História školy

   • Historia školy

     • 29. - 30.11. 2012
      • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       Konali sa oslavy 90. výročia vzniku školy

     • rok 2011
      • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       V škole sa konalo Celoštátne kolo súťaže SOČ

     • od 01.01. 2009
      • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       Škola má názov Stredná odborná škola drevárska Zvolen. 

       V škole sa konala medzinárodná súťaž Študentské projekty Turbo CAD

     • rok 2008
      • ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA DREVÁRSKE ZVOLEN

       Začalo vyučovanie študijného odboru mechanik počítačových sietí a študijného odboru ochrana osôb a majetku pred požiarom

     • rok 2005
      • ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA DREVÁRSKE ZVOLEN

       Z SOU stavebného Zvolen bol presunutý učebný odbor tesár

     • 01.09. 2004
      • ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA DREVÁRSKE ZVOLEN

       Vznikla Združená stredná škola drevárska spojením Strednej priemyselnej školy drevárskej vo Zvolene a Stredného odborného učilišťa drevárskeho vo Zvolene. Začalo sa vyučovanie učebného odboru čalúnnik, odbor bol presunutý z SOU elektrotechnického, Banská Bystrica, odlúčeného pracoviska LIAZ Zvolen

     • rok 1999
      • STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

       Škola získala certifikát od medzinárodnej inštitúcie IES

     • rok 1999
      • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       Začalo vyučovanie pomaturitného špecializačného štúdia v zameraní na manažment a podnikanie v spracúvaní dreva

     • rok 1998
      • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       Začalo vyučovanie integrovaného odboru drevárstvo a nábytkárstvo

     • rok 1996
      • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       V mesiaci december sa konal prvý ročník spoločenského podujatia „JAVOR 96“

     • rok 1995
      • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       Začalo vyučovanie študijného odboru výroba hudobných nástrojov na jedinej škole na Slovensku

     • rok 1994
      • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       Začalo vyučovanie v nadstavbovom štúdiu absolventov SOU drevárskych a nábytkárskych

     • rok 1994
      • STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

       V SOU drevárskom študovalo 307 žiakov v odboroch:

       • stolár stavebný
       • stolár nábytkový
       • mechanik elektronik pre spotrebnú elektroniku
       • mechanik strojov a zariadení
     • rok 1993
      • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

        Začali sa vyučovať novokoncipované študijné odbory : spracúvanie dreva, technické a informatické služby, konštrukcia a tvorba nábytku. Začala rekonštrukcia 1. a 2. poschodia domova mládeže

     • rok 1990 / 1991
      • STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

       Stredné odborné učilište drevárske sa stalo samostatným právnym subjektom

     • rok 1989 / 1990
      • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       Politicko-hospodárske zmeny priniesli aj zmeny v škole

     • rok 1984
      • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       Začal sa vyučovať študijný odbor nábytkárstvo

     • rok 1982
      • STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

       Pri dennom štúdiu sa zriadila Stredná škola pre pracujúcich

     • rok 1979
      • STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

       Odborné učilište sa výnosom Ministerstva priemyslu zriadilo od 01.09.1979 ako Stredné odborné učilište drevárske vo Zvolene

     • rok 1975
      • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       Prevádzku začala školská jedáleň Začalo vyučovanie v Jednoročnej internátnej škole pre pracujúcich

     • rok 1974
      • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       Začala prevádzka Domova mládeže pri SPŠ drevárskej Zvolen

     • rok 1969
      • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       Škola mala 12 tried denného štúdia, 2. ročníky štúdia absolventov a 6 tried štúdia popri zamestnaní

     • rok 1968
      • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       Začalo vyučovanie v novej budove školy

     • rok 1965
      • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       Začala výstavba novej budovy školy

     • rok 1966
      • STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

       Začal sa vyučovať učebný odbor stolár

     • rok 1963
      • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       Škola mala 6 tried denného štúdia

     • rok 1962
      • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       Stredná priemyselná škola bola presťahovaná do Zvolena. V budove Strednej priemyselnej školy strojníckej Zvolen sa začal vyučovať študijný odbor piliarstvo a pridružená výroba v 2 triedach

     • rok 1962
      • STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

       Zariadenia na výchovu učňovskej mládeže sa stávajú súčasťou škôl II. cyklu. Otvorili sa profesie mechanik výroby konštrukčných dosák a nástrojár

     • rok 1957
      • STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

       Vzniklo Odborné učilište pričlenené k podniku Bučina. Vyučovali sa profesie: piliar, zámočník, preglejkár, elektrikár

     • rok 1955
      • STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

       Vznikla Závodná učňovská škola n.p. Bučina

     • rok 1954
      • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       Štúdium bolo štvorročné ukončené maturitnou skúškou

     • rok 1952
      • STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

       Vzniklo Odborné učilište štátnych pracovných záloh. Vyučovali sa profesie: zámočník, piliar, elektrikár, odborník na výrobu preglejok a DTD

     • rok 1950
      • STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE ZVOLEN

       Pri n.p. Bučina vzniklo Stredisko pracujúceho dorastu

     • rok 1927
      • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       Škola bola dvojročná a mala celoštátny charakter

     • rok 1926
      • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       Bola vybudovaná moderná cvičná píla

     • 01.09.1922
      • STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ZVOLEN

       V Liptovskom Hrádku vznikla jednoročná Štátna drevársko-piliarska škola

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola drevárska
   • sosdrev@sosdrev.sk
   • webmaster@sosdrev.sk
   • Sekretariát: +421 911 703 569
   • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
   • it@sosdrev.sk
   • 37956469
   • 2021881081
   • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
   • jedalen@sosdrev.sk
   • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
 • Sociálne siete

 •