• 2017/2018

   • V školskom roku 2017/ 2018 žiaci a pedagógovia školy navštívili nasledovné
    odborné výstavy, veľtrhy, prezentácie, akcie a iné:

    SEPTEMBER 2017:

    TU Zvolen (8.9.2017, Zvolen) Tvorivosť v dizajne - konferencia, zúčastnili sa žiaci tried II.D, III.D, IV.D. Žiaci sa oboznámili s modernými trendami v dizajne.

    SLOVLEPEX (20.9.2017 Dolný Kubín) žiaci tried  2.T , 2.S  a 2.A sa zúčastnili odbornej exkurzie vo firme Slovlepex, kde sa oboznámili s technológiou výroby okenných a dverových eurohranolov, dverových sendvičov, lepených plátov, tatranského obkladu a rôznych neštandardných výrobkov.

    DREVODOM ORAVA (20.9.2017 Podbiel)                                                                                                                                          Múzeum oravskej dediny (20.9.2017 Zuberec) žiaci tried  2.T , 2.S  a 2.A sa zúčastnili odbornej exkurzie s obsahom zameraným na prehĺbenie poznatkov z predmetov technológia, stavebné konštrukcie, drevostavby a odborný výcvik. Technologická časť exkurzie sa konala v drevospracujúcej spoločnosti Slovlepexu v Dolnom Kubíne. Odborná exkurzia pokračovala v spoločnosti Drevodom Orava, s. r. o. so sídlom v Podbieli. Spoločnosť sa zameriava na výrobu a montáž drevených zrubových a  stĺpikových drevostavieb (domov) a rekreačných chát. Výrobný program dopĺňa široký sortiment záhradných chatiek, altánkov , prístreškov. V blízkosti sídla firmy sa nachádza rekreačná oblasť Svrčkovce, ktorú tvorí 12 rodinných domov, všetko z produkcie spoločnosti Drevodom Orava, s. r. o.. S tradičnou konštrukciou zrubových drevostavieb sa  žiaci oboznámili v Múzeu oravskej dediny v Zuberci.     

    OKTÓBER 2017:

    Mestské kúpele Zvolen  (5.10.2017) žiaci triedy 4. H pod vedením Mgr. Jozefa Hazlingera sa zúčastnili vstupných testov - Hasičský šport na zvolenskej plavárni.     

    Krajská knižnica Ľ. Štúra (12.10., 16.10.2017 Zvolen) žiaci tried 1.A a 1.H sa zúčastnili exkurzie do Krajskej knižnice, kde sa oboznámili s oddeleniami, získavaním informácií o zdrojoch, aké sú možnosti knižnice a využitie poskytovaných služieb pre študentov.                                                                                                                    

    Hasičské múzeum (25.10.2017, Priekopa / Martin) žiaci triedy III.H sa v rámci odbornej praxe zúčastnili prehliadky hasičského múzea v Priekope.

    NOVEMBER 2017:

    Divadlo JGT (9.11.2017, Zvolen) žiaci prvého až tretieho ročníka našej školy navštívili divadelné predstavenie "Beta, kde si?"

    TU ZVOLEN (21.11.2017, Zvolen) žiaci triedy II. H študijný odbor Ochrana osôb a majetku pred požiarom pod dozorom Ing. Vallašekovej a Ing. Račkovej absolvovali v rámci predmetu Materiály skúšky horľavosti materiálov v laboratóriu TU vo Zvolene.

    LETISKO (24.11.2017, Sliač) žiaci triedy II.H študijný odbor Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili exkurzie vo Vojenskej hasičskej jednotke v priestoroch Taktického krídla Sliač, kde bola prezentovaná technika a prostriedky Vzdušných síl OS SR.

    BUČINA DDD (27.11.2017, Zvolen) žiaci triedy II.S učebného odboru Stolár a II.A študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo sa zúčastnili exkurzie v spoločnosti Bučina DDD, kde si prezreli technológiu výroby DTD a výroby laminátov, povrchovú úpravu DTD, balenie, skladovanie DTD. Tiež navštívili prevádzku výroby lepených masívnych dosiek, kde videli technológiu výroby lepených dosiek. V rámci výroby videli aj sušenie prírezov a parenie prírezov.

