Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 9 oprava a maľovanie fasády priečelia a átria budovy školy 10 500.00 bez DPH 13.10.2021 19.10.2021 17.12.2021 21.10.2021 Stredná odborná škola drevárska - výzva k VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8 oprava kanalizácie 5 820,12 bez DPH 13.07.2021 19.07.2021 31.07.2021 13.07.2021 Peter Plančík Eva corp. Stredná odborná škola drevárska - záznam z vO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8 oprava kanalizácie 6 167.00 bez DPH 13.07.2021 19.07.2021 31.07.2021 13.07.2021 Stredná odborná škola drevárska - výzva k VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 6 dodávka čerstvého ovocia a zeleniny 4 621,20 bez DPH 16.04.2021 22.04.2021 26.4.2021 - 31.8.2021 16.04.2021 GPV VOZ s.r.o. SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 6 dodávka čerstvého ovocia a zeleniny 5022.- bez DPH 16.04.2021 22.04.2021 26.4.2021 - 31.8.2021 16.04.2021 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5 Nákup počítačov a monitorov 8 480,00 bez DPH 25.03.2021 30.03.2021 08.04.2021 25.03.2021 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5 Nákup počítačov a monitorov 7 905.83 bez DPH 25.03.2021 30.03.2021 08.04.2021 25.03.2021 Smart Computer s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 4 rekonštrukcia strechy so zateplením na budove školského internátu 29 166,00 bez DPH 17.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 - 30.06.2021 17.03.2021 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 4 rekonštrukcia strechy so zateplením na budove školského internátu 26 661,17 bez DPH 17.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 - 30.06.2021 17.03.2021 Stavring s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3 oprava podláh a maľovanie tried 24 252.80 bez DPH 15.02.2021 19.02.2021 22.2.2021 - 31.8.2021 15.02.2021 Stavring s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3 oprava podláh a maľovanie tried 28 400,00 bez DPH 15.02.2021 19.02.2021 22.2.2021 - 31.8.2021 15.02.2021 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2 dodávka mliečnych výrobkov 5 518.12 bez DPH 12.02.2021 17.02.2021 24.2.2021 do 31.8.2021 12.02.2021 Inmedia s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2 dodávka mliečnych výrobkov 7 100.00 bez DPH 12.02.2021 17.02.2021 24.2.2021 do 31.8.2021 12.02.2021 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7 nákup Robotického ramena - triedna sada 5 719.4 bez DPH 02.02.2021 08.02.2021 15.02.2021 02.02.2021 MIVASOFT s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7 nákup Robotického ramena - triedna sada 5 750.00 bez DPH 02.02.2021 08.02.2021 15.02.2021 02.02.2021 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 23 pekárske výrobky 6 656,00 bez DPH 10.12.2020 16.12.2020 10.1.2021 - 31.08.2021 10.12.2020 SOS drevárska výzva
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 23 pekárske výrobky 8 019,73 bez DPH 10.12.2020 16.12.2020 10.1.2021 - 31.08.2021 10.12.2020 GM plus s.r.o. SOS drevárska výzva
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 22 oprava chodníkov a spevnených plôch v areály SOŠ drevárskej 21 100,14 bez DPH 09.12.2020 15.12.2020 od 16.12.2020 do 28.02.2021 09.12.2020 I.K.M. Reality - Staving a.s. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 22 oprava chodníkov a spevnených plôch v areály SOŠ drevárskej 23 780,00 bez DPH 09.12.2020 15.12.2020 od 16.12.2020 do 28.02.2021 09.12.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 24 Oprava sociálnych zariadení a tried školy 48 550.00 bez DPH 04.12.2020 05.01.2021 od 08.01.2021 do 31.03.2021 23.12.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/143