• Autentické vyučovanie s Nemcom

     • Dňa 5. februára 2020 sa nemčinári 3. a 4.ročníka už po druhýkrát zúčastnili autentického vyučovania s rodeným Nemcom z Jeny. Žiaci si pripravili pre hosťa krátku prezentáciu o Slovensku a niekoľko zaujímavých otázok na bežné témy z každodenného života.

      Nezabudli ani na malé poďakovanie vo forme slovenského balíčka.  Cieľom stretnutia bolo prekonať jazykové bariéry, ktoré sú zvyčajne spojené s konverzáciou v cudzom jazyku, zvýšiť plynulosť a obohatiť slovnú zásobu.

      Tešíme sa na stretnutie aj na budúci rok.

      E. Krnáčová

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola drevárska
    • sosdrev@sosdrev.sk
    • webmaster@sosdrev.sk
    • Sekretariát: +421 911 703 569
    • Lučenecká cesta 2193/17 960 01 Zvolen Slovakia
    • it@sosdrev.sk
    • 37956469
    • 2021881081
    • ekonomka@sosdrev.sk | +421 911 703 614 uctovnicka@sosdrev.sk personalistka@sosdrev.sk
    • jedalen@sosdrev.sk
    • it@sosdrev.sk | +421 948 984 539
  • Sociálne siete

  •