    BUČINA DDD (28.11.2017, Zvolen) žiaci triedy III.D študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru sa zúčastnili exkurzie v spoločnosti Bučina DDD, kde si prezreli technológiu výroby DTD a výroby laminátov, povrchovú úpravu DTD, balenie, skladovanie DTD. Tiež navštívili prevádzku výroby lepených masívnych dosiek, kde videli technológiu výroby lepených dosiek. V rámci výroby videli aj sušenie prírezov a parenie prírezov.

    DECEMBER 2017:

    LETISKO (1.12.2017, Sliač) žiaci triedy I.H študijný odbor Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili exkurzie vo Vojenskej hasičskej jednotke v priestoroch Taktického krídla Sliač, kde bola prezentovaná technika a prostriedky Vzdušných síl OS SR.

    JANUÁR 2018:

    MINTAL (11.1.2018, Sielnica) žiaci triedy III.A študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo sa zúčastnili exkurzie v spoločnosti Mintal sro. , kde sa oboznámili s technológiou výroby drevených eurookien.

    TU ZVOLEN (25.1.2018, Zvolen) žiaci triedy IV.H študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili Dňa otvorených dverí na Technickej univerzite vo Zvolene, kde sa oboznámili s možnosťou štúdia na TU v odbore Požiarna ochrana.

    FEBRUÁR 2018

    Roadshow Stredné školy- prezentačná akcia (6.2.2018, Banská Bystrica) zúčastnili sa 5 žiaci z každej triedy 3.A, 3.D, 3.M, 3.H

    MAREC 2018

    TRIUM schody interiéry s.r.o. (1.3.2018, Budča) žiaci triedy 3. A sa zúčastnili exkurzie v spoločnosti trium, kde boli oboznámení s navrhovaním a výrobou schodov a ostatných výrobkov do interiéru.

    NÁBYTOK A BÝVANIE 2018 výstava Agrokomlex (14.3. a 15.3.2018 Nitra) žiaci tried 3.T, 3.A, 3.S a 2.A, 2.T, 1.A sa zúčastnili výstavy Nábytok a bývanie, kde videli aktuálne trendy vo výrobe nábytku a ostatných výrobkov do interiéru. Súčasťou výstavy bola aj výstava drevostavieb.

    CONTINENTAL (21.3.2018, Zvolen)  žiaci triedy III.H študijného odboru OOMPP sa zúčastnili exkurzie vo firme Continental, kde sa oboznámili s nevýrobnou a výrobnou prevádzkou s ohľadom na protipožiarne zabezpečenie prevádzky,( stabilné hasiace zariadenia, elektronická požiarna signalizácia ).

    APRÍL 2018

    BUČINA DDD (4.4.2018, Zvolen) žiaci triedy III.H študijného odboru OOMPP sa zúčastnili exkurzie vo firme Bučina DDD, kde sa oboznámili s  protipožiarnym zabezpečením prevádzky, stabilnými hasiacimi zariadeniami a elektronickou požiarnou signalizáciou.

    BUČINA DDD (4.4.2018, Zvolen) žiaci triedy 1.T sa zúčastnili exkurzie v Bučine DDD, kde sa oboznámili s prevádzkou sušiarní na rezivo, riadením a reguláciou týchto zariadení.

    SOČ krajské kolo (6.4.2018, Lučenec) Dňa 6.apríla 2018 sa na Súkromnom gymnáziu Lučenec konal XXXX. ročník krajského kola SOČ. Našu školu úspešne reprezentovali ôsmi žiaci v štyroch súťažných odboroch. Z týchto žiakov traja boli vyhodnotení na jednom z prvých piatich miest v každom odbore. Najúspešnejší sme boli v odb. 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba, kde sa na 2.mieste umiestnila Lucia Ihradská a na 5. mieste Zuzana Chamulová. V odb. 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie získal Juraj Kubík 4. miesto. Ale aj v ďalších odboroch sme mali súťažiacich, za ktorých sa naša škola určite hanbiť nemusela: Jozef Karásek, Richard Kirschner, Erik Priatka, Tomáš Schieber, Daniel Vápeník.

    MY SME EU (10.4.2018, Zvolen) v aule Technickej univerzity vo Zvolene sa konala konferencia žiakov stredných škôl o význame európskej únie, živote a ľudských právach. Zúčastnilo sa 20 žiakov s pani Mgr. Kubíkovou.

    CONECO 2018 (11.4.2018, Bratislava) žiaci tried II.H ,I.TM a 3.M  študijných odborov OOMPP ,TED a MPS navštívili stavebný veľtrh, kde si hlavne všímali drevostavby a protipožiarne zabezpečenie budov. 

