• Motivational workshops for vocational students to continue studies into higher level (Motivation)

    • Do galérie ERASMUS - Fínsko boli pridané fotografie.

     Trvanie projektu: 1.9. 2014- 31.8. 2016

     Typ spolupráce: Strategické partnerstvá  KA2

     Číslo zmuvy:  2014-1-FI01-KA202-000771  

     Projekt je zameraný na rozvoj a spoluprácu stredných odborných škôl drevárskych a univerzít s technickým ( drevárskym) zameraním v zahraničí a na Slovensku. Študenti stredných škôl získajú nové poznatky v oblasti spracovania dreva a drevárskych technológií a v rámci medzinárodnej spolupráce si zlepšia svoje jazykové zručnosti v anglickom jazyku.  

     Projekt pozostáva zo 4 workshopov počas 2 rokov, kedy študenti na jednotlivých workshopoch pracujú v medzinárodných tímoch v laboratóriách zúčastnených univerzít vo Fínsku, Maďarsku a na Slovensku, navštívia drevárske firmy a významné drevárske spoločnosti v zahraničí. Workshopy projektu sú zamerané na podporu medziregionálnej a cezhraničnej spolupráce,  rozvoj vzdelávania a odbornej prípravy. Okrem motivačného a zážitkového účelu je cieľom tohto projektu vytvoriť partnerstvo pre dlhodobú spoluprácu medzi odbornými školami a vysokými školami v medzinárodnom meradle. Spoločná práca na projektoch v oblasti drevospracujúceho priemyslu je veľmi žiadaná, nakoľko drevospracujúci priemysel pôsobí na medzinárodnej úrovni.

     Semináre sú zároveň zamerané na podporu výchovy k podnikaniu, rozvoju zamestnateľnosti a zakladaniu nových podnikov, cieľom je podporiť záujem študentov o budúce vzdelávanie a profesijnú dráhu jednotlivca v súlade s ich osobným a profesionálnym rozvojom.

     Hlavný koordinátor projektu: Lahti, Universty of Applied Sciences

     Účastníci projektu: SOŠ drevárska Zvolen

     Technická univerzita Zvolen

     SOŠ drevárska Spiššká Nová Ves

     Západomaďarská univerzita, Sopron, Maďarsko

     Koordinátor projektu za SOŠ drevársku Zvolen: Mgr. B. Bobeničová

     Prvý workshop sa uskutoční v Lahti, Fínsko, od 25.1.-31.1.2015

     Zúčastnení žiaci: Marek Nociar IV. A, Jana Grnáčová III.D, Jakub Sonta II.D

     Pedagogický dozor: Mgr. B. Bobeničová

      

     PROGRAM

     Nedeľa  25.januára​: 

     • Príchod a ubytovanie

      

     Pondelok: 26.januára:

     • 9,00-11,30 Otvorenie rokovania s raňajkami
     •  Vitajte v Lahti,
     • Úvod, týždenný program
     • Usporiadanie
     • 11,30 - 12,30 Obed
     • 12,30-16,00 Úvodná prednáška
     • Úvod do práce v laboratóriu
     • Teória (materiál, sušenie, tvarovanie, lisovanie)
     • Pokyny na laboratórne práce v utorok

      

     Utorok 27. januára:

     • 8,30-9,00 Raňajky
     • 9,00-11,30 Laboratórne práce (Tím 1, Tím 2, Tím 3)
     • 11,30 - 12,30 Obed
     • 12.30 - ( tímová práca vo firmách v Pre Puu, Sibeliustalo)
     • 16.00 Laboratórne práce
       

     Streda 28.januára:

     • 8,30-9,00 Raňajky
     • 9,00-11,30 návštevy drevárskych spoločností (Isku, UPM, Energon Oy)
     • 11,30 - 12,30 Obed
     • 12,30-16,00 návštevy drevárskych spoločností (Koskisen Oy, Versowood Oy, drevená konštrukcia)
     • 19.00 - Večera pre učiteľov

      

     Štvrtok 29. januára:

     • 8,30-9,00 Raňajky
     • 9,00-11,30 Laboratórne práce
     • 11.30 -12,30 Obed
     • 12.30- 15.00 Laboratórne práce (Tímová práca vo firmách Pre Puu, Sibeliustalo)
     • 15,00-19,00 Večerný program organizovaný študentmi LUAS
       

     Piatok 30. januára:

     • 8,30-9,00 Raňajky
     • 9,00-11,30 Záverečné zasadnutie
     • Zhrnutie týždňa
     • Výsledky
     • Výzvy
     • 11,30 - 12,30 Obed
     • 12,30-13,00 workshop
       

     Sobota 31. januára:

     • Odchod domov