• HASIČI HASIČOM 2018

     • V piatok 18. januára 2019 sa v kultúrnom dome v meste Poltár uskutočnil 6. ročník podujatia
      s názvom "Hasiči Hasičom", ktorý organizovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici spolu s Krajským výborom DPO SR Banská Bystrica.


      Slávnostného podujatia, na ktorom boli udelené viaceré ocenenia za výnimočné činy na úseku
      ochrany pred požiarmi, sa zúčastnila primátorka mesta Poltár Martina Brisudová, prezident HaZZ Alexander Nejedlý, riaditeľ kancelárie prezidenta HaZZ Stanislav Celleng, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Pavol Ceľuch, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelín Horváth a ďalší hostia.


      Nepovšimnuté neostali ani športové výkony, ktoré dosiahli príslušníci HaZZ v roku 2018.
      Ako jednotlivci boli ocenení kpt. Ľubomír Lőrinčík, Ladislav Babinský a Maroš Bošeľa (žiak 3.ročníka študijného odboru Ochrana osôb a majetku pred požiarom). Za súťaž
      „Tímový záchranár“ si ocenenie odniesli chlapci z DHZ SOŠ drevárska Zvolen, a to Maroš Bošeľa, Filip Bajnok, Adrián Švec, Dávid Oláh, Dominik Kohút a Daniel Király.


      Poslednou oceňovanou kategóriou bolo osobitné ocenenie za dlhodobú spoluprácu s Hasičským a záchranným zborom na území Banskobystrického kraja, ktoré bolo udelené SOŠ drevárskej vo Zvolene.

     • Workshop roboty EV3 -TUZVO

     • Do galérie Workshop roboty EV3 -TUZVO boli pridané fotografie.

      V rámci zážitkového vzdelávania študenti odboru Mechanik počítačových sietí navštívili FEVT TU vo Zvolene.

      „Na workshope si účastníci zostrojili vlastného robota a naučili sa ho ovládať pomocou aplikácie v mobile.

      Tímy pracovali v3–4 členných skupinkách. Akcia bola plná napätia a zábavy. Tímy zabojovali o prvenstvo v súťaži robotov –šprint. Úlohou tímu bolo zostaviť robota tak, aby ovládaním pomocou mobilu prešiel čo najrýchlejšie stanovenú dráhu.

      Keďže sa jednalo o nadšencov pre techniku, študenti pokračovali aj programovaním. Vyskúšali si využitie senzorov, motorov, mikroprocesorov na konštrukciu a riadenie autonómneho robota, schopného splniť jednoduchú zadanú úlohu.

      „Robohraním“ chceme rozšíriť spoluprácu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky (FEVT) so základnými a strednými školami, umožniť mládeži aktívny a tvorivý prístup k robotickým systémom, vzbudiť záujem o technickú tvorbu, poukázať na význam algoritmického myslenia, naučiť princípy tímovej spolupráce a naučiť mládež hľadať, navrhovať a realizovať vlastné riešenia.

      Veríme, že workshop študentov zaujal a že sa opäť stretneme na súťaži robotov RoboHranie 2019.“

      doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. (TU Zvolen)

     • Okresné kolo vo futsale SŠ

     • Dňa 28.11. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola stredných škôl vo futsale, ktoré sa konalo v športovej hale pri  ZŠ A. Sládkoviča na Sliači.

      Turnaja sa zúčastnilo šesť stredných škôl zo Zvolena, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Po víťazných zápasoch v skupine naša škola  ˶Drevárina˝ postúpila do semifinále, v ktorom porazila družstvo zo Súkromného gym. Pink Harmony výsledkom 2:1.

      Vo finále sme sa podľa očakávania stretli s Gym. Ľ. Štúra Zvolen, ktoré sme po výbornom výkone zdolali 3:1, a stali sa tak celkovým víťazom turnaja. Obhájili sme tak vlaňajšie prvenstvo a postúpili tak do regionálneho kola v Detve.

      O tomto úspechu sa pod vedením trénera Mrg. P. Blažka zaslúžili títo hráči:

      J. Sekereš, V. Gombala, P. Hulec, D. Krnáč, F. Chytil, M. Majer, M.Perenčaj, J. Ruman, M. Vanko,  A. Bavala.

      Mgr. P. Blažko.