    TÍMOVÝ ZÁCHRANÁR (17.4.2018, Žilina) sa konal na strednej škole požiarnej ochrany v Považskom Chlmci - Žilina.Uskutočnil sa 9. ročník. Organizátorom bola Žilinská univerzita, Fakulta bezpečnostného inžinierstva v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom mesta Žilina.Tímový záchranár je športovo – vedomostná súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl v oblasti požiarnej ochrany. Ide o skĺbenie vedomosti nadobudnutých počas štúdia a praktickým overením svojich zručností.Súťaž sa skladá z teoretickej časti ktorou je vedomostný test z oblasti ochrany pred požiarom a športovej časti pri ktorej sa simuluje činnosť hasičov. Súťaží sa vo dvojici pričom pri športovej časti súťaže sa vyžaduje spolupráca členov družstva.Účastníci boli rozdelení do kategórií muži stredné školy, muži vysoké školy a ženy.Súťaže sa zúčastnilo 5 stredných škôl a 3 vysoké školy, 13 súťažných dvojíc v kategórií stredných škôl a 11 v kategórií ženy. Strednú odbornú školu drevársku Zvolen zastupovali 5 dvojice, tri v kategórií muži stredné školy a dve v kategórií ženy.

    DOKA Drevo (18.4.2018, Banská Bystrica) žiaci triedy 3.H študijného odboru OOMPP sa zúčastnili exkurzie vo firme Doka, kde sa oboznámili s  protipožiarnym zabezpečením prevádzky, stabilnými hasiacimi zariadeniami a elektronickou požiarnou signalizáciou.

    DEŇ ZEME (20.4.2018, Zvolen) žiaci 1. ročníka sa zúčastnili prednášiek a premietania filmov s enviromentálnou tematikou, žiaci 2. ročníka sa zúčastnili Kurzu ochrany človeka a prírody a žiaci 3. ročníka upratovali okolie školy. Potom sa žiaci 1. a 3. ročníka presunuli na Námestie SNP vo Zvolene , kde sa zúčastnili Lesníckych dní 2018.

    MÁJ 2018

    BUČINA DDD (15.5.2018, Zvolen) žiaci 2.T triedy študijného odboru technik drevostavieb absolvovali exkurziu v spoločnosti Bučina DDD vo Zvolene, kde si prezreli a oboznámili sa s technológiou sušenia prírezov a technológiou výroby lepených dosiek. Následne pokračovali na prevádzku výroby DTD, kde sa oboznámili s technológiou výroby DTD a ich povrchovou úpravou. Výrobou DTD nás sprevádzal technológ Ing. Ihracký. 

    SLAVÍN, Bratislavský hrad (16.5.2018, Bratislava) výber žiakov z tried 2.D, 3.M, 3.D, 2.A, 3.A - 49 členná skupina začala svoje potulky po Bratislave návštevou Slavína . Slavín je bratislavský pamätník sovietskych vojakov padlých počas druhej svetovej vojny. Pamätník sa začal stavať v roku 1957 a stavba bola ukončená v roku 1960.Autorom výtvarného riešenia je Ján Svetlík. Ďalšie informácie ohľadom monumentu nám sprostredkoval  náš  odborný  lektor  pán Prokaj. Ďalšou našou zastávkou bola návšteva kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. V kancelárii  nám pán Jaroslav Novák priblížil základné poslanie kancelárie.  Základnou úlohou je  informovať slovenskú verejnosť o činnosti a kompetenciách Európskeho parlamentu. Z kancelárie sme sa potom presunuli na Bratislavký  hrad, na ktorom sme si pozreli „ Česko-slovenskú výstavu a Slovensko-českú  výstavu“, ktorá je spoločným projektom Národního muzea a Slovenského národného múzea pri príležitosti  100. výročia od založenia Československa. Zároveň sme si pozreli Barokovú záhradu, ktorá bola očarujúca.

    BUČINA DDD (Zvolen, 24.5.2018) žiaci triedy 1.T sa zúčastnili exkurzie v spoločnosti Bučina DDD vo Zvolene, aby sa oboznámili s prevádzkou sušiarní na drevo, riadením a obsluhou týchto zariadení, pariaceho kotla, výrobou lepených masívnych dosiek, výrobou drevotrieskových dosiek, povrchovou úpravou DTD, balením a skladovaním týchto výrobkov.

    PÍLA SPEKTRUM (Hliník nad hronom, 21.5.2018), RAJČAN (Kremnička, 21.5.2018) žiaci tried 1.A, 1.T a 1.S v rámci prevádzkovej praxe absolvovali exkurziu v Píle Spektrum v Hliníku nad Hronom, kde sa oboznámili s piliarskou technológiou výroby reziva na rámových pílach.  Vo firme Rajčan v Kremnička sa oboznámili s technológiou výroby nábytku z masívneho dreva.

    TU Zvolen (Zvolen, 22.5.2018) žiaci triedy 1.A vykonávali v dielenských laboratóriách TU vo  Zvolene skúšanie mechanických vlastností dreva a mikroskopiu dreva.

    Drevený artikulárny kostol (Hronsek, 23.5.2018) žiaci 1. ročníka študijného odboru Technik drevostavieb, oboznámenie sa s históriou, architektúrou dreveného evanjelického kostola.

    KR HaZZ (Banská Bystrica, 22.5.2018) žiaci 1. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM absolvovali exkurziu v hasičskom útvare, kde sa oboznámili s organizačnou štruktúrou, odbornými službami, výkonom služby hasičov a s hasičskou technikou.

    BPP a PasivDom (23.5.2018, Banská Bystrica) žiaci 1.T triedy v rámci odbornej praxe sa zúčastnili exkurzie vo firme BPP, ktorá sa zaoberá výrobou malých zrubových stavieb a detských ihríska spoločnosťou pasivDom, ktorá sa zaoberá výrobou montovaných drevostavieb z plášťovaných panelov.

    MVSR Výcvikové centrum HaZZ Lešť ( 23.5. 2018) žiaci triedy 1.H  sa zúčastnili výcviku HaZZ vo výcvikovom stredisku Lešť.

    LIND MOBLER Slovakia (24.5.2018, Krupina) žiaci 1. ročníka št. odboru Drevárstvo a nábytkárstvo navštívili fabriku na výrobu čalúneného nábytku.

    LUNIT (23.5.2018, Zvolen) žiaci 1. ročníka št. odboru Drevárstvo a nábytkárstvo navštívili firmu, ktorá vyrába nábytkové dvierka, navrhuje dizajn a predáva nábytkové kovania a potreby pre nábytkárov.

    Arborétum TU (Zvolen, 25.5.2018) žiaci 1.A triedy sa zúčastnili výstavy ruží, vypočuli si prednášku zamestnanca arboréta a absolvovali obhliadku drevín.

    KURZ OCHRANY OSôB A MAJETKU ( Kalamárka, 21.5. - 25.5.2018) prvý turnus.

    KURZ OCHRANY OSôB A MAJETKU ( Kalamárka, 28.5. - 1.6.2018) druhý turnus.

    VHJ (Taktické krídlo, Sliač, 25.5.2018) žiaci 1. ročníka študijného odboru OOMPP sa zúčastnili exkurzie vo vojenskej hasičskej jednotka taktického krídla na Sliači, kde im bola predvedené ukážka vojenskej hasičskej techniky.

    Turistika (Zvolen, Pustý hrad, 21.5.2018) žiaci 1. H triedy absolvovali výstup na Pustý hrad za účelom  utuženia zdravia a fzzickej prípravy. Taktiež poznávanie kultúrnej historickej pamiatky mesta Zvolen.

    Hasičské múzeum Priekopa (Martin, 24.5.2018) žiaci triedy 1.H sa zúčastnili prehliadky v hasičskom múzeu.

    Plenér (Zvolenská priehrada, 30.5.2018) žiaci triedy 1.D.

    ÚPV SR (Banská Bystrica, 31.5.2018) žiaci triedy 1. M študijného odboru Mechanik počítačových sietí sa zúčastnili exkurzie na Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici.

    JÚN 2018

    Technické múzeum (Košice, 5.6.2018) žiaci triedy 1. M študijného odboru Mechanik počítačových sietí sa zúčastnili výstavy v Technickom múzeu. Taktiež si pozreli historické centrum mesta.

    TRANSPETROL (Bratislava, 6.6.2018) žiaci triedy 2.H a 3.H  študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili exkurzie v spoločnosti Transperol.

    CONTINENTAL (Zvolen,13.6.2018) žiaci triedy III.H študijného odboru OOMPP sa zúčastnili exkurzie vo firme Continental, kde sa oboznámili s nevýrobnou a výrobnou prevádzkou s ohľadom na protipožiarne zabezpečenie prevádzky,( stabilné hasiace zariadenia, elektronická požiarna signalizácia ).