• MATEMATICKÝ KLOKAN 2016

     • Matematický klokan je najväčšou žiackou súťažou na svete. V marci 2016 bolo viac ako 6 miliónov súťažiacich pochádzajúcich zo 60 krajín štyroch kontinentov! K tomuto číslu už 19 rokov prispieva aj Slovensko. Tento rok bolo na Slovensku 55 863 riešiteľov od prvákov na ZŠ až po maturantov.

      Kategória

      Vek žiakov

       Počet súťažiacich 

       Kadet 012 

       1. a 2. ročník SOŠ 

      2968

       Junior 034 

       3. a 4. ročník SOŠ 

      1656

       

      Najúspešnejší súťažiaci našej školy:

      Kadet 012        ( 2 968 súťažiacich )

       Meno žiaka

       Trieda 

       Body 

       Úspešnosť (%) 

       Miesto v SR 

       Percentil (%) 

       Maruška

      1.T

      95

      79,2%

      253. – 269.

      91,2

       Káder

      2.H

      94

      78,3%

      270. – 291.

      90,6

       Panica

      1.T

      92

      76,7%

      329. – 353.

      88,5

       Sivák

      2.H

      89

      74,2%

      402. – 429.

      86,0

       Hochholczerová 

      2.D

      88

      73,3%

      430. – 458.

      85,1

       Horanský

      2.M

      87

      72,5%

      459. – 499.

      83,9

       

      Junior 034    ( 1 656 súťažiacich )

       Meno žiaka 

       Trieda 

       Body 

       Úspešnosť (%) 

       Miesto v SR 

       Percentil (%) 

       Mózer

      3.M

      80

      66,7%

      134. – 151.

      91,5

       Kmeť

      3.H

      75

      62,5%

      219. – 227.

      86,6

       Varecha

      4.D

      74

      61,7%

      228. – 243.

      85,8

       Straková

      4.D

      61

      50,8%

      429. – 459.

      82,5

       

      Poradie  našej školy v SR:

       

       Počet zapojených škôl 

       Naša škola 

       Kadet 012       

      179

      43. miesto

       Junior 034   

      167

      25. miesto

    • Poriadok ohňa - Thurzov dom - Banská Bystrica
     • Poriadok ohňa - Thurzov dom - Banská Bystrica

     • Do galérie Poriadok ohňa - Thurzov dom - Banská Bystrica boli pridané fotografie.

      Výstava: Poridaok ohňa výstava je zameraná na históriu hasičstva na slovensku. Od prvých poriadkov ohňa, kde boli združované cechy a každý cech mal povinnosť doniesť na miesto požiaru vybavenie (vedrá, sekery). Postupne s príchodom výroby zanikali cechy zanikli aj poriadky ohňa, začali sa vytvárať prvé hasičské spolky. Tieto boli dobrovolné a za právo byť v nich záujemca platil. Z týchto spolkov začali vznikať dobrovolné hasičské jednotky. Expozícia je zameraná aj na históriu vybavenia hasičov (odev, prilby) od prvých až po súčasnosť. Prilby sa menili aj podľa toho či boli veliteľské alebo patrili zdravotníkovi. posledná časť expozície je venovaná patrónom hasičov, ako boli sv. Barbora, sv. Vavrinec, sv. Agáta a súčasný patrón sv. Florián (Florián z Lorchu) a zástavám ktoré mali jednotlivé dobrovolné hasičské zbory. Andrea Vallašeková

    • Rozlúčka
     • Rozlúčka

     • Do galérie Rozlúčka boli pridané fotografie.

      Po štyroch rokoch štúdia prišiel deň rozlúčky. V piatok 13.5.2016 povedali dovidenia štvrtáci svojim učiteľom a spolužiakom.

    • Celoštátna prezentačná výstava SOŠ "Mladý tvorca 2016" v NITRE
     • Celoštátna prezentačná výstava SOŠ "Mladý tvorca 2016" v NITRE

     • Do galérie Celoštátna prezentačná výstava SOŠ "Mladý tvorca 2016" v NITRE boli pridané fotografie.

