• Kvapka krvi

     • Naša škola pravidelne podporuje  celospoločensky prospešné aktivity. Jednou z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi. Túto kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR. Už celé štvrťstoročie sa darí spájať tému lásky a spolupatričnosti s darovaním krvi. Preto je sloganom aktuálnej Kvapky krvi-„Láska lieči.“ V našej škole sa Kvapka krvi koná pravidelne od roku 2012.  5.3.2020 sa po pätnástykrát naša multimediálna učebňa dočasne zmenila na mobilnú transfúznu stanicu.

      Od 8.00 bola registrácia dobrovoľných darcov, študenti vyplnili zdravotný dotazník, nasledovali základné odbery krvi a vyšetrenie lekárom. Potom sa postupne uskutočnili samotné odbery krvi, keď sa v priebehu 10 minút každému darcovi odobralo 450 ml krvi. Počas odberov medzi študentmi panovala výborná nálada a navzájom sa povzbudzovali. Teší nás, že medzi darcami boli aj prvodarcovia. Veď cieľom kampane je práve získať mladých ľudí ako darcov a zároveň zdôrazniť význam pravidelného darovania krvi.  Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z našej školy, lebo ich rozhodnutie nezištne darovať krv môže zachrániť inému človeku život. Kvapku krvi organizačne pripravuje Ing.Šáliová .

      Z. Vonkomerová

     • Bezpečné dni v práci 2020

     • Informačný Buletin

      Víťazi školského kola „Bezpečné dni v práci“, Matúš Majer, Adam Orem a  Michal Vasil reprezentovali našu školu  21.02.2020 na 3. ročníku  súťaže o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v Prešove. Chlapcom sa v náročnej súťaži nepodarilo obhájiť prvenstvo, ktoré sme získali v prvom ročníku tejto súťaže.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola drevárska
    • sosdrev@sosdrev.sk
    • webmaster@sosdrev.sk
    • Sekretariát: +421 911 703 569
    • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
    • it@sosdrev.sk
    • 37956469
    • 2021881081
    • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
    • jedalen@sosdrev.sk
    • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
  • Sociálne siete

  •