• Návšteva divadelného predstavenia

     • Každý rok navštevujeme rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Sme radi, že sme opäť mohli v jeden jesenný deň zavítať do Divadla J.G.Tajovského vo Zvolene. Predstavenie S láskou sa nezahráva nás voviedlo do secesného Francúzska.

      Hra popretkávaná dialógmi so šarmantným vtipom a sviežou situačnou komikou obsahuje vážne posolstvo o odvrátenej strane lásky. Pútavé boli dobové kostýmy aj originálna scéna predstavenia. Naši študenti po predstavení vyjadrili svoju pozitívnu reakciu mohutným potleskom. Znovu sme príjemne strávili dopoludnie v kultúrnom prostredí. Vďaka patrí Mgr. Ďurčíkovej, ktorá organizovala návštevu divadelného predstavenia.

      Z.Vonkomerová

     • Exkurzia do reprezentačných priestorov firmy Julius Blum

     • Dňa 8.10.2019 sa trieda IV.A odbor drevárstvo a nábytkárstvo zúčastnila v Bratislave exkurzie do reprezentačných priestorov firmy Julius Blum, kde sa oboznámili s ponukou najnovších kovaní firmy.

      Žiaci mali možnosť reálne sa dotknúť a vyskúšať si konkrétne výrobky. V predvádzacej miestnosti mohli zažiť, ako ľahko sa dá prepracovať k svojej praktickej kuchyni snov. Okrem praktických ukážok nám p. Norbert Šebo a p. Blanka Benková predstavili aj portfólio firmy, jej vývoj a najnovšie trendy formou prezentácie. Naša návšteva bola prvou zo všetkých stredných škôl, čo ocenili aj samotní predstavitelia firmy.  Ich pozitívne hodnotenie našej návštevy vyjadrili aj prostredníctvom Drevárskeho magazínu.

      http://www.drevmag.com/sk/home/informacny-servis/6487-rackovci-na-navsteve-v-blum-sk

      Ing Danka Račková

     • História a súčasnosť vo výrobe drevených stavieb

     • Odborná exkurzia.

      Začiatok školského roka patril aj v tomto školskom roku odbornej exkurzii  zameranej na oboznámenie sa s tradičnými a súčasnými spôsobmi výstavby drevených stavieb. 10. septembra 2019 ju absolvovali žiaci tried 2A, 2T a  4H,  s vyučujúcimi Ing. Moškovou a Ing. Barcíkom.

      Študenti najprv v spoločnosti SLOWLEPEX, a. s.  Dolný Kubín spoznali automatickú linku na výrobu drevených polotovarov – euro hranolov, určených na výrobu stavebno-stolárskych výrobkov.

      Exkurzia pokračovala v sídle spoločnosti DREVODOM ORAVA, s. r. o v Podbieli. Tu sa oboznámili s výrobným program úspešnej firmy na výrobu zrubových stavieb.  Veľký podiel svojej produkcie spoločnosť DREVODOM ORAVA, s. r. o dodáva na zahraničné trhy. Priamo v areáli spoločnosti mali možnosť navštíviť prototyp nového katalógového domu, ktorý bude slúžiť ako vzorová stavba pre potenciálnych zákazníkov firmy.

      Zaujímavým marketingovým ťahom spoločnosti bolo vybudovanie rekreačnej zóny, v ktorej je umiestnených 14 víkendových domov z jej vlastnej produkcie. Táto expozícia našim študentom poskytla možnosť  porovnania rôznych druhov  novodobých konštrukcií zrubových stavieb. V areáli nás prekvapili aj dva rozostavané kanadské zruby, od spoločnosti Drevodom Rabča, s. r. o . Využili sme možnosť nahliadnuť do týchto  stavieb a porovnať naše teoretické vedomosti s realitou.

      V závere putovania sme navštívili Múzeum oravskej dediny v Zuberci. Krásne jesenné počasie umocnilo dojmy z prehliadky skanzenu. Tu sa pozornosť študentov  zameriavala  na tradičné konštrukčné detaily, ktoré sa už dnes vo výrobe novodobých drevených stavieb nepoužívajú. Prehliadka skanzenu bola doplnená o odborný výklad poskytnutý lektorkou múzea.

      Slavka Mošková

     • Exkurzia do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene

     • Študenti 1. ročníka sa v predmete SJL v rámci tematického celku Práca s informáciami oboznámili s novými odbornými pojmami- zdroje informácií, anotácia, bibliografia, rešerš. 

      Následne vyučujúce SJL Mgr. Ďurčíková a Mgr. Vonkomerová s  triedami 1.D a 1.H absolvovali exkurziu do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene. Počas nej študenti mohli svoje získané teoretické vedomosti aplikovať v praxi. Pracovníčka knižnice ich oboznámila s fungovaním knižnice, jej oddeleniami, výhodami pre čitateľov. Študenti si zároveň rozšírili svoje odborné znalosti z tejto oblasti. Potešujúce je, že viacerí študenti prejavili záujem stať sa členom tejto kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie.

       Z.Vonkomerová

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola drevárska
    • sosdrev@sosdrev.sk
    • webmaster@sosdrev.sk
    • Sekretariát: +421 911 703 569
    • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
    • it@sosdrev.sk
    • 37956469
    • 2021881081
    • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
    • jedalen@sosdrev.sk
    • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
  • Sociálne siete

  •