      V dňoch 26. až 28. apríla 2016 sa konala v areáli Agrokomlex - Výstavníctvo Nitra Celoštátna prezentačná výstava SOŠ " Mladý tvorca 2016 ". Táto výstava je už tradične spojená so súťažou pre žiakov odborných škôl "TOP výrobok" v kategóriách strojárstvo, elektrotechnika a energetika, drevospracujúca výroba a umelecké spracovanie výrobkov. Pre pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl prebieha súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR "Za inováciu a technickú tvorivosť ". V súťaži o TOP výrobok sa zúčastnil Adam Libiak, žiak 4. ročníka študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru v kategórii drevospracujúca výroba so svojim výrobkom "Skladacia stolička Foldfix", ktorá bola zaujímavá originálnym skladacím mechanizmom. V kategórii umelecké spracovanie výrobkov sa súťaže o TOP výrobok zúčastnil Michal Očenáš, žiak 3. ročníka študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru so svojim výrobkom " Stôl Would a zrenovované stoličky z Pravenca číslo 1771 technikou pyrografia". Súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Za inováciu a technickú tvorivosť " sa zúčastnil Mgr. Stanislav Bačík - vedúci dielní s názornou učebnou pomôckou "Konštrukčné spoje nábytku systémom DOMINO", kde obsadil pekné tretie miesto. Mimo súťaže sme v našom výstavnom stánku vystavovali aj zaujímavú zásuvkovú komodu "Zásuvkovo", ktorá zaujala nielen svojou farebnosťou, ale aj konštrukčným riešením. Na výrobe tejto komody sa podieľali žiaci učebného odboru stolár Ján Helienek a Matúš Babinský pod vedením majstra odborného výcviku Mgr. Jozefom Červinským. Táto výstava splnila cieľ prezentovať našu školu na verejnosti a šíriť dobré meno SOŠ drevárskej vo Zvolene.

    • Finále súťaže Skills Slovakia - SUSO 2016 v odbore STOLÁR v NITRE
     • Finále súťaže Skills Slovakia - SUSO 2016 v odbore STOLÁR v NITRE

     • Do galérie Finále súťaže Skills Slovakia - SUSO 2016 v odbore STOLÁR v NITRE boli pridané fotografie.

      V rámci výstavy Mladý tvorca v dňoch 26.4. – 28.4. 2016 v Nitre sa konalo aj celoštátne finále súťaže stavebných remesiel Skills Slovakia - SUSO. Súťaž prebiehala v dňoch 26.4 - 27.4. 2016. V odbore STOLÁR sa súťaže zúčastnili žiaci našej školy Michal Dudáš a Tomáš Harach (učebný odbor stolár 2. ročník) pod odborným vedením majstra odborného výcviku Mgr. Jozefa Holeca. Súťažný výrobok bola záhradná lavica, ktorú organizátori darovali detskému domovu v Kolíňanoch. Žiaci našej školy sa umiestnili na 5. mieste.

      Ing. Stanislav Bačík

    • LESNÍCKE DNI - Bol to odpad a odpadom neostal!
     • LESNÍCKE DNI - Bol to odpad a odpadom neostal!

     • Do galérie LESNÍCKE DNI boli pridané fotografie.

      Do programu Lesníckych dní, ktoré sa konali vo Zvolene 22.4.2016, prispeli aj žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka študijného oboru Tvorba nábytku a interiéru. Na námestí SNP predstavili svoje návrhy interiérových doplnkov, ktoré vznikli revitalizáciou odpadu, držiac sa hesla „Bol to odpad a odpadom neostal!“

    • LEŠŤ - cvičenie záchranných zložiek
     • LEŠŤ - cvičenie záchranných zložiek

     • Do galérie LEŠŤ - cvičenie záchranných zložiek boli pridané fotografie.

      Dňa 21. apríla 2016 sa študenti 1.H a 2.H triedy zúčastnili cvičenia záchranných zložiek vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť. Predmetom cvičenia bol nácvik záchrannej akcie pri páde vrtuľníka do obytnej zóny. Naši študenti opäť plnili úlohy figurantov. A už tradične na výbornú.

      Slavka Mošková

       

    • Deň ZEME
     • Deň ZEME

     • Do galérie Deň ZEME boli pridané fotografie.

