Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Záznam z prieskumu trhu kancelársky a spotrebný tovar s DPH 26.09.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3 Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu 10 875,00 bez DPH 22.01.2020 24.01.2020 od 27.1.2020 do 7.2.2020 22.01.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12 Dodávka a montáž vnútorných horizontálnych žalúzií 8 512,50 bez DPH 06.08.2020 11.08.2020 31.08.2020 05.08.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 11 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 30 778,00 bez DPH 05.08.2020 12.08.2020 od 20.08.2020 do 19.8.2021 05.08.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10 Dodávka mrazených polotovarov, zeleny, hydiny a rýb 12 977.00 s DPH 03.08.2020 13.08.2020 od 21.8.2020 od 20.8.2021 04.08.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 9 Oprava sociálnych zariadení a vodoinštalácie v kuchyni školskej jedálne pri SOŠ drevárskej vo Zvolene 15 750,00 bez DPH 01.07.2020 08.07.2020 10.7.2020 do 31.8.2020 01.07.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8 zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukazov 13 022.00 s DPH 06.05.2020 13.05.2020 2020-2021 06.05.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7 výmena interiérových dverí 9 160,00 bez DPH 09.03.2020 27.03.2020 01.04.2020 do 15.05.2020 25.03.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 6 dodávka čerstvého ovocia a zeleniny 5022.- bez DPH 16.04.2021 22.04.2021 26.4.2021 - 31.8.2021 16.04.2021 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 6 dodávka čerstvého ovocia a zeleniny 16450.- bez DPH 12.03.2019 20.03.2019 29.3.2019 -28.3.2020 12.03.2019 SOŠ drevárska Výzva + záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5 mlieko a mliečne výrobky 20 350,00 bez DPH 19.02.2020 21.02.2020 od 24.2.2020 do 23.2.2021 19.02.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 4 Výpočtová technika 24 403,00 bez DPH 22.01.2020 22.01.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO prostredníctvom VUC
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2 čerstvé vajcia 1 600,00 bez DPH 03.01.2020 10.01.2020 13.01.2020-12.01.2021 03.01.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14 výmena radiatorových ventilov 11 611.00 bez DPH 07.08.2020 14.08.2020 15.10.2020 07.08.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1 pekárske výrobky 11 903,00 bez DPH 03.01.2020 09.01.2020 10.1.2020 - 09.01.2021 03.01.2020 SOS drevárska výzva
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Záznam z prieskumu trhu čistiace prostriedky a doplnkový sort. s DPH 30.06.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 18 konzumné zemiaky 5 200,00 bez DPH 06.11.2019 12.11.2019 od 18.11.2019 do 17.11.2020 06.11.2019 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 17 olepovačka hrán 10 000.00 bez DPH 08.10.2019 11.10.2019 16.10.2019 do 21.10.2019 10.10.2019 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 16 CNC sústruh, CNC fréza, ovládací program 13 752,00 bez DPH 08.10.2019 14.10.2019 od 16.10.2019 do 05.11.2019 08.10.2019 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 18 nákup kancelársky potrieb 2 380.00 bez DPH 20.09.2018 25.09.2018 1.10.2018 - 30.9.2019 20.09.2018 SOŠ drevárska - Výzva VO
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> zobrazené záznamy: 1-20/161