• Bezpečné dni v práci

     • Dňa 21.03.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Súťaž pozostávala z troch častí: 1. test, 2. riešenie modelových situácií BOZP a 3. poskytovanie predlekárskej prvej pomoci.

      Súťaže sa zúčastnilo 6 trojčlenných družstiev.

      Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo z triedy 3.T (M. Onufrák, M. Čapkovič a T. Nociar), na 2. mieste družstvo z triedy 2.H a na 3. mieste družstvo z triedy 2.T.

      Víťazné družstvo postupuje na celoslovenské kolo 26.04.2019 v Prešove.

     • 41.ročník SOČ

     • Dňa 28.2.2019 sa konalo školské kolo 41.ročníka SOČ. Zúčastnilo sa ho 51 žiakov s 50 prácami. Súťažilo sa vo viacerých odboroch, v ktorých boli vyhodnotení nasledovní žiaci so svojimi prácami:

      Odb. č. 10       Stavebníctvo, geodézia, kartografia

                  1.miesto          Marcus MARUŠKA                IV.T                práca postupuje do krajského kola

                  2.miesto          Samuel KMEŤ                        IV.T               práca postupuje do krajského kola

                  3.miesto          Ladislav MARGOČ                IV.T

                                         Adrián PAROBEK                  IV.A

      Odb. č. 11       Informatika

                  1.miesto          Adam RATKOVSKÝ              IV.M                práca postupuje do krajského kola

      Odb. č. 12       Elektrotechnika a hardware

                  1.miesto          Dávid HRUŠOVSKÝ              IV.M               práca postupuje do krajského kola

                  2.miesto          Tomáš BYSTRIANSKY, Šimon ŠULAJ IV.M           práca postupuje do krajského kola

      Odb. č. 14       Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

                  1.miesto          Filip BAJNOK                        IV.H                práca postupuje do krajského kola

                  2.miesto          Šimon PANICA                      IV.T                práca postupuje do krajského kola

                  3.miesto          Rebecca HODÁSIOVÁ                      IV.H   

                                         Patrik KRÁLIK                                   IV.T

      Odb. č. 16       Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

                  1.miesto          Hana REHORČÍKOVÁ                      IV.D                práca postupuje do krajského kola

                  2.miesto          Barbora HARŇÁKOVÁ         IV.D                práca postupuje do krajského kola

                  3.miesto          Ján UHRIN                             IV.D

                                                     Marián HRIŇO                                   IV.D

                                         Dávid SONTÁG                     IV.D

      Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v odboroch postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 5.4.2019 v priestoroch SOŠ dopravnej vo Zvolene.

      Všetkým postupujúcim a výhercom srdečne gratulujeme.

                                                                                        IngD.Račková, garant SOČ

     • Deň Mafell 2019 na drevárine

     • Značka Mafell sa zrodila v roku 1899 v Nemecku a tak v tomto roku oslavuje už 120 rokov svojej existencie, ktorá v plnom rozsahu potvrdzuje ich heslo, že "MAFELL je kvalita prežívajúca generácie".

      Slávnostné podpísanie zmluvy o poskytnutí  bezplatného zapožičania elektrického náradia Mafell v zmysle firemného sloganu „Od profesionálov pre profesionálov“a jeho oficiálne odovzdanie škole na obdobie rokov 2019 -2020 v hodnote, ktorá presahuje viac ako 20-tisíc EUR sa uskutočnilo 27. februára 2019 v priestoroch auly SOŠ drevárskej vo Zvolene za účasti zástupcov spoločnosti Mafell: Ing. JiříhoOdvárku (area manager Mafell), Martina Sazamu (technický poradca Mafell) a Martina Bošeľu (konateľ Hybox Slovakia), vedenia školy a žiakov drevárskych odborov.

      Ing. Pavel Laššák, riaditeľ školy : „Výnimočnévlastnosti profesionálneho elektronáradia môžeme potvrdiť z vlastnej skúsenosti aj my na škole.Spoločnosť Mafelltotižto podporuje odborné vzdelávanie a prípravu žiakov školy už od roku 2014 a to formou dlhodobého bezplatného zapožičania profesionálneho náradia pre praktickú prípravu žiakov v drevárskych odboroch, v ktorých naša „drevárina“ pripravuje svojich budúcich absolventov pre oblasť spracúvania dreva. V uplynulých rokoch tak mali možnosť hlavne žiaci študijného odboru Technik drevostavieb a učebného odboru Stolár, ale aj majstri odborného výcviku reálne sa presvedčiť pri práci v dielňach o vysokej kvalite, presnosti a spoľahlivosti elektrického náradia značky Mafell.Vážime si ústretovosť a podporu spoločnosti Mafell, o to viac, že patríme iba medzi tri školy na Slovensku, ktoré majú možnosť bezplatne využívať najnovšie technológie tejto značky v oblasti ručného elektrického náradia v praktickej príprave žiakov.“

     • XX. ročník - Etudy z dreva

     • Študent druhého ročníka odboru tvorba nábytku a interiéru Marek Púpava - získal Cenu ZSD SR za "Drevený obal Merbau"

      Čestné uznanie získal "Kolektív SOŠ drevárskej Zvolen za ucelený a kultivovaný spôsob spôsob prezentácie súťažných prác v grafickej a modelovej tvorbe".

      Oceneným blahoželáme.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola drevárska
    • sosdrev@sosdrev.sk
    • webmaster@sosdrev.sk
    • Sekretariát: +421 911 703 569
    • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
    • it@sosdrev.sk
    • 37956469
    • 2021881081
    • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
    • jedalen@sosdrev.sk
    • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
  • Sociálne siete

  •