Navigácia

Projekty

Nové zručnosti pre vzájomnú prax

Projekt Nové zručnosti pre vzájomnú prax je spolufinancovaný EÚ prostredníctvom programu Erasmus plus.

Projekt je zameraný na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy študentov a zamestnancov OVP  a rozvoj odborných zručností študentov a učiteľov školy. Trvanie projektu je 24 mesiacov od 1.8.2016-31.7.2018.

V októbri 2016 sa počas trojdňovej stáže učitelia oboznámia s fungovaním  vyučovania odborných predmetov a jazykov Salpaus Further Education - v  škole s drevárskym zameraním vo fínskom meste Lahti. Cieľom stáže je pomôcť našej škole zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu a zároveň vybudovať strategické partnerstvo so školou Salpaus, ktorá má dlhoročnú tradíciu v odbornom  vzdelávaní s drevárskym zameraním. 

V dvoch následných mobilitách v r. 2016-2018 budú študenti našej školy počas dvojtýždenných stáží v Salpaus Further Education v Lahti programovať CNC stroje a pracovať na týchto strojoch.

Študenti získajú cenné zručnosti, odbornú prípravu v škole s bohatou tradíciu s prácou na CNC strojoch a svetom práce, prehĺbia sa medzinárodné vzťahy a rozšíria si komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Získané zručnosti študenti využijú pri svojom následnom štúdiu na našej škole, pri pokračovaní na vysokých školách a svojom budúcom povolaní.

Číslo projektu:

2016-1-SK01-KA102-022189

Názov projektu:

Nové zručnosti pre vzájomnú prax

Inštitúcia:

Stredná odborná škola drevárska Zvolen

Adresa:

Lučenecká cesta 2193/17, 96001, Zvolen

Grant:

29 366,- EUR

Stav:

Schválený

 

Koordinátorka projektu: Mgr. Božidara Bobeničová

 

Novinky

Právne informácie

Kontakt

  • Stredná odborná škola drevárska Zvolen
    Lučenecká cesta 2193/17
    96001 Zvolen
  • +421 45 / 52 42 135

Fotogaléria