Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Záznam z prieskumu trhu kancelársky a spotrebný tovar s DPH 26.09.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 17 olepovačka hrán 10 000.00 bez DPH 08.10.2019 11.10.2019 16.10.2019 do 21.10.2019 10.10.2019 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 4 Výpočtová technika 24 403,00 bez DPH 22.01.2020 22.01.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO prostredníctvom VUC
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3 Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu 10 875,00 bez DPH 22.01.2020 24.01.2020 od 27.1.2020 do 7.2.2020 22.01.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2 čerstvé vajcia 1 600,00 bez DPH 03.01.2020 10.01.2020 13.01.2020-12.01.2021 03.01.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1 pekárske výrobky 11 903,00 bez DPH 03.01.2020 09.01.2020 10.1.2020 - 09.01.2021 03.01.2020 SOS drevárska výzva
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 4 rekonštrukcia strechy so zateplením na budove školského internátu 29 166,00 bez DPH 17.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 - 30.06.2021 17.03.2021 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 19 nákup kancelárskych potrieb s dovozom 3 000.00 bez DPH 02.12.2019 05.12.2019 9.12.2019 -08.12.2020 02.12.2019 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Záznam z prieskumu trhu čistiace prostriedky a doplnkový sort. s DPH 30.06.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 18 konzumné zemiaky 5 200,00 bez DPH 06.11.2019 12.11.2019 od 18.11.2019 do 17.11.2020 06.11.2019 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5 Nákup počítačov a monitorov 8 480,00 bez DPH 25.03.2021 30.03.2021 08.04.2021 25.03.2021 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 16 CNC sústruh, CNC fréza, ovládací program 13 752,00 bez DPH 08.10.2019 14.10.2019 od 16.10.2019 do 05.11.2019 08.10.2019 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 6 dodávka čerstvého ovocia a zeleniny 16450.- bez DPH 12.03.2019 20.03.2019 29.3.2019 -28.3.2020 12.03.2019 SOŠ drevárska Výzva + záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 6 dodávka čerstvého ovocia a zeleniny 17200.- bez DPH 12.03.2020 19.03.2020 29.3.2020 -28.3.2021 12.03.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 18 nákup kancelársky potrieb 2 380.00 bez DPH 20.09.2018 25.09.2018 1.10.2018 - 30.9.2019 20.09.2018 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8 oprava kanalizácie 6 167.00 bez DPH 13.07.2021 19.07.2021 31.07.2021 13.07.2021 Stredná odborná škola drevárska - výzva k VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 16 Výmena obkladu, dlažby a maľovanie šatní pri telocvični 8 400,00 bez DPH 28.05.2018 15.06.2018 2.7.2018 do 24.8.2018 28.05.2018 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 9 oprava a maľovanie fasády priečelia a átria budovy školy 10 500.00 bez DPH 13.10.2021 19.10.2021 17.12.2021 21.10.2021 Stredná odborná škola drevárska - výzva k VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14 - opakovaná zemiaky a dovoz 3 750.00 bez DPH 22.05.2018 23.05.2018 01.06.2018 do 31.05.2019 22.05.2018 SOŠ drevárska - Záznam VO 2.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14 zemiaky a dovoz 3 750.00 bez DPH 16.05.2018 22.05.2018 01.06.2018 do 31.05.2019 16.05.2018 SOŠ drevárska - Výzva VO
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/148