• Profil školy

        • Stredná odborná škola drevárska je školou, ktorú obyvateľom regiónu nemusíme zvlášť predstavovať. Pre Vás, ktorí sa s ňou stretávate po prvýkrát na tejto stránke, ponúkame možnosť virtuálneho kontaktu. Sprostredkujeme Vám stretnutie so žiakmi, zamestnancami a s prostredím v ktorom pracujú. Ukážeme Vám výsledky ich práce, zoznámime Vás s úspešnými reprezentantmi, jednoducho stanete sa na malú chvíľu súčasťou nášho kolektívu. Tešíme sa na Vás a veríme, že získame Vašu priazeň.