• Zo stránky Speváckeho zboru slovenských učiteľov

     • SZSU pod vedením Doc. Štefana Sedlického sa predstavil priaznivcom vokálnej hudby na koncertných vystúpeniach počas víkendu na svojom Zvolenskom turné.

      Piatok 10. 11. 2017 –

      10.30 hodine na SOŠ drevárskej výchovný koncert pre žiakov a zamestnancov školy. Tento koncert možno zaradiť medzi najpôsobivejšie výchovné podujatia SZSU za posledné desaťročia. Žiaci SOŠ drevárskej poctili vystúpenie SZSU pozornosťou a ocenili potleskom, aký nemá páru na podujatiach takéhoto charakteru od čias revolučného nadšenia mládeže v revolučnom roku 1989! Ďakujeme! Vaše dobré meno dlho budeme spomínať na svojich cestách!

    • Návšteva divadelného predstavenia
     • Návšteva divadelného predstavenia

     •            Je tradíciou našej školy navštevovať kultúrno- spoločenské podujatia. Sme radi, že sme opäť mohli v jeden jesenný deň zavítať do Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. Študenti 4. ročníka sa pobavili na komédii o večnom boji študentov a učiteľov - Škola základ života. Študenti 1. až 3. ročníka  naplno precítili tragickú drámu antických rozmerov v prostredí slovenskej dediny- Beta, kde si? Naši študenti po predstavení vyjadrili svoju pozitívnu reakciu potleskom. Znovu sme príjemne strávili dopoludnie v kultúrnom prostredí. Vďaka patrí Mgr. Ďurčíkovej, ktorá organizovala návštevu oboch divadelných  predstavení.

                 Z.Vonkomerová

    • Halloween
     • Halloween

     • Do galérie Halloween boli pridané fotografie.

      Koniec októbra sa spája so sviatkom Halloween, ktorým sa v minulosti starí Kelti lúčili s letom a vítali zimu. Kelti sa snažili týmto sviatkom okrem iného nakloniť si dobrých duchov, aby ochraňovali ich domovy. Aj v našej škole sa študenti s odhodlaním, nadšením a tvorivosťou pustili do príprav sviatku Halloween. Od rána 27.10.2017 sa po chodbách prechádzali hrôzostrašné aj vtipné masky. Neskôr nás v aule uvítala tajomná scéna s kulisami na javisku a  slovno- hudobný  program sa mohol začať. Tradične veľký počet masiek ukázal,  že zábava a recesia patrí k tomuto dňu. Tento rok sa najviac posnažili študenti 1.D triedy a v počte masiek na triedu zvíťazili. Halloween sa však nezaobíde aj bez typických oranžových predmetov, ktoré v tomto období skrášľujú rôzne miesta. Áno, sú to tekvice, ktoré ozdobili javisko našej auly. Študenti naplno popustili uzdu svojej fantázii a hotové umelecké diela boli na svete. Určite bude väčšina prítomných súhlasiť, že v tento deň vládla v našej škole úžasná atmosféra, taká, aká na Halloween má byť. Poďakovanie patrí Ing. Šáliovej, ktorá podujatie organizačne pripravila.                             

       Z.Vonkomerová

    • Štúdium a kariéra
     • Štúdium a kariéra

     • Do galérie Štúdium a kariéra boli pridané fotografie.

      Dňa 11.10.2017 sme sa zúčastnili veľtrhu štúdia a kariéry Akadémia & Vapac, ktorý sa konal v Bratislave a bol zameraný na prezentáciu štúdia pre budúcich absolventov našej školy.

      Na veľtrhu bola pripravená najkomplexnejšia prezentácia možností štúdia na štátnych a súkromných školách a to nielen na Slovensku ale  aj v zahraničí.

      Pedagogický dozor Ing. Šáliová a Mgr. Kubíková skonštatovali, že žiaci sa počas cesty a veľtrhu správali disciplinovane . Mali záujem o jednotlivé prezentácie, ktoré boli pripravené.

      Ing. Iveta Šáliová 

    • Exkurzia prvákov do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene
     • Exkurzia prvákov do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene

     • Do galérie Exkurzia prvákov do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene boli pridané fotografie.

      Študenti 1. ročníka sa v predmete SJL v rámci tematického celku Práca s informáciami oboznámili s novými odbornými pojmami- zdroje informácií, bibliografia, bibliografický zápis či rešerš. Následne vyučujúce SJL Mgr. Ďurčíková a Mgr. Vonkomerová s triedami prvákov absolvovali exkurziu do Krajskej knižnice Ľ.Štúra vo Zvolene. Počas nej študenti mohli svoje získané teoretické vedomosti aplikovať v praxi.  Pracovníčka knižnice ich oboznámila s fungovaním knižnice, jej oddeleniami, výhodami pre čitateľov. Študenti si zároveň rozšírili svoje nadobudnuté odborné  znalosti z tejto oblasti. Viacerých študentov zaujala najmä možnosť bezplatného prístupu k počítačom pre čitateľov. Potešujúce je, že niektorí študenti sa po exkurzii stali členom tejto kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie.

