• 2015/2016

   • V školskom roku 2015/ 2016 žiaci a pedagógovia školy navštívili nasledovné
    odborné výstavy, veľtrhy, prezentácie, akcie a iné:

    SEPTEMBER 2015:

    MEMORIÁL SNOPKA a DOBRÍKA v Banskej Bystrici (10.9.2015,Banská Bystrica) Vyslobodzovanie osôb z havarovaných vozidiel. Žiaci 1. ročníka odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili už 18. ročníka  Memoriálu. Sledovali ukážky vyslobodzovania z vrakov áut a oboznámili sa s činnosťou záchranných zložiek.

    ZÁCHRANNÉ CVIČENIE na letisku Sliač (11.9.2015, Lešť) Žiaci 2. ročníka odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili exkurzie na Cvičení vojenskej hasičskej jednotky na letisku Sliač.

    NÁCVIK ZÁCHRANNEJ AKCIE LEŠŤ  (22.9. a 23.9. a 30.9. 2015, Lešť) skupina žiakov III.H triedy sa zúčastňujú pravidelne podľa harmonogramu nácviku záchrannej akcie v rámci predmetu Prax.

    KRAJSKÁ KNIŽNICA Ľ. Štúra ZVOLEN (25.9.a 28.9.2015, Zvolen) žiaci triedy I.H sa zúčastnili exkurzie zo SJL v Krajskej knižnici Ľ. Štúra v rámci aplikácie učiva Práca s informáciami.

    NOC VÝSMUMNÍKOV Banská Bystrica (25.9.2015, Banská Bystrica) žiaci II. D triedy sa zúčastnili akcie Noc výskumníkov v OC Európa v Banskej Bystrici na vedeckej prednáške v rámci predmetu fyzika.

    OKTÓBER 2015:

    PASÍVNY DOM ForDom (6.10.2015, Chorvátsky Gro) študenti študijného odboru Technik drevostavieb na pozvanie spoločnosti ForDom s.r.o. sa zúčastnili jej firemného dňa. Zvolenská spoločnosť vyrábajúca drevené domy realizovala svoju stavbu v Chorvátskom Grobe. Obchodný zástupca Ing. Ľuboš Pivko študentov aj pedagógov  podrobne oboznámil s aktuálne energeticky najvhodnejšou konštrukciou stavby, tzv. pasívnym domom. Pasívne stavby tvoria v súčasnosti len nízky podiel z celkového objemu novostavieb (viac sú zastúpené nízkoenergetické stavby), ale od roku 2020 majú byť v Európskej únii povinným štandardom. 

    DIVADELNÉ PREDSTAVENIE (6.10.2015, Zvolen) žiaci tried IV.A, IV.D, IV.H, IV.M, I.S, II.S, III.S sa zúčastnili divadelného predstavenia v DJGT vo Zvolene Orol tatranský.

    KRAJSKÁ KNIŽNICA Ľ. Štúra ZVOLEN (6.10. a 7.10. a 14.10. 2015, Zvolen) žiaci triedy I.H sa zúčastnili exkurzie zo SJL v Krajskej knižnici Ľ. Štúra v rámci aplikácie učiva Práca s informáciami.

    MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH VŠ (7.10.2015, Bratislava) Maturanti  4.D a 4.H absolvovali exkurziu do Bratislavy na medzinárodný veľtrh vysokých škôl v priestoroch Národného tenisového centra. Pestrý výber ponúkali slovenské, české, poľské aj rakúske vysoké školy. Naši študenti sa zaujímali o podmienky prijatia, študijné odbory na jednotlivých školách, poplatky či dĺžku štúdia. Získali aj rôzne prezentačné študijné materiály, ktoré im tiež môžu pomôcť pri výbere vhodnej vysokej školy. Celá exkurzia sa niesla v príjemnej  atmosfére, študenti boli spokojní a vyučujúce Mgr. Kubíková a Ing. Šáliová ocenili slušnosť a disciplinovanosť našich študentov.

    NÁCVIK ZÁCHRANNEJ AKCIE LEŠŤ  (7.,14.,21.,28.10. 2015, Lešť) skupina žiakov III.H triedy sa zúčastňujú pravidelne podľa harmonogramu nácviku záchrannej akcie v rámci predmetu Prax.

    Overovanie telesnej zdatnosti HaŠ (8.10.2015, Banská Bystrica) žiaci IV.H triedy sa zúčastnili overenia telesnej zdatnosti v rámci predmetu Hasičský šport na plavárni v Banskej Bystrici na Štiavničkách.

    CVIČENIE VHJ Sliač (13.,14., a 15.10.2015, Lešť) žiaci tried I.H, II.H a IV.H sa zúčastnili ako pozorovatelia a figuranti na objektovom cvičení vojenskej hasičskej jednotky vo výcvikovom stredisku Lešť.

