• 2013/2014

   • V školskom roku 2013/ 2014 žiaci a pedagógovia školy navštívili nasledovné
    odborné výstavy, veľtrhy, prezentácie, akcie a iné:

    SEPTEMBER 2013:
    KR a OR HaZZ (05.09.2013, BANSKÁ BYSTRICA) - žiaci 1. ročníka št. odb.OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM sa zúčastnili, ako diváci, MEMORIÁLU PAVLA SNOPKA A JOZEFA DOBRÍKA vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel. Žiaci si so záujmom prezreli aj sprievodné podujatia - prezentácie hasičskej a policajnej techniky, činnosti Slovenského Červeného kríža, spoločnosti ČESMAD Slovakia a spoločnosti ATE Poprad.

    VÝCVIKOVÉ CENTRUM LEŠŤ (10.09.2013, LEŠŤ) - žiaci 3. ročníka št. odb.OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM sa zúčastnili, ako figuranti v rámci praktických ukážok zásahov hasičov, slávnostného otvorenia VÝCVIKOVÉHO CENTRA LEŠŤ vo výcvikovom priestore Lešť. Akcia priblížila odbornej aj laickej verejnosti dôležitosť a využiteľnosť centra, nové možnosti v oblasti vzdelávania a výcviku hasičov, záchranárov, ako aj ostatných zložiek integrovaného záchranného systému.

    BUČINA DDD (11.09.2013, ZVOLEN) - žiaci 2. ročníka uč. odb. STOLÁR sa zúčastnili exkurzie s odborným sprievodcom v prevádzkach výroby a povrchovej úpravy drevotrieskových dosiek a výroby masívnych lepených dosiek.

    DOKA DREVO (24.09.2013, BANSKÁ BYSTRICA) - žiaci 3. ročníka št. odb. DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO s odborným zameraním na drevárstvo absolvovali vstupné školenie o BOZP a PO pred nástupom na odbornú prax vo firme Doka Drevo BB. Súčasťou akcie bola aj prehliadka výroby trojvrsvových debniacich dosiek formou exkurzie vo výrobných priestoroch s odborným sprievodcom.

    OKTÓBER 2013:
    TECHNICKÁ UNIVERZITA (22.10.2013, ZVOLEN) - žiaci 3. ročníka št. odb. TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU sa zúčasnili odborného workshopu o dizajne, ktorý organizovala Katedra dizajnu Technickej univerzity vo Zvolene.

    STREDNÁ ŠKOLA POŽIARNEJ OCHRANY MV SR (22.10.2013, POVAŽSKÝ CHLMEC) - žiaci 3. a 4. ročníka št. odb.OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM sa zúčastnili odbornej exkurzie na Strednej škole požiarnej ochrany v Žiline/Považský Chlmec. Žiaci sa oboznámili s materiálno-technickým a priestorovým vybavením školy, ako aj s podmienkami a možnosťmi pomaturitného špecializačného štúdia v odbore.

    VOJENSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTKA (24.10.2013, VÝCVIKOVÉ CENTRUM LEŠŤ) - žiaci 1. a 2. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM sa zúčastnili, ako figurati ( a diváci) taktického zásahového cvičenia Vojenskej hasičskej jednotky letiska Sliač, na tému "Pád lietadla do obytnej zóny - havária lietadla s hromadným postihnutím osôb" vo výcvikovom priestore na Lešti.

    NOVEMBER 2013:
    VOJENSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTKA (08.11.2013, LETISKO-SLIAČ) - žiaci 1. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM absolvovali, ako figuranti taktické cvičenie zásahu hasičov v havarovanom lietadle na pristávacej dráhe letiska. Po skončení cvičenia absolvovali exkurziu vo vojenskom hasičskom útvare, kde sa oboznámili s organizačnou štruktúrou, odbornými službami, výkonom služby hasičov a s hasičskou technikou pri požiaroch leteckej a inej techniky, objektov v priestoroch letiska Sliač.

    PÍLA SPEKTRUM (28.11.2013, HLINÍK nad HRONOM) - žiaci 2. a 3. ročníka št. odb. DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO, 2. ročníka št.odb. DREVÁRSKA A NÁBYTKÁRSKA VÝROBA-NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM a 3. ročníka uč. odb. STOLÁR navštívili pílnicu a formou exkurzie s odborným výkladom ohľadne piliarskej technológie sa oboznámili s porezom guľatiny, prefabrikáciou a spôsobmi sušenia reziva.

    DECEMBER 2013:
    - - -

    JANUÁR 2014:
    - - -

    FEBRUÁR 2014:
    KARPIŠ NÁBYTOK / ZÁMOK BOJNICE / ZOO BOJNICE (27.2.2014, PRIEVIDZA / BOJNICE) - žiaci št. odb. TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU absolvovali formou exkurzie prehliadku výrobných priestorov a sortimentu výrobkov firmy Karpiš - stoly v Prievidzi. V rámci obsahu odborných predmetov s ohľadom na figurálnu kresbu zvierat vo výtvarnej výchove navštívili ZOO a s ohľadom na architektúru v rámci dejín výtvarnej kultúry aj Bojnický zámok.

    MAREC 2014:
    STOKAT-M (3.3.2014, ZVOLEN) - žiaci 2.ročníka št. odb. DREVÁRSKA A NÁBYTKÁRSKA VÝROBA a 3.ročníka uč. odb. STOLÁR sa zúčastnili exkurzie vo výrobe schodov a atypického nábytku v sídle firmy Stokat- M Zvolen.

    MAFELL (4.3.2014, SOŠ DREVÁRSKA ZVOLEN) - žiaci 3. ročníka uč. odb. STOLÁR a 2. ročníka št. odb. DREVÁRSKA A NÁBYTKÁRSKA VÝROBA sa zúčastnili odbornej predvádzacej akcie firmy Mafell v priestoroch dielní SOŠ drevárskej vo Zvolene v rámci ktorej sa oboznámili s technickými parametrami a možnosťami použitia el. ručného náradia zn. Mafell pri obrábaní dreva.

    ZPO ŽSR (13.3.2014, ZVOLEN) - žiaci 1. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM v rámci odborného predmetu Úvod do ochrany pred požiarom absolvovali prehliadku Závodu požiarnej ochrany Železníc Slovenskej republiky vo Zvolene. Exkurziou ich sprevádzal veliteľ závodu pán Ján Sedliak, ktorý ich oboznámil s organizačnou štruktúrou a technickým vybavením hasičského útvaru.

    NÁBYTOK A BÝVANIE (13.3.2014, NITRA) - žiaci 3. a 4. ročníka št. odb. DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO a 1. ročníka uč. odb. STOLÁR sa zúčastnili formou prehliadky expozícií výrobcov, vystavovateľov a predajcov na veľtrhu nábytku a bytových doplnkov v Nitre.

    STOKAT-M (21.3.2014, ZVOLEN) - žiaci 2.ročníka št. odb. DREVÁRSKA A NÁBYTKÁRSKA VÝROBA, 3. a 4. ročníka št. odb. DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO a 3.ročníka uč. odb. STOLÁR sa zúčastnili exkurzie vo výrobe schodov a atypického nábytku v sídle firmy Stokat- M Zvolen.

    CONTINENTAL (25.3.2014, ZVOLEN) - žiaci 3. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM sa formou odbornej exkurzie oboznámili s protipožiarnym zabezpečením výrobných priestorov strojárskej firmy Continental vo Zvolene.

    APRÍL 2014:
    BUČINA DDD (1.4.2014, ZVOLEN) - žiaci 3. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM sa formou odbornej exkurzie oboznámili s protipožiarnym zabezpečením výrobných priestorov drevárskej firmy Bučina DDD vo Zvolene.

    DREVOSPOL / KUCHYNE EXE (10.4.2014, DETVA) - učitelia odborných predmetov a odbornej praxe absolvovali firemnú prezentáciu v priestoroch firmy Drevospol v Detve a obchodných a prezentačných priestoroch EXE kuchyne v Detve.

    TYCHE-AM (10.4.2014, SOŠ drevárska ZVOLEN) - pod záštitou firmy Tyche-AM, s.r.o. Zvolen, v zastúpení jej konateľom Ing. Adlerom a obchodných zástupcov firiem Protool a Hettich bol v priestoroch dielní zrealizovaný workshop pre pedagógov školy a žiakov št. odb. DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO a uč. odb. STOLÁR.

    KR HaZZ (11.4.2014, VÝCVIKOVÉ CENTRUM LEŠŤ) - žiaci 3. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM sa zúčastnili, ako figurati taktického zásahového cvičenia príslušníkov HaZZ v rámci nácviku evakuácie osôb z obytných budov pri požiari.

    MINTAL ( 11.4.2014, SIELNICA) - žiaci 2.ročníka št. odb. DREVÁRSKA A NÁBYTKÁRSKA VÝROBA, 3. a 4. ročníka št. odb. DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO a 3.ročníka uč. odb. STOLÁR sa zúčastnili exkurzie vo výrobe eurooken vo firme Mintal eurookno v Sielnici.

    KR HaZZ (25.4.2014, VÝCVIKOVÉ CENTRUM LEŠŤ) - žiaci 3. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM sa zúčastnili, ako figurati taktického zásahového cvičenia príslušníkov HaZZ v rámci nácviku evakuácie osôb z obytných budov pri požiari.

    WOODDAYS / WOODBOX / WOOD BUILDING THE FUTURE (28.4.2014, BRATISLAVA) - žiaci št. odb. DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO a uč. odb. STOLÁR spolu s pedagógmi školy sa pod záštitou Zväzu spracovateľov dreva SR  zúčastnili v Bratislave medzinárodnej roadshow Wooddays / Woodbox a architektonického kongresu Wood.Building the Future (rozšírenie a prepojenie stavieb z dreva v Európe)

    LIND MOBLER (29.4.2014, KRUPINA) - firemnej prezentácie a odbornej exkurzie v prevádzke výroby čalúneného sedacieho nábytku vo firme Lind Mobler Slovakia v Krupine, sa zúčastnili žiaci 3. ročníka uč. odb. STOLÁR.

