• S ÚCTOU A VĎAKOU SPOMÍNAME...


     • Počas veľkonočných dní, presne 02.apríla 2021,
      vo veku 49 rokov dotĺklo srdiečko našej milej kolegyne,
      Ing. Mirky Buktovej,
      triednej učiteľky triedy III. TM,
      učiteľky odborných predmetov,
      predsedníčky predmetovej komisie,
      vedúcej odboru elektrotechnického vzdelávania,
      ale hlavne ľudsky, aj odborne, obdivuhodného,
      zodpovedného, milého a empatického človeka...
      Navždy ju máme v srdci
      a s úctou a vďakou na ňu spomíname...

      Česť jej pamiatke !
      Riaditeľ, učitelia
      a ostatní zamestnanci školy.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola drevárska
    • sosdrev@sosdrev.sk
    • webmaster@sosdrev.sk
    • Sekretariát: +421 911 703 569
    • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
    • it@sosdrev.sk
    • 37956469
    • 2021881081
    • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
    • jedalen@sosdrev.sk
    • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
  • Sociálne siete

  •