    KONTRAKTING a.s.(20.10.2015, Liptovský Mikuláš) žiaci tried III.H a II.T sa zúčastnili exkurzie do a.s. Kontrakting vo výrobnej prevádzke v Liptovskom Mikuláši, kde mali možnosť vidieť výrobu priehradových väzníkov a výrobu stenových panelov.
    Potom sa zúčastnili obhliadky drevostavby nízkoenergetického domu.

    BUČINA DDD (20.10.2015, Zvolen) žiaci II.S triedy učebného odboru stolár sa zúčastnili ezkurzie v s.r.o. Bučina v prevádzke výroba DTD, laminácia a lepené dosky. Žiaci mali možnosť vidieť linku výroby drevotrieskovej dosky, povrchovú úpravu surovej DTD a modernú linku na výrobu lepených dosiek (nekonečný vlys, škárovka). Odborný výklad zabezpečil Ing Halmeš.

    TU ZVOLEN (23.10.2015, Zvolen) žiaci triedy IV.H študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom sa zúčastnili konferencie TOM a AFSE v posluchárni B1.

    NOVEMBER 2015:

    Motlitba za zomrelých (3.11.2015) Cintorín Môťová  - pietny akt / predmet Náboženská výchova

    NÁCVIK ZÁCHRANNEJ AKCIE LEŠŤ  (4.,11.,18.,25.11. 2015, Lešť) skupina žiakov III.H triedy sa zúčastňujú pravidelne podľa harmonogramu nácviku záchrannej akcie v rámci predmetu Prax.

    DIVADELNÉ PREDSTAVENIE (4.11.2015, Zvolen) žiaci tried I.A, I.D, I.H, I.M, I.T, II.T, II.D, II.M, II.H, III.A, III.M, III.H, III.D sa zúčastnili divadelného predstavenia v DJGT vo Zvolene Orol tatranský.

    BUČINA DDD (9.11.a 10.11. a 24.11. 2015, Zvolen) žiaci III.A , III.D a IV.D triedy študijného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo a Tvorba nábytku a interiéru sa zúčastnili ezkurzie v s.r.o. Bučina DDD Zvolen v prevádzke výroba DTD, laminácia a lepené dosky. Žiaci mali možnosť vidieť linku výroby drevotrieskovej dosky, povrchovú úpravu surovej DTD a modernú linku na výrobu lepených dosiek (nekonečný vlys, škárovka). Odborný výklad zabezpečil Ing Halmeš.

    DECEMBER 2015:

    NÁCVIK ZÁCHRANNEJ AKCIE LEŠŤ  (2.,9.,16. 12. 2015, Lešť) skupina žiakov III.H triedy sa zúčastňujú pravidelne podľa harmonogramu nácviku záchrannej akcie v rámci predmetu Prax.

    JANUÁR 2016:

    NÁCVIK ZÁCHRANNEJ AKCIE LEŠŤ  (27.1. 2016, Lešť) skupina žiakov III.H triedy sa zúčastňujú pravidelne podľa harmonogramu nácviku záchrannej akcie v rámci predmetu Prax.

    FEBRUÁR 2016

    NÁCVIK ZÁCHRANNEJ AKCIE LEŠŤ  (17.2. 2016 a 24.2.2016, Lešť) skupina žiakov III.H triedy sa zúčastňujú pravidelne podľa harmonogramu nácviku záchrannej akcie v rámci predmetu Prax.

    PRP Píla TOMÁŠOVCE (25.a 26.2.2016, Tomášovce) obidve skupiny žiakov triedy II.T sa v rámci odborného výcviku podľa tematického plánu zúčastnili na odbornej exkurzii na píle v Tomášovciach, kde videli modernú technolópgiu porezu ihličnatej suroviny agregátnou technikou. Tu sa vyrábajú hranoly a trámy hlavne na výrobu drevostavieb.

    GALÉRIA MARTINA BENKU (Turčianska galéria Martin, 25.2.2016) žiaci triedy I.D a IV.D navštívili Múzeum Martina Benku, Turčiansku galériu a Národný cintorín v Martine. V galérii sa oboznámili s tvorbou Martina Benku v rámci predmetu Dejiny výtvarnej kultúry a Výtvarná príprava.

    MAREC 2016

    NÁCVIK ZÁCHRANNEJ AKCIE LEŠŤ  (9.3. 2016 a 16.3.2016, 22.3.2016 Lešť) skupina žiakov III.H triedy sa zúčastňujú pravidelne podľa harmonogramu nácviku záchrannej akcie v rámci predmetu Prax.

    NÁBYTOK A BÝVANIE (10.3.2016 Agrokomplex Nitra) žiaci tried I.D, III.S a výber II.D, III.D sa zúčastnili odbornej výstavy.

