• RADA ŠKOLY

    • Ing. Slavka Mošková - predseda Rady školy - zástupca PEZ

     Tel.: +421 45 / 52 42 135, Mail: slavka.moskova@sosdrev.sk


     Členovia:

     • PhDr. Ján Beljak, PhD. - zástupca BBSK

     • Mgr. Silvia Mašlárová - zástupca BBSK

     • MUDr. Milan Čarnoky - zástupca BBSK

     • Ing. Igor Kuzma - zástupca BBSK (zástupca stavovskej organizácie)

     • Andrej Augustín zástupca žiakov

     • Radoslav Ďurač zástupca rodičov

     • Zuzana Mazúchová zástupca rodičov

     • Žaneta Žitvová zástupca rodičov

     • Ing. Slavka Mošková - zástupca pedagogických zamestnancov

     • Mgr. Milan Hucovci - zástupca pedagogických zamestnancov

     • Marian Koštialik - zástupca ostatných zamestnancov


     Štatút -  rada školy