• 44.ročník školského kola SOČ

     • Stredoškolská odborná činnosť

      V dňoch 2., 3. marca 2022 sa konalo školské kolo 44.ročníka súťaže SOČ. Zúčastnilo sa ho 36 žiakov – maturantov so svojimi prácami. Súťažilo sa v štyroch súťažných odboroch a odborné hodnotiace komisie vyhodnotili jednotlivé práce nasledovne:

      Odb. 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia, interiérový dizajn (3 súťažné práce)

                  1.miesto: neudelilo sa

                  2.miesto: neudelilo sa

                  3.miesto: Viktor KLIMÁČEK: IV.TM

                                  Marián KLABNÍK:  IV.TM

                                  Richard KOVÁČ:   IV.TM

      Odb. 13 – História, filozofia, právne vedy (1 súťažná práca)

                  1.miesto: Hana BARANOVÁ: IV.TM - práca postupuje do krajského kola           

      Odb. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie (6 súťažných prác)

                  1.miesto: Eliška MEDVEĎOVÁ: IV.H - práca postupuje do krajského kola

                  2.miesto: Viktória ŠRÁMEKOVÁ: IV.H - práca postupuje do krajského kola

                  3.miesto: Dejan TOMAŠOVIČ: IV.H   

      Odb. č. 16       Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba (26 súťažných prác)

                  1.miesto: Vanesa DVOROVENKOVÁ: IV.D - práca postupuje do krajského kola

                  2.miesto: Marián SIROTNÝ: IV.D - práca postupuje do krajského kola

                  3.miesto: Anna Mária REJKOVÁ: IV.D

                                 Michaela SZEPESYOVÁ: IV.D

                                 Veronika BAČÍKOVÁ: IV.D

      Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v súťažných odboroch postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 1.4.2022 online formou.

      Všetkým postupujúcim a výhercom srdečne gratulujeme.

                                                                                        Ing.D.Račková, garant SOČ

     • ETUDY Z DREVA XXII. ročník

     • V 22. ročníku súťaže Etudy z dreva - Drevený úžitkový predmet a šperk, získali naše študentky: 

      3.    miesto - Anet Bahledová žiačka II. ročníka v odbore tvorba nábytku a interiéru za svoju prácu s názvom PEDIGTY, ktorý pozostáva z ručne pleteného korzetu a batôžteku, vyrobených tradičnou košíkarskou technikou. 

      Čestné uznanie v podobe ceny Primátorky mesta Zvolen - získala Laura Gubalová žiačka II. ročníka v odbore tvorba nábytku a interiéru, za súbor originálnych šperkov v podobe brošní náušníc a náhrdelníkov. Jej šperky sú zhotovené z prierezov parožia, orechov a jadier lesných drevín, vhodne doplnených farebnou akrylátovou živicou.