    CONTINENTAL (22.3.2016 Zvolen) žiaci študijného odboru OCHRANA OSÔB A MAJETKU PRED POŽIAROM v rámci odborného vzdelávania a prípravy sim prezreli reálne výrobné a nevýrobné prevádzky s ohľadom na ich protipožiarne zabezpečenie.

    APRÍL 2016

    CONECO Racioenergia 2016 (6.4.2016 Bratislava) Študenti tried 1T, 2T, 2H, 3A sa zúčastnili odbornej exkurzie z predmetov stavebné konštrukcie a drevostavby.  Výstavisko Incheba v Bratislaveuž po 37-krát patrilo medzinárodnému stavebnému veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA-VODA.  Veľtrh opäť ponúkal  možnosť oboznámiť sa s najnovšími trendmi v stavebníctve, v konštrukcii drevených stavieb, v technológiách. V stavebníctve je už niekoľko rokov  prítomný trend projektovania a realizácie stavieb s dôrazom na jej maximálne energeticky úspornú prevádzku. Pasívny štandard novostavieb je realizovateľný s využitím alternatívnych technológií vykurovania napr. rekuperáciou, tepelnými čerpadlami, fotovoltaikou a pod.

    TÍMOVÝ ZÁCHRANÁR (12.4.2016, Žilina) obrovoľný hasičský zbor Žilina a UNIZA pozývajú na 7. ročník medzinárodnej športovo-vedomostnej súťaže pre študentov SŠ a VŠ študujúcich v oblasti požiarnej ochrany. Podujatie sa koná 12. apríla 2016 o 9.00 hod v areáli Strednej školy požiarnej ochrany  MV SR v Žiline.
    V kategórií stredných škôl sa zúčastnilo 28 dvojíc z 8 stredných škôl

    1. miesto
    SOŠ Drevárska
    Dominik Kohút 2.roč
    Daniel Király 2.roč

    4. miesto
    SOŠ Drevárska
    Lukáš Volent 4.roč
    Patrik Veverka 3.roč

    5.miesto
    SOŠ Drevárska
    Dominik Balko 1.roč
    Cyril Ďurčo 1.roč

    18.miesto
    SOŠ Drevárska
    Dominik Uhliarik 3.roč

    BUČINA DDD Zvolen (12.4.2016, Zvolen) žiaci 3.ročníka študijného odboru OOMPP sa zúčastnili odbornej exkurzie zameranej na zabeypečenie protipožiarnej ochrany v podniku.

    NÁCVIK ZÁCHRANNEJ AKCIE LEŠŤ  (5.4., 20.4.2016 Lešť) skupina žiakov III.H triedy sa zúčastňujú pravidelne podľa harmonogramu nácviku záchrannej akcie v rámci predmetu Prax.

    Záchranárske cvičenie (21.4.2016, VVP Lešť) žiaci prvého a druhého ročníka št. odboru OOMPP sa zúčastnili cvičenia záchranných zložiek ako figuranti a pozorovatelia. Vedúci akcie Ing. Oťapka.

    EUROPA Shopping center ( Zvolen, 28.4.2016) Dňa 28.4.2016 vo štvrtok sa konala exkurzia 4.H triedy z predmetu Prax do Europa shopping center (ESC) Zvolen. Téma exkurzie bola zameraná na požiarno technické vybavenie ESC. Prevádzkou nás sprevádzal p. Žigmund so spoločnosti COFELY a.s., ktorá zabezpečuje spoľahlivú prevádzku ESC. Predmetom prehliadky boli Elektrická požiarna signalizácia, Stabilné hasiace zariadenia, Zariadenia na odvod dymu a splodín horenia, požiarne uzávery a panikové uzávery.

    MÁJ 2016

    NÁCVIK ZÁCHRANNEJ AKCIE LEŠŤ  (4.5., 11.5., 18.5.2016 Lešť) skupina žiakov III.H triedy sa zúčastňujú pravidelne podľa harmonogramu nácviku záchrannej akcie v rámci predmetu Prax.

    Píla SPEKTRUM (16.5.2016, Hliník nad Hronom) žiaci 1. ročníka št. odborov Drevárstvo a nábytkárstvo a Technik drevostavieb sa zúčastnili exkurzie do píly Spektrum. Tu sa spracováva ihličnatá surovina rámovými pílami prizmovým porezom.

    Technické múzeum Košice a T-SYSTEMS Slovakia (17.5.2016, Košice) žiaci druhého a tretieho ročníka študijného odboru Mechanik počítačových sietí sa zúčastnili exkurzie do technického múzea v Košiciach a exkurzie do firmy T-System Slovakia.

