Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Záznam z prieskumu trhu kancelársky a spotrebný tovar s DPH 26.09.2014 26.09.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14 výmena radiatorových ventilov 10 273.83 bez DPH 07.08.2020 14.08.2020 15.10.2020 07.08.2020 MONTA - ZVolen s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO 14.08.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12 Dodávka a montáž vnútorných horizontálnych žalúzií 8 512,50 bez DPH 06.08.2020 11.08.2020 31.08.2020 05.08.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO 06.08.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 13 Dodávka kompótov, múky, korenín, tukov, pochutín 27 174,30 bez DPH 07.08.2020 17.08.2020 od 20.8.2020 19.8.2021 07.08.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO 07.08.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14 výmena radiatorových ventilov 11 611.00 bez DPH 07.08.2020 14.08.2020 15.10.2020 07.08.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO 07.08.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12 Dodávka a montáž vnútorných horizontálnych žalúzií 4 967.44 bez DPH 06.08.2020 11.08.2020 31.08.2020 05.08.2020 I.K.M. Reality - Staving a.s. SOŠ drevárska - Záznam VO 11.08.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 11 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 26 998.50 bez DPH 05.08.2020 12.08.2020 od 20.08.2020 do 19.8.2021 05.08.2020 Limas s.r.o. SOŠ drevárska - Záznam VO 12.08.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10 Dodávka mrazených polotovarov, zeleny, hydiny a rýb 10 765,73 bez DPH 03.08.2020 13.08.2020 od 21.8.2020 od 20.8.2021 04.08.2020 Inmedia s.r.o. SOŠ drevárska - Výzva VO 13.08.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10 Dodávka mrazených polotovarov, zeleny, hydiny a rýb 10 765.73 bez DPH 03.08.2020 13.08.2020 od 21.8.2020 od 20.8.2021 04.08.2020 Inmedia s.r.o. SOŠ drevárska - Záznam VO 13.08.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 13 Dodávka kompótov, múky, korenín, tukov, pochutín 20 787,23 bez DPH 07.08.2020 17.08.2020 od 20.8.2020 19.8.2021 07.08.2020 Globus s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO 17.08.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10 Dodávka mrazených polotovarov, zeleny, hydiny a rýb 12 977.00 s DPH 03.08.2020 13.08.2020 od 21.8.2020 od 20.8.2021 04.08.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO 04.08.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 15 Nákup reziva s dopravou a vyložením 18 743,00 bez DPH 09.09.2020 17.09.2020 od 21.9.2020 do 16.11.2020 09.09.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO 09.09.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 15 Nákup reziva s dopravou a vyložením 18 727.91 bez DPH 09.09.2020 17.09.2020 od 21.9.2020 do 16.11.2020 09.09.2020 ROVEN s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO 17.09.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 16 zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukazov 22 980.00 s DPH 19.10.2020 23.10.2020 27.10.2020 do 26.10.2021 19.10.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO 19.10.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 16 zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukazov 22 954.72 s DPH 19.10.2020 23.10.2020 27.10.2020 do 26.10.2021 19.10.2020 UP - Slovenskos.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO 23.10.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 17 Výmena deliacich stien a okien v budove školského internátu 17 172.00 bez DPH 26.10.2020 29.10.2020 od 1.11.2020 do 15.12.2020 26.10.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO 26.10.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 17 Výmena deliacich stien a okien v budove školského internátu 16 160,00 bez DPH 26.10.2020 29.10.2020 od 1.11.2020 do 15.12.2020 26.10.2020 Almik s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO 29.10.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 18 Dodávka a montáž vnútorných a AL vonkajších horizontálnych žalúzií 17 753.83 bez DPH 29.10.2020 04.11.2020 do.11.12.2020 29.10.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO 29.10.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 11 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 30 778,00 bez DPH 05.08.2020 12.08.2020 od 20.08.2020 do 19.8.2021 05.08.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO 05.08.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 9 Oprava sociálnych zariadení a vodoinštalácie v kuchyni školskej jedálne pri SOŠ drevárskej vo Zvolene 15 690.50 bez DPH 01.07.2020 08.07.2020 10.7.2020 do 31.8.2020 01.07.2020 Stavring spol. s r.o. SOŠ drevárska - Záznam VO 10.07.2020
zobrazené záznamy: 1-20/161