Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 15 nákup mrazených polotovarov, zeleniny, hydiny 9 989.50 bez DPH 17.05.2018 22.05.2018 1.6.2018 - 31.5.2019 17.05.2018 Ryba Košice s.r.o. SOS drevárska výzva
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12 mrazené ryby 9 504.96 bez DPH 10.05.2018 15.05.2018 od 19.05.2018 do 18.05.2019 10.05.2018 Chrien spol. s r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 4 pekárenské výrobky 9 490.00 bez DPH 24.01.2019 29.01.2019 1.2.2019 do 31.1.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7 výmena interiérových dverí 9 150.00 bez DPH 09.03.2020 27.03.2020 01.04.2020 do 15.05.2020 25.03.2020 Almik s.r.o. SOŠ drevárska - Záznam VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 4 pekárenské výrobky 9 135.33 bez DPH 24.01.2019 29.01.2019 1.2.2019 do 31.1.2020 24.01.2019 GM plus s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 15 nákup mrazených polotovarov, zeleniny, hydiny 9 900,00 bez DPH 17.05.2018 22.05.2018 1.6.2018 - 31.5.2019 17.05.2018 SOS drevárska výzva
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14 dodávka pochutín 9 645,77 bez DPH 23.07.2019 06.08.2019 od 26.8.2019 do 25.8.2020 23.07.2019 ATC-JR s.r.o. SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7 výmena interiérových dverí 9 160,00 bez DPH 09.03.2020 27.03.2020 01.04.2020 do 15.05.2020 25.03.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 21 Nákup vyklopných a pevných stolov s nožičkami s dovozom, vyložením a montážou 8 820,00 bez DPH 03.12.2020 08.12.2020 od 09.12.2020 do 31.01.2020 03.12.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 21 Nákup vyklopných a pevných stolov s nožičkami s dovozom, vyložením a montážou 8 613,66 bez DPH 03.12.2020 08.12.2020 od 09.12.2020 do 31.01.2020 03.12.2020 Monaster s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12 Dodávka a montáž vnútorných horizontálnych žalúzií 8 512,50 bez DPH 06.08.2020 11.08.2020 31.08.2020 05.08.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5 Nákup počítačov a monitorov 8 480,00 bez DPH 25.03.2021 30.03.2021 08.04.2021 25.03.2021 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 16 Výmena obkladu, dlažby a maľovanie šatní pri telocvični 8 400,00 bez DPH 28.05.2018 15.06.2018 2.7.2018 do 24.8.2018 28.05.2018 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 23 pekárske výrobky 8 019,73 bez DPH 10.12.2020 16.12.2020 10.1.2021 - 31.08.2021 10.12.2020 GM plus s.r.o. SOS drevárska výzva
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7 výmena okien na budove školského internátu 878,00 bez DPH 05.04.2019 12.04.2019 17.4.2019 do 17.5.2019 05.04.2019 SOĎ drevárska Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7 výmena okien na budove školského internátu 870,00 bez DPH 05.04.2019 12.04.2019 17.4.2019 do 17.5.2019 05.04.2019 Almik SOĎ drevárska záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5 Nákup počítačov a monitorov 7 905.83 bez DPH 25.03.2021 30.03.2021 08.04.2021 25.03.2021 Smart Computer s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 16 Výmena obkladu, dlažby a maľovanie šatní pri telocvični 7 776.99 bez DPH 28.05.2018 15.06.2018 2.7.2018 do 24.8.2018 28.05.2018 ZINI Trade s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2 dodávka mliečnych výrobkov 7 100.00 bez DPH 12.02.2021 17.02.2021 24.2.2021 do 31.8.2021 12.02.2021 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12 vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie 6 666.00 bez DPH 03.12.2021 08.12.2021 22.12.2021 03.12.2021 Technology Solutions Bene Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola drevárska - záznam z VO
zobrazené záznamy: 1-20/161