    DOKA DREVO (17.5.2016, Banská Bystrica) žiaci 1.T triedy v rámci odbornej praxe sa zúčastnili exkurzie v DOKA drevo s.r.o. kde si pozreli technológiu výroby lepených lešenárskych dielcov, sušenie dreva, oboznámili sa s históriou firmy v zahraničí a súčasnosťou firmy na Slovensku.

    BPP (17.5.2016, Banská Bystrica) žiaci 1.T triedy v rámci odbornej praxe sa zúčastnili exkurzie vo firme BPP, ktorá sa zaoberá výrobou malých zrubových stavieb a detských ihrísk.

    NET SPACE (18.5.2016, Detva) žiaci prvého ročníka študijného odboru Mechanik počítačových sietí sa zúčastnili exkurzie do firmy NetSpace v Detve, ktorá ponúka šírenie signálu optickými sieťami.

    OKRESNÉ RIADITEĽSTVO (OR) HaZZ ZVOLEN (18.5.2016, OR HaZZ ZVOLEN) - žiaci 1. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM absolvovali exkurziu v hasičskom útvare, kde sa oboznámili s organizačnou štruktúrou, odbornými službami, výkonom služby hasičov a s hasičskou technikou.

    MVSR Výcvikové centrum HaZZ Lešť ( 17.5. 2016) žiaci triedy 1.H  sa zúčastnili výcviku HaZZ vo výcvikovom stredisku Lešť.

    LIND MOBLER Slovakia (18.5.2016, Krupina) žiaci 1. ročníka št. odboru Drevárstvo a nábytkárstvo navštívili fabriku na výrobu čalúneného nábytku.

    OKRESNÉ RIADITEĽSTVO (OR) HaZZ BANSKÁ BYSTRICA (19.5.2016, OR HaZZ BANSKÁ BYSTRICA) - žiaci 1. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM absolvovali exkurziu v hasičskom útvare, kde sa oboznámili s organizačnou štruktúrou, odbornými službami, výkonom služby hasičov a s hasičskou technikou.

    VOJENSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTKA (16.5.2016, LETISKO-SLIAČ) - žiaci 1. ročníka št. odb. OCHRANA OSOB A MAJETKU PRED POŽIAROM absolvovali exkurziu vo vojenskom hasičskom útvare, kde sa oboznámili s organizačnou štruktúrou, odbornými službami, výkonom služby hasičov a s hasičskou technikou pri požiaroch leteckej a inej techniky alebo objektov v priestoroch letiska Sliač..

    BUČINA DDD (19.5. 2016, Zvolen) žiaci I. T  triedy študijného odboru Technik drevostavieb sa zúčastnili ezkurzie v s.r.o. Bučina DDD Zvolen v prevádzke výroba DTD, laminácia, lepené dosky a umelé sušenie dreva. Žiaci mali možnosť vidieť linku výroby drevotrieskovej dosky, povrchovú úpravu surovej DTD a modernú linku na výrobu lepených dosiek (nekonečný vlys, škárovka) vrátane sušenia materiálu.

    LUNIT (20.5.2016, Zvolen) žiaci 1. ročníka št. odboru Drevárstvo a nábytkárstvo navštívili firmu, ktorá vyrába nábytkové dvierka, navrhuje dizajn a predáva nábytkové kovania a potreby pre nábytkárov.

    Múzeum Thurzov dom (20.5.2016, Banská Bystrica) trieda 1.H prezentácia tradícií hasičov v banskobystrickom kraji. Súčasťou prehliadky bola aj prednáška HaZZ v BB na tému OHEŇ – dobrý sluha, ale zlý pán.

    STOKAT (26.5.2016, Zvolen) žiaci 1.D triedy sa zúčastnili exkurzie do firmy Stokat vo Zvolene, kde si pozreli výrobu schodov, TPV, materiály, povrchovú úpravu. Taktiež videli umelecko remeselnú výrobu interiéru do kostola.

    Lesnícke a drevárske múzeum (27.5.2016, Zvolen) trieda 1.D Premeny dreva - výstava maturitných prác SOŠ drevárskej vo Zvolene. Galéria na Tehelnej - fotogaléria.

    Odborná prax (16.5. až 27.5.2016) 1. ročník št.odbor TNI - hrad Orava Oravský Podzámok, hrad Slovenská Ľupča, Banská Štiavnica mesto, Pustý hrad Zvolen, Zolná plener, drevený artikulárny kostol Hronsek, exkurzia vo firme Stokat Zvolen, Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, galéria na Tehelnej Zvolen.

    JÚN 2016

    NÁCVIK ZÁCHRANNEJ AKCIE LEŠŤ  (1.6..2016 Lešť) skupina žiakov III.H triedy sa zúčastňujú pravidelne podľa harmonogramu nácviku záchrannej akcie v rámci predmetu Prax.