     • Odborné prednášky v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene

     • Naša škola aktívne spolupracuje s Drevárskou fakultou Technickej univerzity  vo Zvolene, kde naši absolventi často pokračujú v štúdiu. 29.11.2018 sa druháci v študijných odboroch- drevárstvo a nábytkárstvo a technik drevostavieb zúčastnili v priestoroch univerzity  na odborných prednáškach. Pedagógovia vysokej školy im pútavou formou  poskytli nové odborné informácie na témy- sušenie dreva, spoje v konštrukciách, viacposchodové drevené stavby a ochrana dreva. Rozšírili si tak svoje vedomosti z odboru, ktoré využijú pri svojom ďalšom štúdiu.

       Z.Vonkomerová

     • Železný hasič 2018

     • Po deviatich rokoch konečne medaila a to tá najcennejšia. Maroš Bošeľa získal 1. Miesto. GRATULUJEME!!! Ale aj ostatní chlapci Matúš Čief, Matúš Majer, Markus Červenák, Denis Mikeš, Ľubomír Udička, Filip Bajnok a dievčatá Veronika Zacharová a Diana Sidorová bojovali statočne za čo im patrí poďakovanie.

     • Odborná prednáška pre študijný odbor technik drevostavieb

     • Dňa 15.novembra 2018 sa v aule našej školy konala odborná prednáška pre študijný odbor technik drevostavieb. Prednášajúci boli zástupcovia spoločnosti SAINT-GOBAIN divízie Isover a Rigips. Na prednáške boli prezentované najnovšie trendy a materiály pri výrobe drevostavieb.

     • Návšteva divadelného predstavenia

     • Každý rok navštevujeme rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Sme radi, že sme opäť mohli v jeden jesenný deň zavítať do Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. V podaní profesionálnych hercov sme sa pobavili na komédii o večnom boji študentov a učiteľov - Škola základ života.  Divadelné predstavenie ukazuje, že v školskom systéme sú určité typy a situácie vždy prítomné. Nie vždy sú však len na smiech. V hre bol okrem humoru na pozadí historických okolností prítomný aj humanistický prístup a morálka. Skvelé herecké výkony oživili naživo hrané a spievané slovenské piesne. Naši študenti po predstavení vyjadrili svoju pozitívnu reakciu mohutným potleskom. Znovu sme príjemne strávili dopoludnie v kultúrnom prostredí. Vďaka patrí Mgr. Ďurčíkovej, ktorá organizovala návštevu divadelného predstavenia.

                 Z.Vonkomerová

     • Olympiáda v cudzích jazykoch

     • 20.11.2018 sa už tradične uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom i anglickom jazyku. Najlepší nemčinári a angličtinári školy sa spoločne stretli, aby si otestovali svoje vedomosti v gramatike, slovnej zásobe, ale i zručnosti v počúvaní, čítaní a rozprávaní. Pred komisiou preukázali svoje komunikatívne zručnosti v písomnej aj ústnej forme. Nemeckej olympiády sa zúčastnili štyria žiaci. Na 1. mieste sa umiestnil F.Bajnok 4.H, na 2. mieste M. Maruška 4.T.Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnilo spolu 10 žiakov. Zvíťazil N.Zagyi 4.H, na 2. mieste skončil V.Bucha 2.TM a tretí bol A.Brhlík 4.H. Všetci boli výborní, rozdiel medzi prvými troma miestami bol 1 bod. Víťazi boli odmenení knižnými cenami a diplomami. Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole.

     • Študentská kvapka krvi

     • Naša škola pravidelne podporuje  celospoločensky prospešné aktivity. Jednou z nich je aj dobrovoľné darcovstvo krvi. Túto kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR.  V našej škole sa Kvapka krvi koná pravidelne od roku 2012.  23.10.2018 sa po trinástykrát naša multimediálna učebňa dočasne zmenila na mobilnú transfúznu stanicu. Od 8.00 bola registrácia dobrovoľných darcov, študenti vyplnili zdravotný dotazník, nasledovali základné odbery krvi a vyšetrenie lekárom. Potom sa postupne uskutočnili samotné odbery krvi, keď sa v priebehu 10 minút každému darcovi odobralo 450 ml krvi. Počas odberov medzi študentmi panovala výborná nálada a navzájom sa povzbudzovali. Do aktuálnej Študentskej kvapky krvi sa zapojilo 42 študentov a 3 učitelia,  úspešne krv odobrali 38 ľuďom. Teší nás, že medzi darcami bolo až 14 prvodarcov. Cieľom kampane je osloviť prvodarcov, získať mladých ľudí ako darcov a zároveň zdôrazniť význam pravidelného darovania krvi. Sme hrdí na všetkých dobrovoľných darcov krvi z našej školy, lebo ich rozhodnutie nezištne darovať krv môže zachrániť inému človeku život. Poďakovanie patrí Ing. Šáliovej, ktorá Kvapku krvi organizačne pripravuje .

       Z. Vonkomerová