• Projekt Erasmus plus - Nové zručnosti pre vzájomnú prax - Mobilita 28.11.2016 - 9.12.2016

    • Do galérie Projekt Erasmus plus - Nové zručnosti pre vzájomnú prax - Mobilita 28.11.2016 - 9.12.2016 boli pridané fotografie.

     Projekt Erasmus plus: Nové zručnosti pre vzájomnú prax, do ktorého je naša škola zapojená, pokračoval druhou mobilitou, výmenným pobytom našich študentov vo Fínsku.

     Počas dvojtýždňovej mobility vo fínskom meste Lahti, šiesti študenti našej školy (odbory drevár, technik drevostavieb a stolár) praxovali v strednej škole Salpaus Further Education. Odborná  prax bola zameraná na programovanie CNC strojov a vlastnú prácu na CNC strojoch.

     Celá dvojtýždňová prax bola rozdelená do 4 častí:

     príprava materiálu – rezanie, hobľovanie, lepenie škárovky na výrobky, výroba preglejky

     programovanie pracovného postupu opracovania výrobkov v Biesse editore

     základné  kroky  programovania

     programovanie opracovania krájacej dosky v CNC

     návrh motívu a programovanie opracovania a frézovania nástenných hodín v CNC

     návrh motívu a programovanie opracovania menovky z preglejovanej dosky v CNC

     práca na troj a štvorosom CNC stroji – výroba naprogramovaných výrobkov na CNC stroji

     povrchová úprava výrobkov – voskovanie, olejovanie, lakovanie

     Pracovná doba počas celej stáže bola od 8,15 do 15,00.

     V popoludňajších hodinách a cez víkendy sa študenti zúčastnili poznávania Lahti, športových aktivít v zimnom športovom areáli, výletu do Tallinu a Helsínk.

     Fínsky partner pre nás zorganizoval fínsky večer so saunou, kúpaním sa v zamrznutom jazere, fínskym občerstvením a hrami. Bola to veľmi príjemná skúsenosť a možnosť spoznať život a kultúru Fínov. Naši študenti si pre fínskych partnerov pripravili prezentácie v anglickom jazyku o našej škole a o Zvolene, aby partnerom bližšie predstavili školu, učebne, dielne a zároveň aj naše mesto a jeho kultúrne a historické pamiatky, nakoľko fínsky partner zo Salpaus príde na výmenný pobyt do našej školy v marci 2017.

     Celá mobilita bola pre študentov školy po odbornej stránke veľkým prínosom a poskytla im cenné skúsenosti, ktoré využijú v svojom súčasnom štúdiu aj v praxi. Každý študent po ukončení stáže získal dokument Europass mobilita a certifikát o absolvovaní mobility v Salpaus. Stáž im zároveň otvorila nové možnosti pri pokračovaní na vysokých školách,  v svojom budúcom povolaní, v  zamestnaní sa na Slovensku, prípadne v zahraničí.

     Naši študenti mali možnosť rozvíjať svoje komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, pretože komunikačným jazykom stáže bol anglický jazyk.  Pobyt v partnerskej škole si vyžadoval okrem zvládnutia bežných komunikačných situácií aj používanie odbornej slovnej zásoby.

     Mgr. Božidara Bobeničová

     koordinátorka projektu