      Aj v našej škole sme sa opäť 22.4.2016 pripojili k akcii Deň Zeme.  Naši prváci a druháci sa v tento deň venovali aktivitám spojeným s enviromentálnou tematikou. Prváci si v aule vypočuli odborné prednášky o životnom prostredí, o možnostiach jednotlivca aktívne prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Zároveň im boli premietané filmy s enviromentálnou tematikou. Druháci boli rozdelení na dve skupiny a pohybovali sa v teréne. Jedna skupina čistila  priestory Arboréta. V Arboréte pomocou pracovného náradia študenti odstraňovali suché lístie a konáre z trávnatých plôch. Druhá skupina upratovala areál školy a priestory smerom k podniku Bučina. Súčasne študenti vysádzali aj mladé stromčeky v okolí školy. Spomínané aktivity  a pripomenutie Dňa Zeme sa stali výchovným podnetom do ďalšieho života študentov vo vzťahu k prírode.

      Z.Vonkomerová

    • ERASMUS+ MOTIVATIONAL WORKSHOPS
     • ERASMUS+ MOTIVATIONAL WORKSHOPS

     • Do galérie ERASMUS+ MOTIVATIONAL WORKSHOPS boli pridané fotografie.

      ProjektEurópskejúnieErasmus + ponúkol našim študentom cez 4.workshop projektu ERASMUS+ MOTIVATIONAL WORKSHOPS 2014-1-FI01-KA202-000771 ďalšiupríležitosťkuvzdelávaniu za hranicami a to konkrétne vo fínskom meste Lahti, ktoré je ôsmym najväčším mestom vo Fínsku.                      

      Workshop sauskutočnil od 4.-8. apríla2016 s prednáškami týkajúcich sa marketingu a marketingovej komunikácie. Okrem prednášok týkajúcich sa teórie marketingu nám prišli čo-to povedať aj vlastníci úspešných fínskych firiem zameraných na výrobu drevných materiálov. 

      Spolu so štyrmištudentmi našej školy sa na tomto projekte zúčastnili aj študenti zo Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi, ďalej študenti Západomaďarskejuniverzity v Šoproni  a študentizoSalpausa LUAS  v Lahti.                                                                                                        

      Organizátori workshopu vytvorili tri medzinárodné tímy študentov, v ktorých študenti spolupracovali.Ich úlohou bolo vďaka metóde „learningcafe“ vypracovať plán, ako uviesť svoj produkt na trh.                  

      Obohatením času stráveného vzdelávaním na Univerzity aplikovaných vied v Lahti ( LUAS), ktorá workshop organizovala, bol fínsky večer, počas ktorého sme mali možnosť vyskúšať si fínsku saunu a schladiť sa v blízkom jazere, v ktorom už bola pre odvážlivcov pripravená vyrezaná diera v ľade.                                                                                                                                           V závere workshopu nás čakala prezentácia našich marketingových plánov a následná diskusia od nich, počas ktorej sme sa dozvedeli, čo by sme mohli zmeniť a zlepšiť.                                

      Po týždni získavania nových poznatkov a skúseností s prácou v tíme sú naši študenti obohatení nielen  o poznatky z marketingu, ale aj o nezabudnuteľné zážitky zo spoznávania nových ľudí, kultúr, národov a zvykov.

    • Medzinárodný stavebný veľtrh CONECO 2016
     • Medzinárodný stavebný veľtrh CONECO 2016

     • Do galérie CONECO 2016 boli pridané fotografie.

      Študenti tried 1T, 2T, 2H, 3A sa zúčastnili odbornej exkurzie z predmetov stavebné konštrukcie a drevostavby.  Výstavisko Incheba v Bratislave už po 37-krát patrilo medzinárodnému stavebnému veľtrhu CONECO - RACIOENERGIA - VODA. Veľtrh opäť ponúkal   možnosť oboznámiť sa s najnovšími trendmi v stavebníctve, v konštrukcii drevených stavieb, v technológiách. V stavebníctve je už niekoľko rokov  prítomný trend projektovania a realizácie stavieb s dôrazom na jej maximálne energeticky úspornú prevádzku. Pasívny štandard novostavieb je realizovateľný s využitím alternatívnych technológií vykurovania, napr. rekuperáciou, tepelnými čerpadlami, fotovoltaikou a pod.

      Určite príjemným prekvapením pre našich študentov bola možnosť aktívne sa zapojiť  do skúšky odolnosti okna. Spoločnosť Makrowin, s.r.o. predstavila na veľtrhu drevo-hliníkové okno bezpečnostnej triedy RC2, ktoré má podľa technickej normy odolať násilnému ataku min. 3 min.

      Šiesti naši študenti atakovali bezpečnostné kovanie okna 45 min., napriek tomu sa im okno nepodarilo otvoriť. Celý „atak“ sa odohral pod dohľadom novinárov a televíznych kamier.

       

      ... no a večer sme dobyli správy RTVS a Markízy... J

       

      Slavka Mošková

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Do galérie Deň narcisov boli pridané fotografie.

      Naša škola viac rokov úspešne spolupracuje s nadáciou Liga proti rakovine. Činnosť nadácie je zameraná na pomoc pri liečbe onkologických pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych a výskumných projektov, na preventívne informačné aktivity a na ďalšie aktivity.  Aj preto nadácia každý rok  organizuje Deň narcisov a naši študenti sa opäť pripojili k jej dobrovoľníkom. Keďže Liga proti rakovine má jubilejných 20 rokov,  naznačovalo to aj aktuálne motto:“ Nepotrebuje oslavu, stačí, ak si naň 15.4. spomeniete.“ V tento deň od rána skupina prvákov, druhákov a tretiakov v priestoroch školy oslovovala učiteľov a študentov s cieľom finančne podporiť nadáciu . Neskôr sa naši dobrovoľníci presunuli aj do rôznych častí mesta, kde  ich pôsobenie malo veľmi pozitívnu odozvu zo strany  verejnosti. Každý záujemca si mohol kúpiť žltý narcis. Jeho pripnutím vyjadril svoju spolupatričnosť s onkologickými pacientmi, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a majú aj našu podporu. Študenti  vyzbierali sumu 468  eur. Všetkým dobrovoľným prispievateľom  vyslovujeme vďaku za ich  prejav ľudskosti a solidaritu s chorými.

      Z.Vonkomerová

    • TÍMOVÝ ZÁCHRANÁR
     • TÍMOVÝ ZÁCHRANÁR

     • Do galérie TÍMOVÝ ZÁCHRANÁR boli pridané fotografie.

      Študenti odboru ochrana osôb pred požiarom sa 12.4.2016  zúčastnili na 7. ročníku súťaže Tímový záchranár. Jej organizátorom je Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom mesta Žilina. Našu školu reprezentovalo 8 študentov. Súťažiaci museli preukázať teoretické znalosti vo vedomostnom teste z oblasti ochrany pred požiarom. Následne si preverili svoju fyzickú zdatnosť v športových disciplínach simulujúcich činnosť hasičov. Súťažné disciplíny si vyžadovali spoluprácu členov družstva. Spomedzi 8 stredných škôl a 28 súťažných dvojíc študenti Dominik Kohút a Daniel Király z 2.H obsadili vynikajúce 1. miesto. Aj ďalší študenti s odhodlaním bojovali o čo najlepšie umiestnenie. Krásne výsledky sú pre študentov určite povzbudením a motiváciou do ďalších ročníkov súťaže. Zároveň sú dôstojnou reprezentáciou našej školy.

      A.Vallašeková,  Z.Vonkomerová

       

      V kategórií stredných škôl sa zúčastnilo 28 dvojíc

      1. miesto SOŠ Drevárska

      Dominik Kohút 2.roč Daniel Király 2.roč.

       

      4. miesto SOŠ Drevárska Lukáš Volent 4.roč Patrik Veverka 3.roč

       

      5.miesto SOŠ Drevárska Dominik Balko 1.roč Cyril Ďurčo 1.roč

       

      18.miesto SOŠ Drevárska Dominik Uhliarik 3.roč Filip Bajnok 1.roč

       

      7. ročník
      TÍMOVÝ ZÁCHRANÁR

      Medzinárodná športovo-vedomostná súťaž pre študentov SŠ a VŠ študujúcich v oblasti požiarnej ochrany.

    • XXXVIII.ročník krajského kola SOČ
     • XXXVIII.ročník krajského kola SOČ

     • Do galérie XXXVIII.ročník krajského kola SOČ boli pridané fotografie.

