• Dnes je
  Štvrtok 24. 6. 2021
  • máj 2021
    • 24
    • Po
    • Riaditeľské voľno
     III.S
    • 24.-28. 5.
    • Vyučovacie voľno
  • jún 2021
    • 01
    • Ut
    • Deň detí
    • 1. 6.
    • Iná udalosť