• Podnety pri oznamovaní protispoločenskej činnosti na SOŠ drevárskej vo Zvolene

    • Podnety pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach SOŠ drevárskej vo Zvolene je možné podať:

     a) elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk

     b) poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, Ing. Michal Kňažek - hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie "DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ".