s odborným výkladom kunsthistorika.

    KR HaZZ (16.4.2015, VÝCVIKOVÉ CENTRUM LEŠŤ) - žiaci 1. a 2.  ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM sa zúčastnili, ako figurati a diváci komplexného cvičenia záchranných zložiek Sliač, Prešov, Kuchyňa, HÚVL hasičského záchranného zboru a zdravotníckych záchranných zložiek. Cvičenia simulovanej nehody vlaku a autobusu.

    DEŇ ZEME (17.4.2015) žiaci 1. ročníka   AULA  - prednášky, premietanie filmov s enviromentálnou tematikou, 2. ročník   čistenie areálu Arborétum Borová Hora a vojenské cintoríny, 3. ročník   upratovanie okolia školy a Bučiny.

    MVSR Výcvikové centrum HaZZ Lešť ( 15.4., 29.4.,6.5.,14.5.,20.5.,3.6.,10.6.,17.6. 2015) žiaci triedy 3.H vždy po 7 žiakov sa zúčastňovalo výcviku HaZZ vo výcvikovom stredisku Lešť.

    MÁJ 2015


    DEŇ HASIČOV (4.5.2015, SOŠ DREVÁRSKA ZVOLEN) - žiaci št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM pri príležitosti  dňa Sv. Floriána (oslavuje sa každoročne 4.mája) zorganizovali 3.ročník akcie pod názvom Deň hasičov, v rámci ktorého sa konal hasičský krst prvákov a súťaž o Železného hasiča školy.

    ODBORNÁ PRAX (18.- 22.5.2015) - žiaci 1. ročníka št. odb.  TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU sa formou odborných exkurzií oboznámili s výrobou nábytku vo firme Rajčan spol. s r.o. v Starej Kremničke a s vývojom a výrobou drevostavieb a ich interiérom vo firme Drevodom Orava spol.s r.o.,navštívili sídlo firmy v Podbieli, výrobu zrubových domov v Oravskej Lesnej a vzorové domy. Navštívili skanzem Oravskej dediny v Zuberci. Ďalej sa oboznámili s históriou a architektúrou zámku v Slovenskej Ľupči, s historickým centrom v Banskej Štiavnici, navštívili múzeum mincovne v Kremnici a týždeň ukončili výstupom na Pustý hrad vo Zvolene.

    ODBORNÁ PRAX (18.- 22.5.2015) - žiaci 1. ročníka št. odb.  TECHNIK DREVOSTAVIEB sa formou odborných exkurzií oboznámili s výrobou vo firme Rajčan spol. s r.o. v Starej Kremničke, navštívili múzeum mincovne v Kremnici a s vývojom a výrobou drevostavieb a ich interiérom vo firme Drevodom Orava spol.s r.o.,navštívili sídlo firmy v Podbieli, výrobu zrubových domov v Oravskej Lesnej a vzorové domy. Navštívili skanzem Oravskej dediny v Zuberci. Vo firme Doka Banská Bystrica si pozreli výrobu lepených dielcov, vo firme BPP Banská Bystrica si pozreli vývoj a výrobu drevených domov a konštrukciu zimného štadióna v BB. Navštívili firmu Bučina DDD spol. s r.o. vo Zvolene, kde sa oboznámili s výrobou DTD a lepených dosiek a sušením reziva. Na záver týždňa navštívili firmu Stokat spol. s r.o. vi Zvolene, oboznámili sa s výrobou schodov, navštívili zimný štadión vo ZV a vystúpili na Pustý hrad.

    ODBORNÁ PRAX (18.-29.5.2015) - žiaci 2. a 3. ročníka št. odb. DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO a TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU vykonali individuálne súvislú odbornú prax vo firmách drevospracujúceho priemyslu.

    VÝCVIKOVÝ KURZ OCHRANY OSOB A MAJETKU (18.-22. / 25.-29.5. 2015, DETVA - KALAMÁRKA) - žiaci 3. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM sa zúčastnili lezeckého, zdravotného, topografického a poradového výcviku v rozsahu 5 vyučovacích dní v rámci kurzu zameraného na nácvik disciplín potrebných pri záchrane osôb a majetku pred požiarom v oblasti Detva-Kalamárka (prírodné lezecké skaly).

    HASIČSKÝ ŠPORT (18.-22. / 25.-29.5.2015, SOŠ DREVÁRSKA ZVOLEN) - žiaci 3. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM absolvovali v rozsahu 5 vyučovacích dní nácvik disciplín hasičského športu a športové disciplíny na rozvoj všeobecnej telesnej zdatnosti a vytrvalosti v areáli školy.

    HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR (HaZZ) (18.-29.5.2015, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, DETVA, LUČENEC, BANSKÁ ŠTIAVNICA, ŽIAR n/HRONOM, RIMAVSKÁ SOBOTA, MODRÝ KAMEŇ, KRUPINA, BREZNO) - žiaci 2. ročníka št.odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM absolvovali v hasičských útvaroch, v pôsobnosti Krajského riaditeľstva HaZZ Banská Bystrica, súvislú odbornú stáž v rozsahu 10 vyučovacích dní so zameraním na požiarnu prevenciu a zisťovanie príčin požiarov, odborné služby a výkon služby v HaZZ.

    OKRESNÉ RIADITEĽSTVO (OR) HaZZ ZVOLEN (25.5.2015, OR HaZZ ZVOLEN) - žiaci 1. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM absolvovali exkurziu v hasičskom útvare, kde sa oboznámili s organizačnou štruktúrou, odbornými službami, výkonom služby hasičov a s hasičskou technikou.

    MVSR Výcvikové centrum HaZZ Lešť ( 26.5. 2015) žiaci triedy 1.H  sa zúčastnili výcviku HaZZ vo výcvikovom stredisku Lešť.

    OKRESNÉ RIADITEĽSTVO (OR) HaZZ BANSKÁ BYSTRICA (27.5.2015, OR HaZZ BANSKÁ BYSTRICA) - žiaci 1. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM absolvovali exkurziu v hasičskom útvare, kde sa oboznámili s organizačnou štruktúrou, odbornými službami, výkonom služby hasičov a s hasičskou technikou.

    Výstava FIRECO 2015 Trenčín (28.5.2015) žiaci št. odboru OCHRANA OSôB A MAJETKU PRED POŽIAROM 1.a 3. ročníka navštívili výstavu zameranú na HZZ.

    VOJENSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTKA (29.5.2015, LETISKO-SLIAČ) - žiaci 1. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM absolvovali exkurziu vo vojenskom hasičskom útvare, kde sa oboznámili s organizačnou štruktúrou, odbornými službami, výkonom služby hasičov a s hasičskou technikou pri požiaroch leteckej a inej techniky alebo objektov v priestoroch letiska Sliač..