      Z.Vonkomerová

    • Odborná exkurzia: História a súčasnosť vo výrobe drevených stavieb
     • Odborná exkurzia: História a súčasnosť vo výrobe drevených stavieb

     • Do galérie Odborná exkurzia: História a súčasnosť vo výrobe drevených stavieb boli pridané fotografie.

      Dňa 20. septembra 2017  žiaci tried 2T, 2A, 2S absolvovali odbornú exkurziu zameranú na oboznámenie sa s tradičnými a súčasnými spôsobmi výstavby drevených stavieb.

      Technológiu výroby drevených polotovarov určených na výrobu stavebno-stolárskych výrobkov  spoznali v spoločnosti SLOWLEPEX, a. s.  Dolný Kubín.

      Exkurzia pokračovala do sídla spoločnosti DREVODOM ORAVA, s. r. o v Podbieli. Žiaci mali možnosť spoznať výrobný program úspešnej firmy, ktorá veľký podiel svoje produkcie umiestňuje  na zahraničných trhoch. Spoločnosť má v blízkosti svojho sídla vybudovanú rekreačnú zónu, v ktorej je umiestnených 14 drevostavieb (víkendových domov) z jej produkcie. Táto expozícia poskytuje možnosť  porovnania rôznych druhov  novodobých konštrukcií.

      V závere putovania žiaci navštívili Múzeum oravskej dediny v Zuberci. Skanzen je umiestnený v prekrásnom prostredí a pôsobí ako harmonický celok, ponúkajúci obraz o dávnom spôsobe života našich predkov v oblasti Oravy. Pozornosť študentov sa skôr  zameriavala  na tradičné konštrukčné detaily, ktoré sa už dnes vo výrobe novodobých drevených stavieb nepoužívajú.

      Odbornú exkurziu pripravili Ing. Barcík a Ing. Mošková

      Slavka Mošková

       

       

    • Jesenné stretnutia
     • Jesenné stretnutia

     • Do galérie Jesenné stretnutia boli pridané fotografie.

      Jesenné vikendy prinášajú mnoho príležitostí na príjemné stretnutia. Medzi také patria aj stretnutia s našimi žiakmi, ktorí svojimi aktivitami spríjemňujú voľné chvíle návštevníkom miestnych podujatí.

      Historické podujatie na Bzovíku

    • PROJEKTOVÝ DEŇ - Technik drevostavieb
     • PROJEKTOVÝ DEŇ - Technik drevostavieb

     • Do galérie PROJEKTOVÝ DEŇ - Technik drevostavieb boli pridané fotografie.

      Projektový deň v odbore technik drevostavieb

      21.6.2017 sa študenti 1. až 3. ročníka študijného odboru technik drevostavieb zúčastnili Projektového dňa, ktorý sa konal  v našej škole prvýkrát. Svoje projekty v aule predstavili študenti každého ročníka. Prváci prezentovali svoje projekty- Drevené kostolíky, Znaky tradičných drevostavieb na Slovensku, Novodobá architektúra drevostavieb, Drevený organ v Sielnici.

      Druháci a tretiaci preukázali svoje nadobudnuté  kompetencie z viacerých odborných predmetov, keď v projektoch využili teoretické vedomosti aj praktické zručnosti. Druháci predstavili 2 projekty malých drevostavieb- psia búda a altánok, tretiaci tiež 2 projekty veľkých drevostavieb- záhradný prístrešok a prístrešok na hojdačku. Tieto malé a veľké drevostavby aj reálne vyrobili. Po prezentáciách prítomní študenti hlasovali o víťazovi, kde mali posúdiť odbornú stránku projektov i verbálny prejav jednotlivých vystupujúcich. Víťazom sa stal J.Karásek z 3.T s výrobou prístrešku na hojdačku. Akciu organizačne pripravila Ing. Mošková.

      Z.Vonkomerová

    • Lezecký kurz
     • Lezecký kurz

     • Do galérie Lezecký kurz boli pridané fotografie.

      Prvá polovica žiakov triedy 3.H (Ochrana osôb a majetku pred požiarom) v pondelok 22.5.2017 začala 5 dňový lezecký kurz. Na cvičných skalách v prírodnej pamiatke Kalamárka získajú základné zručnosti pri lezení a zlaňovaní.

    • Týždeň modrého gombíka
     • Týždeň modrého gombíka

     • Do galérie Týždeň modrého gombíka boli pridané fotografie.

      V dňoch 15.-19.5.2017 sa naša škola prostredníctvom 4 študentov- dobrovoľníkov  zapojila do celoslovenskej verejnej zbierky s názvom Týždeň modrého gombíka. Organizoval ju Slovenský výbor pre UNICEF s cieľom zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine. Takmer 1 milión detí stále žije v konfliktnej oblasti a sú nevinnými obeťami niekoľko rokov trvajúceho ozbrojeného konfliktu. Naši študenti sa pohybovali v priestoroch školy a následne sa presunuli aj do mesta. Oslovovali verejnosť  s cieľom finančne prispieť do zbierky. Ďakujeme za každý príspevok, ktorý je svetielkom nádeje pre ukrajinské deti.

      Zuzana Vonkomerová