      Dňa 8.4. 2016 sa na Spojenej škole, Kremnička 10, v Banskej Bystrici konal XXXVIII. ročník krajského kola SOČ.  Stretli sa tam mladí ľudia z celého kraja, ktorí prišli reprezentovať seba a svoje školy v rôznych odboroch s prácami, ktoré charakterizujú študijný odbor ktorý študujú alebo ich samých. So žiakmi  našej školy sme sa ráno pred ôsmou pobrali smer B.Bystrica. Pri vstupe do školy sa každý odprezentoval a prezrel  učebňu, kde svoju prácu bude prezentovať. Po slávnostnom otvorení súťaže to začalo. Za zatvorenými dverami bol počuť potlesk, ktorý si dopriali všetci navzájom. Po obede v každom odbore vyhlásili predsedovia odborov očakávané výsledky. Vyhlásili poradie na prvých piatich miestach a určili po dve práce z každého odboru, ktoré postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa tento rok uskutoční v dňoch 27 – 29.4. v Bratislave.

      Našu školu reprezentovali štyria žiaci. V odb. 01 – problematika voľného času Martin Kracina z triedy IV.A, v odb. 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie Marek Babjak z triedy IV.H a v odb. 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba Michaela Mičudová a Damian Cehlárik, obaja z triedy IV.D. Žiaci sa medzi všetkými nestratili a Marek v odb. č. 14 získal štvrté miesto a Miška v odb. č.16 obsadila krásne prvé miesto, v konkurencii 15 prác. Ocenenie získala za prácu, v ktorej navrhla barovú stoličku. Obom srdečne blahoželáme, Miške obzvlášť a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Ing Račková

    • Čítačka Nicol Hochholczerovej
     • Čítačka Nicol Hochholczerovej

     • Do galérie Čítačka Nicol Hochholczerovej boli pridané fotografie.

      Po niekoľkoročnej prestávke v roku 2015 obnovili ľudia z komunity banskobystrických kultúrnych nadšencov  v Banskej Bystrici na Dolnej 48 kníhkupectvo Artforum. Okrem  predaja knižných noviniek sa tam konajú besedy s renomovanými spisovateľmi i mladými začínajúcimi autormi.       

           V predveľkonočnom období v stredu o 18.00 sa  tu na „čítačke“ predstavili dve mladé autorky.  Svoju debutovú zbierku poviedok  Živé ploty  o medziľudských vzťahoch, zameraných na ženské hrdinky a ich prežívanie hraničných situácií tu prezentovala Soňa Uriková . 

           Druhou čítajúcou bola naša študentka, druháčka, Nicol Hochholczerová, ktorá čítala svoju   novú poviedku  s názvom Ľahne si na cestu a tam počká.  Obe autorky prítomných divákov očarili krásou slov a hlbokých myšlienok nielen zo svojich diel, ale aj z odpovedí na zvedavé otázky moderátorky podujatia.

       S pekným zážitkom a pokojom v duši sme odchádzali na  jarné sviatky, tešiac sa na ďalšie myšlienky z pera  týchto nádejných autoriek.

           Poviedku našej Nicol si môžete prečítať čoskoro v novom čísle nášho školského časopisu CHRONOS.

                                                                                                                          Mgr. E. Ďurčíková

    • Marec- mesiac knihy
     • Marec- mesiac knihy

     • Do galérie Marec- mesiac knihy boli pridané fotografie.

      Určite príjemne  potešilo mnohých, že sa naša škola opäť zapojila do tradičného podujatia v mesiaci marec, ktorý je označovaný aj mesiacom knihy. Azda o to viac v čase, keď mnohí mladí ľudia akosi pozabudli na čítanie kníh. Vo vestibule školy boli na stoloch pripravené rôzne tituly kníh pre záujemcov o čítanie. Cez prestávky si študenti a učitelia mohli zobrať knihu na čítanie podľa vlastného záujmu. Ak mal niekto nepotrebnú knihu doma, mohol ju priniesť a obohatiť ponuku kníh.  Priestor pripravila pani Ing. Šáliová so svojou triedou 4.H.

      Z.Vonkomerová