• Branný súboj študentov

     • Naši študenti sa zúčastnili dňa 15.05.2019 branného súboja študentov v Banskej Bystrici, kde získali 2.miesto z desiatich súťažných družstiev.

     • Medzinárodná súťaž ŠVOČ

     • Dňa 6.mája 2019 sa na TU vo  Zvolene konal jubilejný 60.ročník medzinárodnej súťaže ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť) pod záštitou dekana DF doc. Ing. Jána Sedliačika, PhD.

      Súťažilo sa v rôznych sekciách. Tretí rok súťažili aj žiaci stredných odborných škôl v stredoškolskej sekcii. Konkurencia tento rok bola veľká, prihlásených bolo 18 súťažných prác zo SOŠ sv. J. Robotníka Žilina, Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene, SOŠ drevárskej v Topoľčanoch, zo Strednej školy z Ostravy v Čechách  a samozrejme žiaci našej školy B. Harňáková, H Rehorčíková, M. Hriňo zo IV.D, Š. Panica a L.Margoč z triedy IV.T a F. Bajnok z triedy IV.H.

      Práca M. Hriňa „Konferenčný stolík  RTV“ v stredoškolskej sekcii bola vyhodnotená ako 2.najlepšia a bola aj finančne ohodnotená. Za svoje práce boli H. Rehorčíková, L. Margoč a F. Bajnok ocenení ročným predplatným časopisu Drevársky magazín.

                  Všetkým zúčastneným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a výhercom gratulujeme.

      Ing.D. Račková - koordinátor SOČ

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola drevárska
    • sosdrev@sosdrev.sk
    • webmaster@sosdrev.sk
    • Sekretariát: +421 911 703 569
    • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
    • it@sosdrev.sk
    • 37956469
    • 2021881081
    • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
    • jedalen@sosdrev.sk
    • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
  • Sociálne siete

  •