• Projektový deň študijného odboru Technik drevostavieb

     • Dňa 12.6.2019 patrila aula študentom študijného odboru Technik drevostavieb. Opäť predstavili svojim spolužiakom najúspešnejšie projekty, na ktorých pracovali na hodinách teoretického a praktického odborného vzdelávania v tomto školskom roku. Žiaci prvého ročníka predstavili projekty riešené na predmete Stavebné konštrukcie. Prvý sa predstavil Oliver Prečuch s témou Typológia strešných konštrukcií.  Hana Baranová s témou  Drevené kostoly na Slovensku a dvojica Viktor Klimáček a Matej Bezák s témou Výroba drevostavieb s využitím CLT panelov.  Druhý ročník nemal na projektovom dni zastúpenie.

      Za tretí ročník skupinové projekty odprezentovali Tomáš Williger (Oblúková lávka do záhrady) a Jakub Daník (Záhradná chatka). Oba projekty boli rozsiahle, obsahovali okrem hotových výrobkov konštrukčnú dokumetáciu vytvorenú v CAD, technologické postupy výroby dielcov aj montáže, statické prepočty. Za štvrtý ročník svoju úspešnú maturitnú prácu (bola ocenená aj na krajskom kole SOČ) predstavil Šimon Panica. Téma jeho práce- Energetické  posudzovanie drevostavieb. Zo zdravotných dôvodov sa projektového dňa nemohol zúčastniť Marcus Maruška. Jeho zaujímavú prácu Realizácia prestrešenia vstupného schodiska ku kostolu v Starej Hute odprezentovala Ing. Mošková. V závere projektového dňa sa konalo žiacke hlasovanie, v ktorom si prítomní študenti odboru TED zvolili projekt, ktorý ich zaujal najviac. Hodnotiacimi kritériami bola zaujímavosť témy,  vizuálna stránka prezentácie a  verbálna stránka prezentácie. Tohtoročnou víťazkou sa stala jediná študentka odboru TED: Hanka Baranová (I.TM).

      Súčasťou programu projektového dňa bola aj odborná prednáška zástupcu spoločnosti ISOVER p. Patricka Buranovského, v ktorej predstavil novinky zo skupiny tepelnoizolačných materiálov. Súčasťou prednášky bol aj zaujímavo spracovaný interaktívny test pre divákov.

      Úspešne zvládnutý tretí ročník projektového dňa opäť poukázal na význam projektového vyučovania v odbornom vzdelávaní. Prezentujúci žiaci robia výrazné pokroky v práci s mikrofónom, zvládajú vystúpenie pred väčším publikom, najmä prváci sa dokážu zbaviť trémy. V reakciách divákov poznať hrdosť na svoj podiel práce pri skupinových projektoch, ktoré boli odprezentované na pódiu. Hlavný prínos podujatia je v príprave na obhajobu vlastných projektov pred maturitnou komisiou. Podujatie organizačne pripravila Ing. Mošková.

       

      Ing. Slavka Mošková

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola drevárska
    • sosdrev@sosdrev.sk
    • webmaster@sosdrev.sk
    • Sekretariát: +421 911 703 569
    • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
    • it@sosdrev.sk
    • 37956469
    • 2021881081
    • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
    • jedalen@sosdrev.sk
    • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
  • Sociálne siete

  •