• Educate Slovakia

     • V rámci projektu Educate Slovakia sa druháci a tretiaci od 13.1 do 16.1 2020 opäť zúčastnili konverzácií v anglickom jazyku so zahraničnými študentmi. V úvode sa zahraniční študenti predstavili a formou krátkeho filmu priblížili aj svoju krajinu- Indonéziu

      Postupne sa predstavili aj naši študenti. Dozvedeli sa veľa nových informácií o živote v Indonézii, jej tradíciách a histórii. Hovorili aj o negatívach- životná úroveň, zdravotníctvo a politika. Následne naši študenti formou rôznych tvorivých hier aplikovali v praxi svoje vedomosti z angličtiny. Kreslili na tabuľu obrázky, vyskúšali si pantomímu, súťažili v skupinách. Mali za úlohu predstaviť Slovensko so svojimi zvykmi. Vo vzájomných dialógoch spoločne hľadali riešenia súčasných problémov. Kreatívne anglické dopoludnie študenti uzavreli krátkym kvízom o Indonézii. Projekt v nich zanechal veľmi pozitívnu odozvu.

      Z.Vonkomerová

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola drevárska
    • sosdrev@sosdrev.sk
    • webmaster@sosdrev.sk
    • Sekretariát: +421 911 703 569
    • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
    • it@sosdrev.sk
    • 37956469
    • 2021881081
    • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
    • jedalen@sosdrev.sk
    • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
  • Sociálne siete

  •