Navigácia

Podnety pre protispoločenskú činnosť

Podnety pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach SOŠ drevárskej vo Zvolene je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk

b) poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, Ing. Michal Kňažek - hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie "DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ".
 

Novinky

Právne informácie

Kontakt

  • Stredná odborná škola drevárska Zvolen
    Lučenecká cesta 2193/17
    96001 Zvolen
  • +421 45 / 52 42 135

Fotogaléria