Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Záznam z prieskumu trhu čistiace prostriedky a doplnkový sort. s DPH 30.06.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Záznam z prieskumu trhu kancelársky a spotrebný tovar s DPH 26.09.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava cesty - spevnené plochy pred budovou školy s DPH 20.10.2014 PUR-STAV s.r.o.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Maľovanie kabinetu a klubovne TV s DPH 18.11.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Plastové okná škola s DPH 18.11.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Elektromateriál - oprava priestorov design s DPH 20.11.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Maľovanie školskej jedálne s DPH 20.11.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava schodov do školských šatní s DPH 20.11.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Hliníkové dvere a úprava vstupu do dielní s DPH 21.11.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rezivo smrek s DPH 21.11.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava malieb a sokla v školskej jedálni s DPH 09.03.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava spevnenej plochy pri budove školy s DPH 13.03.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava a vyspravenie stien stierkou, vymaľovanie ŠI s DPH 13.03.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Plán verejného obstarávania pre rok 2015 s DPH 13.03.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie potravín - kompóty, džemy s DPH 04.05.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie potravín - strukoviny s DPH 04.05.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie čerstvých slepačích vajec s DPH 04.05.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie potravín - mrazená zelenina s DPH 04.05.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie potravín - mrazené ryby s DPH 04.05.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie konzumných zemiakov 1.tr., varný typ B s DPH 04.05.2015
zobrazené záznamy: 1-20/161