Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Záznam z prieskumu trhu kancelársky a spotrebný tovar s DPH 26.09.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 11 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 26 998.50 bez DPH 05.08.2020 12.08.2020 od 20.08.2020 do 19.8.2021 05.08.2020 Limas s.r.o. SOŠ drevárska - Záznam VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10 Dodávka mrazených polotovarov, zeleny, hydiny a rýb 12 977.00 s DPH 03.08.2020 13.08.2020 od 21.8.2020 od 20.8.2021 04.08.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 11 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 30 778,00 bez DPH 05.08.2020 12.08.2020 od 20.08.2020 do 19.8.2021 05.08.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12 Dodávka a montáž vnútorných horizontálnych žalúzií 8 512,50 bez DPH 06.08.2020 11.08.2020 31.08.2020 05.08.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 13 Dodávka kompótov, múky, korenín, tukov, pochutín 27 174,30 bez DPH 07.08.2020 17.08.2020 od 20.8.2020 19.8.2021 07.08.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14 výmena radiatorových ventilov 11 611.00 bez DPH 07.08.2020 14.08.2020 15.10.2020 07.08.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12 Dodávka a montáž vnútorných horizontálnych žalúzií 4 967.44 bez DPH 06.08.2020 11.08.2020 31.08.2020 05.08.2020 I.K.M. Reality - Staving a.s. SOŠ drevárska - Záznam VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10 Dodávka mrazených polotovarov, zeleny, hydiny a rýb 10 765,73 bez DPH 03.08.2020 13.08.2020 od 21.8.2020 od 20.8.2021 04.08.2020 Inmedia s.r.o. SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 9 Oprava sociálnych zariadení a vodoinštalácie v kuchyni školskej jedálne pri SOŠ drevárskej vo Zvolene 15 750,00 bez DPH 01.07.2020 08.07.2020 10.7.2020 do 31.8.2020 01.07.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10 Dodávka mrazených polotovarov, zeleny, hydiny a rýb 10 765.73 bez DPH 03.08.2020 13.08.2020 od 21.8.2020 od 20.8.2021 04.08.2020 Inmedia s.r.o. SOŠ drevárska - Záznam VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14 výmena radiatorových ventilov 10 273.83 bez DPH 07.08.2020 14.08.2020 15.10.2020 07.08.2020 MONTA - ZVolen s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 13 Dodávka kompótov, múky, korenín, tukov, pochutín 20 787,23 bez DPH 07.08.2020 17.08.2020 od 20.8.2020 19.8.2021 07.08.2020 Globus s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 15 Nákup reziva s dopravou a vyložením 18 743,00 bez DPH 09.09.2020 17.09.2020 od 21.9.2020 do 16.11.2020 09.09.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 15 Nákup reziva s dopravou a vyložením 18 727.91 bez DPH 09.09.2020 17.09.2020 od 21.9.2020 do 16.11.2020 09.09.2020 ROVEN s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 16 zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukazov 22 980.00 s DPH 19.10.2020 23.10.2020 27.10.2020 do 26.10.2021 19.10.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 9 Oprava sociálnych zariadení a vodoinštalácie v kuchyni školskej jedálne pri SOŠ drevárskej vo Zvolene 15 690.50 bez DPH 01.07.2020 08.07.2020 10.7.2020 do 31.8.2020 01.07.2020 Stavring spol. s r.o. SOŠ drevárska - Záznam VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8 zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukazov 13 022.00 s DPH 06.05.2020 13.05.2020 2020-2021 06.05.2020 UP - Slovenskos.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 17 Výmena deliacich stien a okien v budove školského internátu 17 172.00 bez DPH 26.10.2020 29.10.2020 od 1.11.2020 do 15.12.2020 26.10.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 4 Výpočtová technika 24 403,00 bez DPH 22.01.2020 22.01.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO prostredníctvom VUC
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/148