• Deň hasičov

     • Prvé májové dni patria v našej škole už tradične predovšetkým študentom študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom. 4. mája oslavuje sviatok patrón všetkých hasičov sv. Florián a práve pri príležitosti jeho osláv sa aj na našej škole konal Deň hasičov. Trochu netradične spomíname už na konci júna sviatok Floriána, ale tak ako všetko, čo sa za posledný rok zmenilo, aj naše oslavy boli postihnuté pandémiou. Dištančné vzdelávanie nás obralo o kopu spoločných zážitkov v škole, tak aspoň takto na konci roka sme sa rozhodli urobiť niečo, na čo budú žiaci spomínať.

      Tak, ako po predchádzajúce roky, toto podujatie pripravujú žiaci tretieho ročníka pod vedením svojich pedagógov.

      Tento rok bol ešte v niečom iný, žiaľ nemohli sme privítať vzácnych hostí, ktorí k nám s veľkou radosťou na toto podujatie chodili. Iné bolo aj miesto konania vzhľadom ku krásnemu počasiu a faktu, že väčšinu roka sme strávili zatvorení pri počítačoch. Celý slávnostný deň konal na školskom ihrisku.

      Programom nás sprevádzali naši moderátori Eliška Medveďová a Michael Tadeáš Matúška, ktorí privítali riaditeľa školy, pedagógov a najmä prvákov.

      Prvá časť programu - moderátori predstavili mladším spolužiakom osobnosť sv. Floriána - patróna hasičov. Potom nasledoval vedomostno – zábavný kvíz, ktorý poriadne preskúšal už nadobudnuté vedomosti našich prvákov.

      Prvá časť programu vyvrcholila zložením sľubu do rúk hasiča triedy 3.H Matúša Čiefa. Ním sa prváci zaviazali dodržiavať hasičské desatoro a byť nápomocnými tým, ktorí budú ich pomoc potrebovať.

      Druhá časť programu – súťaž zručnosti. Inovovaná prekážková dráha preverila nielen obratnosť, ale aj schopnosť tímovej spolupráce prvákov. V súťaži zručnosti uspeli všetci, aj keď v závere už tradične nezostal ani jeden prvák suchý...

      Andrea Kuchárová Vallašeková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň hasičov.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola drevárska
    • sosdrev@sosdrev.sk
    • webmaster@sosdrev.sk
    • Sekretariát: +421 911 703 569
    • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
    • it@sosdrev.sk
    • 37956469
    • 2021881081
    • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
    • jedalen@sosdrev.sk
    • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
  • Sociálne siete

  •