• Charakteristika projektu

    • Projekt "Nové zručnosti pre vzájomnú prax" je spolufinancovaný EÚ prostredníctvom programu Erasmus plus.

     Projekt je zameraný na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy študentov a zamestnancov OVP  a rozvoj odborných zručností študentov a učiteľov školy. Trvanie projektu je 24 mesiacov od 1.8.2016-31.7.2018.

     V októbri 2016 sa počas trojdňovej stáže učitelia oboznámia s fungovaním  vyučovania odborných predmetov a jazykov Salpaus Further Education - v  škole s drevárskym zameraním vo fínskom meste Lahti. Cieľom stáže je pomôcť našej škole zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu a zároveň vybudovať strategické partnerstvo so školou Salpaus, ktorá má dlhoročnú tradíciu v odbornom  vzdelávaní s drevárskym zameraním. 

     V dvoch následných mobilitách v r. 2016-2018 budú študenti našej školy počas dvojtýždenných stáží v Salpaus Further Education v Lahti programovať CNC stroje a pracovať na týchto strojoch.

     Študenti získajú cenné zručnosti, odbornú prípravu v škole s bohatou tradíciu s prácou na CNC strojoch a svetom práce, prehĺbia sa medzinárodné vzťahy a rozšíria si komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Získané zručnosti študenti využijú pri svojom následnom štúdiu na našej škole, pri pokračovaní na vysokých školách a svojom budúcom povolaní.

     Číslo projektu:

     2016-1-SK01-KA102-022189

     Názov projektu:

     Nové zručnosti pre vzájomnú prax

     Inštitúcia:

     Stredná odborná škola drevárska Zvolen

     Adresa:

     Lučenecká cesta 2193/17, 96001, Zvolen

     Grant:

     29 366,- EUR

     Stav:

     Schválený

      

     Koordinátorka projektu: Mgr. Božidara Bobeničová