• S ÚCTOU A VĎAKOU SPOMÍNAME...


     • Počas veľkonočných dní, presne 02.apríla 2021,
      vo veku 49 rokov dotĺklo srdiečko našej milej kolegyne,
      Ing. Mirky Buktovej,
      triednej učiteľky triedy III. TM,
      učiteľky odborných predmetov,
      predsedníčky predmetovej komisie,
      vedúcej odboru elektrotechnického vzdelávania,
      ale hlavne ľudsky, aj odborne, obdivuhodného,
      zodpovedného, milého a empatického človeka...
      Navždy ju máme v srdci
      a s úctou a vďakou na ňu spomíname...

      Česť jej pamiatke !
      Riaditeľ, učitelia
      a ostatní zamestnanci školy.