Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3 Lyžiarsky kurz 11 875,00 bez DPH 09.01.2018 12.01.2019 od 28.01.2018 do 09.02.2018 09.01.2018 SS drevárska - výzva
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3 Lyžiarsky kurz 11 875.00 bez DPH 09.01.2018 12.01.2019 od 28.01.2018 do 09.02.2018 09.01.2018 CAL s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3 Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu 10 875.00 bez DPH 22.01.2020 24.01.2020 od 27.1.2020 do 7.2.2020 22.01.2020 CAL s.r.o. SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3 Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu 10 875,00 bez DPH 22.01.2020 24.01.2020 od 27.1.2020 do 7.2.2020 22.01.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14 dodávka pochutín 9 645,77 bez DPH 23.07.2019 06.08.2019 od 26.8.2019 do 25.8.2020 23.07.2019 ATC-JR s.r.o. SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 15 dodávka cestovín, múky, tuov a ostatných potravín s dopravou a vyložením 12 022,10 bez DPH 23.07.2019 06.08.2019 od 26.8.2019 do 25.8.2020 23.07.2019 Globus s.r.o. SOŠ drevárska - Záznam VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 15 dodávka cestovín, múky, tuov a ostatných potravín s dopravou a vyložením 12 700.00 bez DPH 23.07.2019 06.08.2019 od 26.8.2019 do 25.8.2020 23.07.2019 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14 dodávka pochutín 10 850,00 bez DPH 23.07.2019 06.08.2019 od 26.8.2019 do 25.8.2020 23.07.2019 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5 mlieko a mliečne výrobky 19 720,83 bez DPH 19.02.2020 21.02.2020 od 24.2.2020 do 23.2.2021 19.02.2020 Globus s.r.o. SOŠ drevárska - Záznam VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5 mlieko a mliečne výrobky 20 350,00 bez DPH 19.02.2020 21.02.2020 od 24.2.2020 do 23.2.2021 19.02.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 15 Nákup reziva s dopravou a vyložením 18 743,00 bez DPH 09.09.2020 17.09.2020 od 21.9.2020 do 16.11.2020 09.09.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 15 Nákup reziva s dopravou a vyložením 18 727.91 bez DPH 09.09.2020 17.09.2020 od 21.9.2020 do 16.11.2020 09.09.2020 ROVEN s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10 Dodávka mrazených polotovarov, zeleny, hydiny a rýb 12 977.00 s DPH 03.08.2020 13.08.2020 od 21.8.2020 od 20.8.2021 04.08.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10 Dodávka mrazených polotovarov, zeleny, hydiny a rýb 10 765,73 bez DPH 03.08.2020 13.08.2020 od 21.8.2020 od 20.8.2021 04.08.2020 Inmedia s.r.o. SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10 Dodávka mrazených polotovarov, zeleny, hydiny a rýb 10 765.73 bez DPH 03.08.2020 13.08.2020 od 21.8.2020 od 20.8.2021 04.08.2020 Inmedia s.r.o. SOŠ drevárska - Záznam VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 13 Dodávka kompótov, múky, korenín, tukov, pochutín 27 174,30 bez DPH 07.08.2020 17.08.2020 od 20.8.2020 19.8.2021 07.08.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 13 Dodávka kompótov, múky, korenín, tukov, pochutín 20 787,23 bez DPH 07.08.2020 17.08.2020 od 20.8.2020 19.8.2021 07.08.2020 Globus s.r.o. SOŠ drevárska - záznam z VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 11 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 30 778,00 bez DPH 05.08.2020 12.08.2020 od 20.08.2020 do 19.8.2021 05.08.2020 SOŠ drevárska - Výzva VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 11 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov 26 998.50 bez DPH 05.08.2020 12.08.2020 od 20.08.2020 do 19.8.2021 05.08.2020 Limas s.r.o. SOŠ drevárska - Záznam VO
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12 mrazené ryby 10 000,00 bez DPH 10.05.2018 15.05.2018 od 19.05.2018 do 18.05.2019 10.05.2018 SOŠ drevárska - Výzva VO
zobrazené záznamy: 1-20/161