• POĎ ŠTUDOVAŤ DO ZVOLENA

    • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ponúka v školskom roku 2020/2021 žiakom, ktorí nastúpia do 1. ročníka v študijnom odbore 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo okrem príležitostí na kvalitné vzdelanie a získanie praxe aj  výsledkové štipendium, ubytovanie a celodennú stravu zdarma.

     Škola úzko spolupracuje s Nadáciou Kronospan a spoločnosťou Bučina DDD vo Zvolene, ktoré sa zaviazali, že 25 žiakom preplatia náklady počas celého 4-ročného štúdia. Zároveň vytvoria podmienky pre získanie

     • praktických skúseností vo výrobnej prevádzke spoločnosti a
     • jazykových zručností (angličtina, nemčina/3 hodiny týždenne) v jej tréningovom centre Kronovision.

      

     Neváhaj a využi možnosť

     byť priamo v centre

     drevárskeho priemyslu.

     Termín na podanie prihlášok:

     do 08. apríla 2021


     Podrobnejšie informácie ohľadne prijímacieho konania na strednú školu sú k dispozícii u výchovných poradcov na základných školách.

     Kritériá na priznanie polročného finančného príspevku 50 eur za prospech, dochádzku a správanie sa žiaka:
      

     • žiak bude mať z odborných predmetov (strojníctvo, náuka o materiáli, technológia, základy elektrotechniky

           a automatizácie, technické kreslenie, informatika v odbore, technické cvičenia, konštrukčné cvičenia, odborná prax) 
           a vybraných všeobecno-vzdelávacích predmetov (cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia) priemer lepší,
           resp. minimálne na úrovni 2,0 za polrok školského roka;

     • žiak nevymešká viac ako 50 vyučovacích hodín za polrok školského roka (cca 7 vyučovacích dní)

     • správanie žiaka bude v súlade s hodnotením veľmi dobré (1).

      

     Kritériá na priznanie finančného príspevku na ubytovanie a celodennú stravu pre žiaka ubytovaného v školskom internáte Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene (ďalej len internát):
      

     • miesto bydliska ubytovaného žiaka je vzdialené 40 km a viac od sídla školy;
     • ubytovaný žiak dodržiava školský poriadok pre internát.

      

     ĎALŠIE VÝHODY ŠTÚDIA VO ZVOLENE 

     Okres Zvolen je už vyše 50 rokov považovaný za centrum drevospracujúceho priemyslu na Slovensku. Ak Ťa baví práca s drevom a chceš sa v budúcnosti venovať výrobe nábytku a prvkov do interiéru, na jednom mieste získaš množstvo príležitostí pre svoju budúcnosť. Kvalitné štúdium, jazykové zručnosti, šancu na zamestnanie v nadnárodnej spoločnosti aj možnosť pokračovať na vysokej škole, ktorá má v tomto odbore dlhoročnú tradíciu.

     ODPORÚČANÉ WEBSTRÁNKY PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE: