Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Záznam z prieskumu trhu kancelársky a spotrebný tovar s DPH 26.09.2014 26.09.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie potravín - strukoviny s DPH 04.05.2015 15.05.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Záznam z prieskumu trhu čistiace prostriedky a doplnkový sort. s DPH 30.06.2014 14.07.2014
Zmluva OVS s DPH 02.01.2019 03.12.2018
Zmluva OVS s DPH 02.01.2019 03.12.2018
Zmluva OVS s DPH 02.01.2019 03.12.2018
Zmluva OVS s DPH 02.01.2019 03.12.2018
Zmluva OVS s DPH 02.01.2019 03.12.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Plán verejného obstarávania pre rok 2017 s DPH 15.03.2017 15.03.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Plán verejného obstarávania pre rok 2016 s DPH 15.03.2016 15.03.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie potravín - mrazené ryby s DPH 04.05.2015 15.05.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie potravín - mrazená zelenina s DPH 04.05.2015 15.05.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie čerstvých slepačích vajec s DPH 04.05.2015 15.05.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie konzumných zemiakov 1.tr., varný typ B s DPH 04.05.2015 15.05.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Plán verejného obstarávania pre rok 2018 s DPH 15.02.2018 15.02.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodanie potravín - kompóty, džemy s DPH 04.05.2015 15.05.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava a vyspravenie stien stierkou, vymaľovanie ŠI s DPH 13.03.2015 27.04.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Oprava malieb a sokla v školskej jedálni s DPH 09.03.2015 27.04.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Plán verejného obstarávania pre rok 2015 s DPH 13.03.2015 24.03.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Plastové okná škola s DPH 18.11.2014 18.12.2014
zobrazené záznamy: 1-20/161