• Motivational Workshop 2, projekt ERASMUS+

    • Do galérie Erazmus boli pridané fotografie.

     Druhý workshop projektu Motivational Workshops, do ktorého je zapojená naša škola cez projekty Erasmus, sa konal vo Zvolene na Technickej univerzite v termíne od 11.5.-15.5.2015. Zúčastnili sa ho 4 študenti našej školy - Damián Cehlárik, Simona Hanesová, Adela Martikánová a Dominika Štompfová s pani prof. Bobeničovou.

     Prvý deň workshopu sme v dopoludňajších hodinách mali úvod do celého projektu. Bola nám predstavená Fínska časť projektu a jednotliví lektori nás uviedli do problematiky každého projektu. Rozdelili sme sa na medzinárodné tímy podľa rôznych druhov dreva, ktoré sme mali počas celého workshopu testovať.Našou úlohou bolo porovnať modifikované drevo z projektu z Fínska a drevo bez modifikácie. Po obede sme navštívili prvé laboratórium. Skúmali sme v ňom povrch vzoriek rôznych druhov dreva. Robili sme to pomocou špeciálneho zariadenia, ktoré tvorila ihlička s diamantovým hrotom, ktorá zapisovala výsledky v jednotlivých krivkách. Výsledky sme si zapísali.

     Druhý deň workshopu sme robili skúšky. Prvou bolo skúšanie pevnosti dreva pomocou Jankovej metódy, ktorá pozostávala zo zariadenia, ktoré zatláčalo určitou silou na vzorku pomocou piestu s určeným priemerom. Výsledky sme si zapísali. Ešte stále v doobedňajších hodinách sme skúmali pevnosť lepidiel na vzorke borovicového dreva. Hľadali sme rozdiely v správaní sa PVAC lepidla so vzorkou mokrého a suchého modifikovaného a mokrého a suchého nemodifikovaného dreva. Po obede sme robili Xenotest, ktorý skúmal zmenu farieb dreva. Všetky výsledky sme zapísali. Toto bol posledný test.

     Tretí deň projektu sme dostali priestor na písanie záverečných správ o našich výskumoch. Mali sme prednášku o racionálnom prezentovaní vedeckých poznatkov a prezentáciu o lepidlách. V neskorších hodinách sme sa vydali na exkurziu do Lesnícko-drevárskeho múzea vo Zvolene a do Slovenskej národnej galérie na Zvolenský zámok.

     Predposledný deň workshopu sme navštívili podnik Bučina, kde sme videli, ako sa vyrába drevotriesková doska. Mali sme možnosť navštíviť interaktívnu jaskyňu na univerzite. Poobede sme navštívili drevený kostolík v Hronseku.

     Posledný, záverečný deň sme sa venovali prezentovaniu svojich projektov. Myslím, že projekty zožali úspech a boli pre nás užitočnou skúsenosťou pre budúcu prax v drevárskom priemysle. Získali sme predstavu o vedeckej práci v tejto sfére. Bolo to zaujímavé, a ak by som mal možnosť, určite by som sa niečoho takého zúčastnil znova.

     Damián Cehlárik

     Foto: Adela Martikánová