• 43.ročník krajského kola SOČ

     • Dňa 26.3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo 43.ročníka SOČ. Ako školské kolá, tak aj krajské kolo sa uskutočnilo v online priestore. Našu školu reprezentovali žiaci, ktorí úspešne postúpili zo školského kola v troch súťažných odboroch. Ich obhajoby boli opäť suverénne, príjemné. Svoje práce mohli porovnávať s prácami žiakov z iných stredných škôl a...... nestratili sa. Za všetko hovoria výsledky: V odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia a interiérový dizajn sa na prvom mieste umiestnil Timotej Petrík z triedy IV.TM s prácou Historický drevený prístrešok a v odbore 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba sa taktiež na 1.mieste umiestnil Miroslav Tresťanský z triedy IV.D s prácou Konferenčný stolík Medúza. Obaja postupujú na celoslovenské kolo SOČ, ktoré sa uskutoční opäť online na konci apríla. Ostatní traja súťažiaci sa vo svojich odboroch umiestnili na 4.mieste.

      Srdečne gratulujem víťazom a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole SOČ. Ing. Danka Račková, koordinátor SOČ

     • 43.ročník školského kola SOČ

     • Dňa 4.3. 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 43.ročníka SOČ. Dnešná doba si vyžaduje nové riešenia, a preto sme na zorganizovanie súťaže našli riešenie aj my – v online priestore. Naši študenti sa s tým popasovali veľmi dobre, s takouto formou sa už pomaly zžili. Ich obhajoby boli suverénne, možno u niekoho viac a u niekoho menej stresujúce, ako by boli obhajoby prezenčnou formou. Veľmi im chcem v mojom mene za ich zodpovedný prístup poďakovať. Veľká vďaka patrí aj kolegom – členom hodnotiacich komisií (Ing.Barcík, Ing.Chovancová, Mgr.Dvořáček, Mgr.Hucovci, Ing.Kuchárová, PhD,  Ing.Mošková, Ing.Oťapka,  Ing.Vaník) a konzultantom.

      Súťažilo spolu 17 žiakov v troch súťažných odboroch a na prvých troch miestach sa umiestnili nasledovní žiaci:

      10 – Stavebníctvo,geodézia,kartografia a interiérový dizajn:

      Timotej Petrík                       IV.TM        1.miesto    postup do krajského kola      
      Matúš Slovák                       IV.TM        2.miesto    postup do krajského kola
      Jozef Malček                        IV.TM        3.miesto         
      Marek Eduard Mikuš            IV.TM        3.miesto

       

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie:

      Michal Vasil                        IV.H                 1.miesto          postup do krajského kola

      Michal Ľupták                     IV.H                 2.miesto

      Lucia Tabačeková              IV.H                 3.miesto

       

      16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba:

      Miroslava Bröstlová                     IV.D     1.miesto          postup do krajského kola

      Miroslav Tresťanský                    IV.D     2.miesto          postup do krajského kola

      Juraj Kán,                                    IV.D     3.miesto

      Monika Ratkovská                       IV.D     3.miesto

       

      Ešte raz, srdečne gratulujeme

      Ing.Danka Račková, koordinátor SOČ

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola drevárska
    • sosdrev@sosdrev.sk
    • webmaster@sosdrev.sk
    • Sekretariát: +421 911 703 569
    • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
    • it@sosdrev.sk
    • 37956469
    • 2021881081
    • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
    • jedalen@sosdrev.sk
    • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
  • Sociálne siete

  •