• Autentické vyučovanie s Nemcom

     • Dňa 5. februára 2020 sa nemčinári 3. a 4.ročníka už po druhýkrát zúčastnili autentického vyučovania s rodeným Nemcom z Jeny. Žiaci si pripravili pre hosťa krátku prezentáciu o Slovensku a niekoľko zaujímavých otázok na bežné témy z každodenného života.

      Nezabudli ani na malé poďakovanie vo forme slovenského balíčka.  Cieľom stretnutia bolo prekonať jazykové bariéry, ktoré sú zvyčajne spojené s konverzáciou v cudzom jazyku, zvýšiť plynulosť a obohatiť slovnú zásobu.

      Tešíme sa na stretnutie aj na budúci rok.

      E. Krnáčová