• S Antonom Budinským svetom hudobných nástrojov

     • Hudobník a ľudový umelec Anton Budinský  29.4.2019 previedol žiakov svetom hudobných nástrojov. Aulou školy sa niesli zvuky fujary, píšťal, gájd, heligónky. Vtipným spôsobom zoznámil žiakov s tradičnými, ale aj zabudnutými nástrojmi.

     • Deň narcisov

     • Naša škola viac rokov úspešne spolupracuje s Ligou proti rakovine. Činnosť nadácie je zameraná na pomoc pri liečbe onkologických pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych a výskumných projektov i na prevenciu verejnosti. Liga proti rakovine tento rok organizovala už 23. ročník Dňa narcisov, do ktorého sa 11.4.2019 opäť pripojilo aj osem študentiek  našej školy.

       Aktuálne motto:

      „ Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?“ vyjadruje, že každý z nás pozná vo svojom okolí niekoho, kto trpí rakovinou. Naše dobrovoľníčky  v priestoroch školy oslovovali učiteľov a študentov s cieľom finančne podporiť nadáciu . Neskôr sa presunuli do rôznych častí mesta, kde  ich pôsobenie malo veľmi pozitívnu odozvu zo strany  verejnosti. Kúpením a pripnutím žltého narcisu mohli ľudia vyjadriť spolupatričnosť s chorými. Naše študentky  vyzbierali v tento deň sumu 609,01  eur. Všetkým  prispievateľom  vyslovujeme vďaku za ich  prejav ľudskosti a solidaritu s chorými.

         Z.Vonkomerová

     • Krajské kolo SOČ

     • Na krajskom kole SOČ v 

      Odb. č. 16  Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba získala

      Hana Rehorčíková zo 4.D odboru Tvorba nábytku a interiéru

      1. miesto.

      Odb. č. 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie získal

      Šimon Panica zo IV.T odboru Technik drevostavieb

      3. miesto.

      Blahoželáme :)

       

     • Mladý stolár 2019

     • Semifinálového kolo súťaže Skills Slovakia 14. 3. 2019 v Žiline sa zúčastnili žiaci Adam Grnáč a Jakub Čief.

     • Naši študenti opäť na stavebnom veľtrhu Coneco- racioenergia

     • 27. apríla 2019 sa študenti 1. ročníka odboru technik drevostavieb a 1. a 2. ročníka odboru mechanik počítačových sietí, zúčastnili stavebného veľtrhu Coneco- racioenergia v Bratislave.

      Súčasťou veľtrhu sú aj výstavy Drevodomy a Pasívne domy . Domáci i zahraniční vystavovatelia práve na tomto mieste prezentujú nové stavebné materiály,  stavebné komponenty ako sú okná, dvere, strešné a podlahové systémy,  najnovšie technológie vetrania, klimatizácie, elektroinštalácií. Inteligentné domy už tiež nadobudli  svoje pevné miesto  na trhu s nehnuteľnosťami.

      Okrem tradičnej prehliadky výstavy sa naši študenti zúčastnili zaujímavého sprievodného programu. Najprv to bola skúška odolnosti  bezpečnostného drevohliníkového okna Makrowin Huricane. Výrobok  získal za vysokú odolnosť voči vlámaniu, kvalitný dizajn a veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti najvyššie ocenenie stavebného veľtrhu Coneco-   ZLATÚ PLAKETU. 

      Pútavou bola  aj prezentácia konštrukčného systému drevostavieb STEKO   určeného  pre výstavbu nízkoenergetických a pasívnych drevostavieb.  Systém drevených tehál STEKO spája obnoviteľné zdroje, najmodernejšie technológie, ekonomiku a ekológiou.  Na slovenský trh tento systém prináša absolvent našej školy Slavomír Župnik. 

      V závere  exkurzie bola špeciálne pre našich študentov pripravená komentovaná prehliadka výstavy Salón drevostavieb 2019.  Architektka Ľubica Fábri, riaditeľka Salónu drevostavieb  zopakovala myšlienku, ktorú študenti poznajú z vyučovania odborných predmetov: „Drevostavby – to nie sú iba rodinné a víkendové domy. Celosvetovým trendom je stavať čoraz viac verejných a viacpodlažných budov, ktoré využívajú drevo ako trvale obnoviteľný stavebný materiál, viažu CO2 a súčasne poskytujú ľuďom prostredie na prácu, vzdelávanie a život s vysokou pridanou hodnotou.“

      Odbornú exkurziu organizačne pripravila Ing. Slavka  Mošková.

     • Osvienčim

     • Spolu s tisíckami návštevníkov z celého sveta navštívilo 28.3.2019 štyridsať žiakov školy koncentračný tábor v Osvienčime.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola drevárska
    • sosdrev@sosdrev.sk
    • webmaster@sosdrev.sk
    • Sekretariát: +421 911 703 569
    • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
    • it@sosdrev.sk
    • 37956469
    • 2021881081
    • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
    • jedalen@sosdrev.sk
    • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
  • Sociálne siete

  •