    MÁJ 2014:
    DEŇ HASIČOV (6.5.2014, SOŠ DREVÁRSKA ZVOLEN) - žiaci št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM pri príležitosti  dňa Sv.Floriána (oslavuje sa každoročne 4.mája) zorganizovali 2.ročník akcie spod názvom Deň hasičov v rámci ktorého sa konal hasičský krst prvákov a súťaž o Železného hasiča školy.

    ODBORNÁ PRAX (19.-23.5.2014, HLINÍK n/H, ZVOLEN) - žiaci 1. ročníka št. odb. DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO a TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU sa formou odborných exkurzií oboznámili s výrobnými parametrami piliarskej výroby vo firme PÍLA SPEKTRUM v Hliníku n/H, nábytkovým kovaním a výrobou nábytkových dvierok vo firme LUNIT Zvolen, s čalúnnickou výrobou vo firme ČALÚNNÍCTVO-BARCÍKOVÁ Zvolen, navštívili ARBORÉTUM TECHNICKEJ UNIVERZITY vo Zvolene a oboznámili sa s postupmi pri zisťovaní mechanických vlastností dreva v skúšobnom laboratóriu na TECHNICKEJ UNIVERZITE vo Zvolene.

    ODBORNÁ PRAX (19.-30.5.2014) - žiaci 2. a 3. ročníka št. odb. DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO a TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU vykonali individuálne súvislú odbornú prax vo firmách drevospracujúceho priemyslu.

    VÝCVIKOVÝ KURZ OCHRANY OSOB A MAJETKU (19.-23. / 26.-30.5. 2014, DETVA - KALAMÁRKA) - žiaci 3. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM sa zúčastnili lezeckého, zdravotného, topografického a poradového výcviku v rozsahu 5 vyučovacích dní v rámci kurzu zameraného na nácvik disciplín potrebných pri záchrane osôb a majetku pred požiarom v oblasti Detva-Kalamárka (prírodné lezecké skaly).

    HASIČSKÝ ŠPORT (19.-23. / 26.-30.5.2014, SOŠ DREVÁRSKA ZVOLEN) - žiaci 3. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM absolvovali v rozsahu 5 vyučovacích dní nácvik disciplín hasičského športu a športové disciplíny na rozvoj všeobecnej telesnej zdatnosti a vytrvalosti v areáli školy.

    HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR (HaZZ) (19.-30.5.2014, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, DETVA, LUČENEC,RIMAVSKÁ SOBOTA, POLTÁR, HNÚŠŤA, ŽIAR n/H, NOVÁ BAŇA, BANSKÁ ŠTIAVNICA) - žiaci 2. ročníka št.odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM absolvovali v hasičských útvaroch, v pôsobnosti Krajského riaditeľstva HaZZ Banská Bystrica, súvislú odbornú stáž v rozsahu 10 vyučovacích dní so zameraním na požiarnu prevenciu a zisťovanie príčin požiarov, odborné služby a výkon služby v HaZZ.

    OKRESNÉ RIADITEĽSTVO (OR) HaZZ BANSKÁ BYSTRICA (26.5.2014, OR HaZZ BANSKÁ BYSTRICA) - žiaci 1. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM absolvovali exkurziu v hasičskom útvare, kde sa oboznámili s organizačnou štruktúrou, odbornými službami, výkonom služby hasičov a s hasičskou technikou.

    OKRESNÉ RIADITEĽSTVO (OR) HaZZ ZVOLEN (28.5.2014, OR HaZZ ZVOLEN) - žiaci 1. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM absolvovali exkurziu v hasičskom útvare, kde sa oboznámili s organizačnou štruktúrou, odbornými službami, výkonom služby hasičov a s hasičskou technikou.

    VOJENSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTKA (30.5.2014, LETISKO-SLIAČ) - žiaci 1. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM absolvovali exkurziu vo vojenskom hasičskom útvare, kde sa oboznámili s organizačnou štruktúrou, odbornými službami, výkonom služby hasičov a s hasičskou technikou pri požiaroch leteckej a inej techniky alebo objektov v priestoroch letiska Sliač..

    JÚN 2014:

    MAFELL (3.6.2014, SOŠ DREVÁRSKA ZVOLEN) - žiaci 1.2. a 3.ročníka uč. odb. STOLÁR sa zúčastnili slávnostného odovzdávania a predvedenia sortimentu el. ručného náradia zn.Mafell v aule školy za prítomnosti jednateľa firmy Mafell p.Odvárku a p.Bošeľu konateľa firmy Hybox Slovakia, výhradného dovozcu náradia značky Mafell pre Slovenskú republiku, pána Jozefa Hazlingera, riaditeľa školy, ako aj pedagógov školy.

    DEŇ HASIČOV / TFA 2014 (7.6.2014, SC EUROPA BANSKÁ BYSTRICA) - žiaci 1.2. a 3. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM sa zúčastnili, ako diváci, spolu s ostatnou verejnosťou Dňa hasičov a sledovali súťaže profesionálnych hasičov pod názvom TFA - Najťažšie hasičské prežitie v areáli SC Europa v Banskej Bystrici.