Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 9 oprava a maľovanie fasády priečelia a átria budovy školy 10 383,05 bez DPH 13.10.2021 19.10.2021 17.12.2021 21.10.2021 I.S.O.N. s.r.o. Stredná odborná škola drevárska - záznam z vO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8 oprava kanalizácie 5 820,12 bez DPH 13.07.2021 19.07.2021 31.07.2021 13.07.2021 Peter Plančík Eva corp. Stredná odborná škola drevárska - záznam z vO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1 nákup nábytku do kabinetov 25 132,50 bez DPH 18.01.2022 21.01.2022 25.03.2022 04.01.2022 AJ Produkty a.s. Stredná odborná škola drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12 vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie 6 666.00 bez DPH 03.12.2021 08.12.2021 22.12.2021 03.12.2021 Technology Solutions Bene Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3 osobný automobil 21 650.00 bez DPH 11.02.2022 17.02.2022 31.08.2022 11.08.2022 MOTOR CAR Zvolen s.r.o. Stredná odborná škola drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8 oprava kanalizácie 6 167.00 bez DPH 13.07.2021 19.07.2021 31.07.2021 13.07.2021 Stredná odborná škola drevárska - výzva k VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3 osobný automobil 21 666,00 bez DPH 11.02.2022 17.02.2022 31.08.2022 11.08.2022 Stredná odborná škola drevárska - výzva k VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2 maľovanie kabinetov a chodieb 26 500,00 bez DPH 08.02.2022 14.02.2022 30.04.2022 16.02.2022 Stredná odborná škola drevárska - výzva k VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1 nákup nábytku do kabinetov 26 580,00 bez DPH 18.01.2022 21.01.2022 25.03.2022 04.01.2022 Stredná odborná škola drevárska - výzva k VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12 vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie 6 666,00 bez DPH 03.12.2021 08.12.2021 22.12.2021 03.12.2021 Stredná odborná škola drevárska - výzva k VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 9 oprava a maľovanie fasády priečelia a átria budovy školy 10 500.00 bez DPH 13.10.2021 19.10.2021 17.12.2021 21.10.2021 Stredná odborná škola drevárska - výzva k VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2 maľovanie kabinetov a chodieb 24 193.45 bez DPH 08.02.2022 14.02.2022 30.04.2022 16.02.2022 Stavring s.r.o. Stredná odborná škola drevárska - Záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 9 dodávka kompótov, steriliek, korenín a strukovín 6 050.00 bez DPH 13.05.2019 16.05.2019 27.5.2019-26.5.2020 13.05.2019 SS drevárska - výzva
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3 Lyžiarsky kurz 11 875,00 bez DPH 09.01.2018 12.01.2019 od 28.01.2018 do 09.02.2018 09.01.2018 SS drevárska - výzva
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10 opravy podláh PVC školský internát 27 809,28 bez DPH 09.11.2021 12.11.2021 23.12.2021 09.12.2021 INIKOB Martin s.r.o. SOŠ drevárska záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 11 oprava podlahy v telocvični 47 644.20 bez DPH 09.11.2021 15.11.2021 14.01.2022 09.11.2021 Rastislav Gažúr RG Parket SOŠ drevárska záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10 opravy podláh PVC školský internát 28 500,00 bez DPH 09.11.2021 12.11.2021 23.12.2021 09.12.2021 SOŠ drevárska Výzva na VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 11 oprava podlahy v telocvični 48 800,00 bez DPH 09.11.2021 15.11.2021 14.01.2022 09.11.2021 SOŠ drevárska Výzva na VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5 dodávka mlieka a mliečnych výrobkov 24 700.00 bez DPH 18.02.2019 20.02.2019 23.02.2019 - 22.02.2020 18.02.2019 SOŠ drevárska Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 6 dodávka čerstvého ovocia a zeleniny 16450.- bez DPH 12.03.2019 20.03.2019 29.3.2019 -28.3.2020 12.03.2019 SOŠ drevárska Výzva + záznam z VO
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >> zobrazené záznamy: 1-20/156