Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2 čerstvé vajcia 1 600,00 bez DPH 03.01.2020 10.01.2020 13.01.2020-12.01.2021 03.01.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2 čerstvé vajcia 1 600.00 bez DPH 03.01.2020 10.01.2020 13.01.2020-12.01.2021 03.01.2020 OVONA spol. s r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14 zemiaky a dovoz 3 750.00 bez DPH 16.05.2018 22.05.2018 01.06.2018 do 31.05.2019 16.05.2018 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14 - opakovaná zemiaky a dovoz 3 750.00 bez DPH 22.05.2018 23.05.2018 01.06.2018 do 31.05.2019 22.05.2018 SOŠ drevárska - Záznam VO 2.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14 - opakovaná zemiaky a dovoz 3 550.00 bez DPH 22.05.2018 23.05.2018 01.06.2018 do 31.05.2019 22.05.2018 Vezopax s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 19 zemiaky a dovoz 5 000.00 bez DPH 13.11.2018 15.11.2018 20.11.2018 do 19.11.2019 13.11.2018 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 19 zemiaky a dovoz 5 000.00 bez DPH 13.11.2018 15.11.2018 20.11.2018 do 19.11.2019 13.11.2018 Ondrej Mihály Agrotim SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 16 zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukazov 22 954.72 s DPH 19.10.2020 23.10.2020 27.10.2020 do 26.10.2021 19.10.2020 UP - Slovenskos.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 16 zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukazov 22 980.00 s DPH 19.10.2020 23.10.2020 27.10.2020 do 26.10.2021 19.10.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8 zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukazov 13 022.00 s DPH 06.05.2020 13.05.2020 2020-2021 06.05.2020 UP - Slovenskos.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8 zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukazov 13 022.00 s DPH 06.05.2020 13.05.2020 2020-2021 06.05.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14 výmena radiatorových ventilov 10 273.83 bez DPH 07.08.2020 14.08.2020 15.10.2020 07.08.2020 MONTA - ZVolen s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14 výmena radiatorových ventilov 11 611.00 bez DPH 07.08.2020 14.08.2020 15.10.2020 07.08.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7 výmena okien na budove školského internátu 878,00 bez DPH 05.04.2019 12.04.2019 17.4.2019 do 17.5.2019 05.04.2019 SOĎ drevárska Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7 výmena okien na budove školského internátu 870,00 bez DPH 05.04.2019 12.04.2019 17.4.2019 do 17.5.2019 05.04.2019 Almik SOĎ drevárska záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7 výmena interiérových dverí 9 160,00 bez DPH 09.03.2020 27.03.2020 01.04.2020 do 15.05.2020 25.03.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7 výmena interiérových dverí 9 150.00 bez DPH 09.03.2020 27.03.2020 01.04.2020 do 15.05.2020 25.03.2020 Almik s.r.o. SOŠ drevárska - Záznam VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3 výmena dverí 11 100.00 bez DPH 21.01.2018 28.01.2019 1.2.2019 do 15.3.2019 28.01.2019 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3 výmena dverí 10 895.00 bez DPH 21.01.2018 28.01.2019 1.2.2019 do 15.3.2019 28.01.2019 PS BAU s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12 vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie 6 666,00 bez DPH 03.12.2021 08.12.2021 22.12.2021 03.12.2021 Stredná odborná škola drevárska - výzva k VO
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/156