• "Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2019-2020"


     Číslo zmluvy: 2019-1-SK01-KA102-060560
     Začiatok projektu: 1.12.2019
     Koniec projektu: 30.11.2020


     Cieľová skupina


     Stáž učiteľov: Job-Shadowing
     Do projektu pre učiteľov sa zapoja 4 vyučujúci:
     vedenie a management (1 vyučujúci)
     technológia a konštrukcie (1 vyučujúci)
     majster odborného výcviku (1 vyučujúci)
     školský koordinátor projektov a učiteľ jazykov (1 vyučujúci)


     Stáž žiakov v OVP


     Účastníkmi projektu bude 7 žiakov a 1 sprevádzajúca osoba.
     Odbornej stáže sa zúčastnia:
     Žiaci 3. ročníka:
     študijného odboru technik drevostavieb (3 žiaci)
     študijného odboru drevárstvo a nábytkárstvo (1 žiak)
     žiaci 2. ročníka:
     študijného odboru technik drevostavieb (2 žiaci)
     učňovského odboru stolárstvo ( 1 žiak)


     Projektu sa zúčastnia žiaci podľa vopred stanovených kritérií:
     - odborné a praktické vedomosti a zručnosti, prospech z odb. predmetov
     - odborné znalosti anglického jazyka na úrovni B1
     - dobrý prospech a správanie
     - zapájanie sa žiakov do mimoškolských aktivít
     - vypracovanie životopisu Europass a motivačného listu v anglickom jazyku
     - vyplnenie prihlášky